Een verwittigd mens

ProfEen verwittigd mens...

Al meer dan 30 jaar bestaat de Vlaams-nationale partij Vlaams Blok/Belang. Al bijna evenveel jaren wordt zij belasterd en met alle middelen geweerd. En dat kan letterlijk genomen worden.  De enige partij die voor de waarheid opkomt. De partij die probeert de ogen van de burger te openen voor wat op ons afkomt. En daar zit de fout.
De traditionelen probeerden/proberen in tegenstelling de kiezer in slaap te houden, te manipuleren, te hersenspoelen! Ook met alle middelen die de media in hun mars hebben.

Waar staan we vandaag ?
Financieel dreigt de toestand in de unie zwaar uit de hand te lopen met alle noodlottige gevolgen van dien voor de burger. Sommigen beweren, en niet de eerste de besten,(o.a.Jim Rodgers)  dat nergens in Europa het spaargeld van de burger nog  veilig is. Lees het artikel hieromtrent bij http://ejbron.wordpress.com/2013/04/02/investeerder-rogers-tegen-europa-breng-uw-geld-in-veiligheid/ 
De enige partij die ervoor durft te waarschuwen is het Vlaams Belang.

In eigen land, Vlaanderen, wordt ook de alarmbel geluid. Quasi elke gemeente kijkt tegen de bodem van de kassen aan. De ocmw’s kreunen in al hun voegen. Geld voor scholen, wegen, openbare gebouwen of sociale woningbouw  is er niet meer. De steden kloppen aan bij de Vlaamse regering. Ook daar zit men op het tandvlees.  Maar toch blijft men koppig bij voorrang geld dragen naar de Walen. Vlaamse onafhankelijkheid is taboe! Schijnbewegingen als ‘confederalisme’ of ‘totale autonomie’ (binnen belgië) zouden redding moeten brengen. Volksbedrog in het belgische leugenpaleis!
De enige partij die ervoor durft te waarschuwen is het Vlaams Belang.

Vandaag wordt gewaarschuwd voor het gevaar van het moslimextremisme. Het extremisme hetwelke wijzelf met gulle hand hebben gefinancierd en nog subsidiëren.  Het gevaar waarvoor het VB al enkele tientallen jaren waarschuwt. De reden waarom ze als partij Vlaams Blok werd veroordeeld en een nieuwe partij werd opgericht. Vandaag worden de uitwassen, de gevaren van dat moslimextremisme pijnlijk blootgelegd. Jongeren worden hier gerecruteerd en opgeleid om te vechten om later dat extremisme hier nog meer ingang te doen vinden. Enkele dode jongeren, slachtoffers van gevaarlijke moslimboeven, zullen misschien aanleiding zijn tot een begin van debat over deze uiterst gevaarlijke zogenaamde godsdienst, die onze maatschappij bedreigt. Hun dood zou dan niet voor niets geweest zijn. Laat ons hopen.

Wie voor dàt gevaar durfde te waarschuwen riskeerde kennis te maken met het centrum wat zogezegd tegen racisme strijdt. Het tegendeel was/is waar. Dit centrum gaf /geeft deze godsdienstfanaten ‘carte blanche’ . Wie hen bestreed, bestrijdt waren/zijn gevaarlijke ‘racisten’ . Maar misschien, zeer misschien, komt door de dood van die ‘jongeren,  eindelijk een debat opgang. Niet misschien, maar vast en zeker zal men nu niet meer kunnen ontkennen dat het Vlaams Belang het bij het rechte eind had/heeft.  Zij waren/zijn de énigen die de moed hadden/hebben om voortdurend de vinger op de wonde te leggen, en ja hoor,  de vinger in de wonde te steken. Dat was niet zozeer pijnlijk voor de moslimextremisten maar veeleer voor de ‘democratische partijen’ die verlies aan stemmen vreesden/ vrezen.
De enige partij die ervoor durft te waarschuwen is het Vlaams Belang.

Professor

1 gedachte op “Een verwittigd mens

  1. En juist dààrdoor blijven de “harden” steeds het VB trouw-door-dik-en dun, ondanks de vele innerlijke twisten & verraad van personen die wij, OOIT, op een voetstuk plaatsten als waren het “half-goden”

Reacties zijn gesloten.