EU weigert OCMW-toerisme aan te pakken

EUSSRHet vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie is heilig voor de Europese Commissie. Brussel voelt er dan ook niet veel voor om het bijstandstoerisme aan te pakken.

Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en ook Denemarken willen dat er een einde komt aan uitkeringsmigratie.
Burgers uit armere delen van de Europese Unie zouden betere oorden opzoeken omdat daar de uitkeringen veel lucratiever zouden zijn.

Toch ziet de Europese Commissie het probleem niet. ‘Er is een economische crisis. Mensen die in delen van Europa leven met veel werkloosheid, zoeken werk in andere delen. Dat is heel normaal. Het zou zelfs aangemoedigd moeten worden,’ zei eurocommissaris Cecilia Malmström eerder.

De Commissie ziet de uitkeringsmigratie als een ‘niet bestaand probleem’. Toch komt er een werkgroep om de migratiestromen te onderzoeken. Fred Teeven (Ned. staatssecretaris Veiligheid en Justitie – VVD) wil uitkeringsmigranten tijdelijk ongewenst laten verklaren, maar dat vinden veel lidstaten veel te ver gaan. ‘Daar zijn we nog ver vanaf,’ gaf Teeven vrijdag teleurgesteld toe.

Het werden er geen 4.000 of 8.000 , per jaar en het stopte ook niet binnen een paar jaar. De vrije immigratie uit Oost-Europa heeft uitbuiting en andere misstanden, evenals misdaad en het risico van uitkeringsmigratie met zich meegebracht. De helft van de Polen en andere Oost-Europeanen blijkt te werken via malafide uitzendbureaus.

Overigens is het officieel niet mogelijk voor een niet-Nederlandse EU-burger om zich in Nederland te vestigen om vervolgens alleen een bijstandsuitkering aan te vragen.

Wie zich in Nederland wil vestigen, moet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan dit per definitie niet. Toch moeten gemeenten die aanvragers wel tijdelijk een uitkering verstrekken, omdat het niet aan een gemeente is om te beslissen of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Die beslissing wordt gemaakt door de IND, maar zolang die dienst geen uitspraak heeft gedaan, is een gemeente verplicht de uitkering te verstrekken.

Aangepast en Ingekort artikel uit www.elsevier.nl

1 gedachte op “EU weigert OCMW-toerisme aan te pakken

  1. Dat mensen versassen naar een ànder Europees land om werk te zoeken, is nog het èrgste niet… ze moeten er vinden, plus… de WIL hebben om er te WERKEN aan de plaatselijke aanvaarde lonen.
    Dàt zou werken-aan-dumpingprijzen vermijden zoals vooral ex-Oostblokkers doen, en aldus de plaatselijke arbeiderslonen verknoeien.

Reacties zijn gesloten.