Cijferdans

CijferdansCijferdans

Volgens cijfers van DNB (De Nederlandse Bank) hadden ca. 1.3 miljoen Nederlandse huishoudens eind 2012 een hypotheek hoger dan de waarde van hun woning.  Het totaal tekort bedroeg ca. 65 miljard euro.
In 2007 bedroeg de gezamenlijke woningwaarde nog 700 miljard euro boven de totale hypotheekschuld.  In 2015 zal dit naar verwachting ca. 300 miljard euro minder zijn.