“Experten” en politici krijgen ruggendekking door juristen

Politiek Duitsland kijkt bewonderend naar Oostenrijk en overweegt een zelfde tactiek toe te passen. Of – om het met een Duits gezegde uit te drukken:

De voorstanders van een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus krijgen nu ook ruggendekking door juristen. Gerenommeerde juristen vinden dat die in overeenstemming is met de grondwet. In Oostenrijk is het vanaf februari zo ver: verplichte vaccinatie… zo niet… belangrijkje burgerrechten kwijt. Meerdere premiers van de Duitse Länder zijn eveneens voorstander.

De regeringsleiders van Baden-Württemberg en Beieren, Winfried Kretschmann (Grüne) en Markus Söder (CSU) schreven in een gezamenlijk opiniestuk in de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (dinsdag):

"Een vaccinatieplicht is geen inbreuk tegen de vrijheidsrechten.  Integendeel, zij is een voorwaarde opdat we onze vrijheid terugwinnen." 

Dàt hebben we hier in dit onzalige land ook – zelfs meermaals – gehoord…

Volgens beide heren en hun raadsmannen is dit helemaal in lijn met de grondwet. Er bestaat immers ook een vaccinatieplicht tegen mazelen. Een soortgelijk instemmend geluid van Hessens regeringsleider Volker Bouffier (CDU), Schleswig-Holsteins baas Daniel Günther (CDU) en Sachsen-Ahlts’ Reiner Haseloff. Hendrik Wüst (CDU) van Nordrhein-Westfalen wil dat dit eerst grondig onderzocht wordt. Stadstaat Bremens leider Andreas Bovenschulte (SPD) vindt dat de vaccinatieplicht te laat komt om de vierde golf op te houden, maar houdt alle opties open “voor de toekomst”.

Antistemmen uit het Saarland door premier Tobias Hans, gezondheidsminister Jens Spahn en FDP-fractie vice-voorzitter Michael Theurer.

Een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus zou volgens specialist staatsrecht Ulrich Battis, verbonden aan de Humboldt Universiteit, Berlijn, gedekt worden door de grondwet en verwees naar art. 2 die de bescherming van andere mensen bepaalt. “De persoonlijke onaantastbaarheid, eveneens bepaald in art. 2, wordt dan ondergeschikt.”

Prof. Hinnerk Wißmann, specialist bestuursrecht, verbonden aan de universiteit Münster, vindt dat “de vaccinatieplicht het mindere kwaad is t.o.v. het alternatief, een eindeloze lockdown-herhaling”. En prof. Uwe Volkmann, publiek recht aan de Goethe-univ. Frankfurt, meent dat “de ingreep minder zwaar is dan de in het andere geval nodige vrijheidsbeperkingen”.

Prof. Franz C. Mayer, eveneens professor rechten, is het met b.g. “rechtsgeleerden” eens: “de vrijheid van het individu stopt daar waar vrijheid en gezondheid van anderen in gevaar komen – en dat is hier het geval als de vaccinatiecampagne niet lukt.” Mayer voegde er spitsvondig aan toe dat het om een vaccinatieplicht en niet om een vaccinatiedwang gaat.

Immers… voor vaccinatieweigeraars zou een boete of een wettelijke regeling zoals het verlies van de wettelijke ziekteverzekering een mogelijke piste zijn… Maar niemand zou in de gevangenis belanden of door de politie – met geweld – afgehaald worden!!!

Allgemeine Impfpflicht vom Grundgesetz gedeckt sagen Experten – FOCUS Online