EU-migratiepact: de leugens van De Moor

Niet minder, maar meer migratie is de bedoeling

​​Al jaren worden we overspoeld door migratie naar Europa. De feitelijke cijfers spreken boekdelen: in 2022 registreerde Europa maar liefst 962.160 asielaanvragen, wat een alarmerende stijging van 52.1% betekent ten opzichte van 2021. Meer dan de helft van deze aanvragen komt van mannen in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar, waarbij 51% als asielbedriegers kan worden bestempeld, gelukszoekers zonder recht op bescherming. Illegale grensoversteken bereikten in 2022 een zorgwekkend aantal van 330.000, het hoogste sinds 2016. ​​

Wat is dan de oplossing volgens De Moor? Onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad zal ook De Croo het EU-migratiepact misbruiken om een Europese landingsbaan te versieren. Het Migratiepact wordt door onze strot geramd: door steeds weer te herhalen dat dit een verstrenging inhoudt, hopen ze dat niemand merkt dat het in werkelijkheid om een versoepeling gaat. “Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waarheid.”, denken de Belgische migratiefanaten. ​​

Waarom zorgt dit EU-migratiepact niet voor minder asielzoekers? ​​De beweringen van de Moor, zoals dat België 20.000 asielzoekers minder zou moeten opvangen, zijn leugens. In werkelijkheid beloont het pact illegale migratie met solidariteitsmaatregelen en dwingt het lidstaten om €20.000 per niet-opgenomen asielzoeker te betalen. Daarnaast worden landen gedwongen om asielzoekers op te nemen als er onvoldoende capaciteit is. Dit allemaal zonder enige bovengrens op het aantal asielzoekers. De bevolking van Afrika zal de komende decennia verdubbelen. De asielinstroom zal blijven toenemen, hoe bereidwillig de Moor ook denkt dat landen als Portugal zullen zijn.  ​​

Wat staat er dan wel in het Migratiepact? Het Migratiepact wil illegale migratie simpelweg vervangen naar legale migratie. Illegale migratie wordt irreguliere migratie, zo wordt het bestraffen eigenlijk onmogelijk gemaakt. Het opent de deur naar legale migratie en breidt de definitie van ‘gezinsleden’ uit. Leugendetectors worden verboden, evenals medische onderzoeken om de leeftijd vast te stellen. Lidstaten moeten legale migratie ‘promoten’, en culturele integratievereisten zijn niet toegestaan. Ook de introductie van “Talent Partnerships” als onderdeel van het pact heeft tot doel arbeidstekorten in de EU aan te vullen met niet-Europese arbeidskrachten. Over exact aantallen blijft de Commissie, zelfs na schriftelijke vragen, het antwoord schuldig. Het wordt immers moeilijker dit Pact door gewillige dienaars te laten verkopen als verstrenging, wanneer je zelf miljoenen legale migraties projecteert. ​​

Is dit Europees Migratiepact dan een oplossing?  ​​Het Europees Migratiepact wordt gepresenteerd als oplossing. Dat is het ook. Het is de oplossing voor zij die op legale wijze Europa willen omvolken, met minimaal verzet. Het is de oplossing om miljoenen laaggeschoolde werkkrachten naar Europa te halen. Het is de oplossing om illegale migratie te legaliseren, zonder de instroom aan te pakken.  ​​Maar het is niet onze oplossing. Onze oplossing is een stop op migratie en een terugkeer van illegalen. Opvang in eigen regio, verlies van het recht op asiel voor illegalen, het koppelen van ontwikkelingshulp aan terugkeerafspraken, legalisatie van pushbacks en de vorming van Europese partnerschappen tegen migratie. ​​Dat is ook de oplossing die een groot deel van de Vlamingen wil. En die oplossing zal er in 2024 komen, de leugens van Nicole de Moor ten spijt.  ​

Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid Vlaams Belang, I & D fractie