Gaza: oproep tot vrede

Een Palestijnse imam in Gaza preekt vrede moord.  De moslim gebedsvoorganger Abu Hamza Ashour zwaait met een bommengordel/vest en eist de dood van de joden.    Dit volgens de islamitische leer: roei alle joden en ongelovigen uit en er zal vrede heersen onder de islamknoet.

SHOCK VIDEO: A Palestinian imam in Gaza preaches murder. Palestinian cleric Abu Hamza Ashour waves a suicide vest and calls for the deaths of Jews. This is the hate that launched the latest wave of Palestinian terror.–> Israel is Under Attack. But the world is silent. Demand action against anti- Israel terror. Add your name at IsraelIsUnderAttack.com

Posted by The Israel Project on zondag 25 oktober 2015

 

En in Marokko ging er een pro-Palestijnse stoet uit waarbij acteurs de dood van de joden symboliseerden tijdens een stukje straattoneel:

WATCH: You’ll be shocked by what this video reveals. Over the weekend, a “pro-Palestinian” rally in Morocco features the execution of costumed “Jews.” It’s just another “pro-Palestinian” rally that glorifies the murder of Jews. The hate that fuels terror crosses the world. Share this video. Spread the truth about the hate Israel and Jews face. –> Israel is Under Attack. But the world is silent. Demand action against Palestinian terror. Add your name at IsraelIsUnderAttack.com

Posted by The Israel Project on maandag 26 oktober 2015

FT

 

9 gedachten over “Gaza: oproep tot vrede

 1. Vermoedelijk weer een genomineerde voor de Nobel prijs voor de vrede….want hij wil vrede . Merkel ook ….Mutti , door ze binnen te halen en onze Abu Hanson Anshoer door uitroeien , de aanpak omdat te bereiken heeft wel enige verschillen maar hun doelstellingen zijn idem . Geef mij maar kinneke Jezus

 2. Dergelijke smeerlapperij moeten ze recht door de kop schieten zodat het smerig bloed voor eeuwig aan de muur blijft kleven zodat nuchtere burgers die vuiligheid kunnen zien.

 3. Waar zou ik gestaan hebben als het over overheersing en mijn grondgebied ging tijdens De Brugse Metten, onder de Spaanse bezetting, onder de Franse bezetting? Zou ik naar de goedendag gegrepen hebben? Mij hebben aangesloten bij de Geuzen? Mij met de pik en zeis teweergesteld?

  Gewoon feiten, feiten ter herinnering:
  De Palestijnen leven reeds meer dan 2000 in Palestina. Het was een provincie van het Romeinse Rijk. Als keizer Constantijn zich in 313 tot het christendom bekeerde werd ook Palestina christelijk. In het jaar 529 was het grootste deel van de bevolking tot het christendom overgegaan. Dit werd verbroken door de bezetting van de Sassaniden (Persen) en eindigde als de Arabieren Palestina binnen vielen en in 638 Jeruzalem veroverden.
  Met het begin van de kruistochten werden in Palestina 4 christelijke kruisstaten opgericht (Outremer) waaronder in 1099 het Koninkrijk Jeruzalem onder Boudewijn van Vlaanderen.
  Begin negentienhonderd leefden tussen de 275.000 à 300.000 mensen in het land. 90% van hen moslims. 7000 à 10.000 joden en 20.000 à 30.000 christenen.
  In 1881 was dit getal vermeerderd tot 457.000, 400.000 moslims, 13.000 à 20.000 joden en 42.000 christenen.
  De bewering van de zionisten dat Palestina een verlaten land en woestenij was en dat zij het land hebben bevolkt en vruchtbaar gemaakt is een grote geschiedkundige leugen.
  In werkelijkheid waren er vele Palestijnse dorpen en steden en de landbouw was een belangrijke economische factor zoals o.a. de sinaasappelteelt in Jaffa. Toen reeds een export product.
  In 1882 begon de zionist Baron Edmond Rothschild grondstukken in Palestina te kopen en gaf in 1889, 25.000 hectaren landbouwgrond aan de Jewish Colonization Association. Daarmee begon de kolonisatie van Palestina hoofdzakelijk door Russische en Oost Europese joden en de eerste verdrijving van de Palestijnse bevolking.
  Als er geen Palestina en Palestijnen zouden bestaan hebben, zoals de zionisten vandaag beweren en door niet-zionisten gretig wordt geloofd, van wie heeft Rothschild met zijn onmetelijke rijkdom het land dan afgekocht? Van de zandvlooien? Spijtig genoeg waren er Palestijnen die het vuile geld aannamen en hun land prijs gaven.
  De oprichting van Israel in het Britse mandaatgebied in mei 1948 was een direct gevolg van de Balfour Declaration. ( Bij golfbrekers enkele tijd geleden vol vreugde in herinnering gebracht en waarbij ik in een wederwoord de eerste censuur mocht ervaren.) 700.000 Palestijnen werden met het woord Nakbar (stuk ongeluk in het Nederlands) als misdadigers gemarkeerd en door de zionistische terreurcommando’ met geweld uit hun heimat verdreven. Hun plaats werd ingenomen door hoofdzakelijk Europese joden die hun land en huizen in beslag namen.
  Wat vandaag nog rest van Palestina is Gaza.

  Intussen heeft het parlement in Israël begin oktober een wet gestemd om de journalisten te muilkorven, een gevolg van het opheffen van de IBA (Israel Broadcasting Authority) en de oprichting van een nieuwe omroep tot maart 2016. Verboden zijn: eenzijdigheden, vooroordelen, beoordelingen en feiten benoemen. Ze mogen nog enkel nieuws uitzenden gebaseerd op feiten. Wat die feiten zijn bepaalt het leger en gerecht.

  Naast de muilkorf wet heeft ze ook een anti-terror wet gestemd die in feite iedere vorm van weerstand als terrorisme verklaart.

  In juni heeft het de wet op het verbod van het samenleven van gehuwde Palestijnen met Israëli verlengd. Oorspronkelijk was het een noodmaatregel uit 2003 die in 2008 al verlengd werd en nu opnieuw. De wet verhindert tevens aan Palestijnse gehuwden om de Israëlische nationaliteit te bekomen en het verblijfrecht. De wet verbiedt Palestijnse vrouwen met hun joodse man samen te leven.

  Kan nog een tijdje doorgaan maar laat het hierbij.

  • Wat betreft die “censuur”, lieve Anna, dit is waarschijnlijk al meer dan een jaar geleden: Je had al een uitgebreide, overduidelijke reactie geschreven en dat die nog eens enkele dagen later met een nog uitgebreider vervolg moest vervolledigd worden was er teveel aan. Wij houden ons wat dit thema betreft meestal eerder bescheiden op de achtergrond, maar voor alle duidelijkheid: we zijn het met jouw Israëlhaat en jodenafkeuring niet eens. Het Loofhuttenfeest, de kleding of andere traditionele gewoontes behoren tot de folklore. We zijn het grotendeels wel eens met de invalshoek van Lovenaar, die de financiële en NWO kuiperijen aanklaagt, maar dat is een ander paar mouwen. Hij ziet niet in hen de baarlijke duivel omdat ze jood zijn. Hij heeft het niet over gaan zwemmen in de vijver van het Stadspark of andere bijkomstigheden om zijn stelling kracht bij te zetten.
   Zoals Foxy, inmiddels overleden, die er gewoond heeft met haar echtgenoot, kennen wij Israël. Ook beroepshalve. Omgegaan met joden uit heel de wereld. Zonder enig probleem. Ze kijken zelf neer op de orthodoxe joden in Antwerpen, noemen hen karikaturen. We hebben hen leren kennen als correcte, zelfs gulle, handelspartners met een open geest. Is Israël perfect? Neen, beweren wij niet. Maar in de entourage rondom, is het de enige democratie. Het enige land waar je westerse waarden terugvindt. Evenals jij laten we het ook hierbij. En ja, als wij moeten kiezen in de M.O.-mallemolen, dan is het voor Israël. Nichts für ungut, Anna.

  • Lijkt me bijna nazipropaganda, gebracht volgens het bekende Humorecept, ttz: 30% waarheid, 30% verdraaide feiten en 40% leugens.

   • @ Wes.
    Leugens zijn met wat moeite te achterhalen dus lijkt het mij niet moeilijk om ze even op te sommen of aan de kaak te stellen.
    @ redactie
    ik wordt niet graag een etiket opgespeld het is niet omdat ik kritiek heb op Israël dat ik een Israël hater ben. Ik ben wel verre van een zionisten fan, net zomin als ik een fan van het communisme ben.

  • Haha, wat een humor, Palestijnen zouden al 2.000 jaar bestaan.
   Het woord bestaat zelfs maar 50 jaar, verzonnen door de Russische dienst de KGB.

   • @ Likoed Nederland

    je hebt een punt, de naam Palestijnen bestaat inderdaad van toen. Maar de oorspronkelijke bevolking niet. Zo gaat dat in de geschiedenis, er wordt wat gerommeld met landgrenzen en het volk krijgt een andere naam. Zo werden de Zuid-Nederlanders Pelgen, over humor gesproken.
    Het volk dat we vandaag Palestijnen noemen zijn in ieder geval geen ‘Arabs’, hoewel deze zich er door de eeuwen heen wel wat onder gemengd zullen hebben.
    In Palestina woonden wat de Israëlieten de Enakskinderen noemden, dewelke hen angst aanjoegen toen ze in Zuid-Palestina neerstreken (IV Mozes XIII). Goliath behoorde tot hen, hij die de Israëlieten tot een tweekamp opvorderde.
    Die Enakskinderen bestonden uit Amoriten, Hethiten, Gethiten en Fillistijnen (waarvan de huidige naam Palestijnen is afgeleid). Ze waren van hellenistische oorsprong en groot. Door de Israëlieten reuzen genoemd. Uit de Gethiten heeft David zijn beste, meest trouwe soldaten gewonnen. Ze waren niet aan hem onderworpen maar volgden hem vrijwillig. Hun leider, Ithai, werd tot bevelhebber benoemd van een derde van de manschappen van het leger der Israëlieten. Hij was het die de verraderlijke aanslagen van Absalom, Sebah, Adoniah verijdelde en de wankele troon van Salomo redde.
    Dat is dus de oude stamboom van de huidige Palestijnen.

    Bron: historicus Renan – Israel, boek 3, hoofdstuk 3 en bladzijden 30-32.

    Zoals u zeker zal weten was Renan een grote bewonderaar van het oude Israël, maar een tweede opinie kan nooit kwaad. Het is zelfs aan te raden daarom kan ik u ook Sayce: Races of the old testament aanbevelen en meer bepaald blz. 110

Reacties zijn gesloten.