Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Met de val van Mossoul (Irak), Raqqa en Deir Ezzor (Syrië) heeft het islamitisch kalifaat of de zogenaamde islamitische staat geen thuisland meer. Na WO II werd het nazisme samen met zijn ideologie zo goed als uitgeroeid.

De IS-ideologie uitroeien lijkt echter moeilijker. In 2015 waren er 240.000 IS-strijders, laten we zeggen, professionele huurmoordenaars, (door het westen) extra goed getraind, bewapend, verzorgd en betaald (met behulp van de golfstaten). Waar zouden die (voor het westen) uiterst kostbare vechtjassen naar toe zijn? Zouden de wereldheersers hun kostbaarste strijders zomaar opgeven? Enkele honderden zitten zeker in Idlib. De VS hebben er een deel gerecupereerd voor Afghanistan en elders. Turkije zal dat ook al gedaan hebben. Immers, dat zijn de soldaten van de “westerse coalitie” (VS-Israël, Frankrijk, UK, Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije, dat zich steeds meer los maakt).

In Syrië vecht deze coalitie tegen de “oosterse coalitie” die met eigen soldaten vecht (Syrië, Rusland, Iran, Hezbollah). In Syrië is deze laatste de enige coalitie die tegen terroristen blijft vechten, de andere gebruiken terroristen om tegen Syrië te vechten. Daarom blijven de VS (illegaal) in Syrië, laten we zeggen, om de oorlog zo lang mogelijk te laten voortduren en de terroristen zo veel mogelijk te beschermen of om nog zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen. Ondanks de 12 miljard dollar steun van de VS aan de terroristen (2014-2017) en de 137 miljard dollar steun van Qatar hebben ze niet bereikt wat ze wilden, maar wel veel ellende gebracht in het Syrische volk en land. Syrië vals beschuldigen van het gebruik van gifgas, bood tot heden nog een kans om in te grijpen.

Helaas, generaal Jim Mattis zelf verklaart nu op 8 februari dat hij geen enkel bewijs heeft dat Syrië ooit gifgas gebruikt heeft noch in 2013, noch in 2017. Zullen de sancties tegen Syrië nu opgeven worden, denk je? Zullen de echte schuldigen van die gruwelijke massamoord op kinderen in Ghouta (2013) nu aangeklaagd worden? Zullen de 136 brieven van de permanente Syrische vertegenwoordiger bij de VN met bewijzen dat de terroristen gifgas gebruikten of hadden, nu eindelijk beantwoord worden? Het ziet er niet naar uit dat er meteen veel verandering komt. De grote westerse mogendheden vierden op 24 januari 2018 het feest van het economisch forum in Davos (Zwitserland) en koesterden zich in de moederschoot van hun mondiale zelfvoldaanheid.

Zij dronken een glas en ze lieten het zoals het was. De Angelsaksische wereld-overheersing wil Syrië steeds voor dezelfde keuze plaatsen: ofwel deze overheersing  ofwel verdere vernietiging. Syrië zal zich moedig en eensgezind blijven verzetten.

P. Daniel

Vrijdag 16 februari 2018

Van ‘as-best’ naar ‘Paasbest’

Grieks-katholieke Mariakerk nadat “gematigde rebellen”, al-Nusra,  er met de grove borstel doorgingen: http://www.pravmir.com/churches-yabrud-ruins/

Zaterdag kwam de jonge Grieks-Melchitische (= katholieke) pastoor van Yabroed met een 35-tal vrouwen een bezinningsdag houden om de vastentijd in te zetten. In Yabroed (weer een van de oudste steden ter  wereld) zijn er ‘n 10.000 katholieken met drie kerken.

Deze vrouwen werden ontvangen in het grote salon vooraan. Het eerste wat ze doen is zorgen voor een ontbijt. In groepjes zitten ze samen, een van hen vult een moortje met water. Ze hebben een soort (hand) gasvuurtje bij en op de kortste tijd hebben ze koffie, thee… Terwijl wij wat praten met de pastoor en de seminarist die er bij is, nodigen ze voortdurend uit om mee te eten, maar wij hebben al ontbeten. Dan volgt een hele reeks zoetigheden, waarbij ze telkens zeggen dat het een specialiteit van Yabroed is.

Het grootste deel van de dag brengen ze evenwel door in de kerk, met de nodige afwisseling. Na een kennismaking met dit klooster en de patroonheilige, de martelaar Jakob, de Verminkte (wat een bijzonder stichtend voorbeeld blijft) wordt er afwisselend gebeden en geluisterd naar onderrichtingen als een inleiding op de vasten die hier maandag al begint. De seminarist komt uit Toulon, waar nog een 60-tal seminaristen zijn. Hij mag hier een half jaar stage komen doen en is er erg blij mee. Natuurlijk is hij al lang immuun voor die stroom van leugens over Syrië in de westerse media en weet hij wat hier werkelijk gebeurt. Wanneer wij tot heden in Vlaanderen voorstelden om jongerentochten te organiseren naar Syrië en naar Mar Yakub om hen te helpen hun eigen roeping te ontdekken met boeiende woestijntochten, werken, ervaringen van stilte enzovoort, dan krijgen we tot heden de grofste reacties, in de zin van: wilt gij dat ze in een doodskist  terug komen? Natuurlijk is er gevaar, maar er zijn ook voldoende middelen om het veilig te houden. Waar zijn onze jeugdleiders, seminaries… met visie en verantwoordde moed om jongeren te helpen hun levensroeping te vinden op een creatieve en bijzonder leerrijke wijze?

Vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient zijn weer enkele dagen komen helpen en hebben hard gewerkt. Ondertussen is een vijfde vrijwilliger bij ons om een vijfdaagse retraite in stilte te houden en daarmee zijn werk bij deze organisatie af te sluiten. Hij heeft een diploma van fotograaf én houtbewerker (voor kunstmeubels …). Vooraleer hij zijn  leven verder zet, wil hij nog een grote pelgrimstocht maken. Daarom zal hij alleen, zonder geld en te voet naar huis gaan, langs Turkije en ondertussen een aantal bedevaartsplaatsen bezoeken, samen ongeveer 5.000 km. Hoewel hij uit een groot gezin komt en erg sociaal is aangelegd, heeft hij ook altijd, zegt hij, het verlangen gehad om zich terug te trekken om alleen te zijn. Hij is groot van gestalte en zal flinke stappen kunnen zetten. Met zijn bescheidenheid en minzame glimlach zal hij voldoende vertrouwen wekken. Dinsdagavond, de avond voor zijn vertrek hebben we allen samen, met de zusters, de kinderen en de andere vrijwilligers van S.O.S. nog zijn 20e verjaardag gevierd. Omdat het de volgende dag Aswoensdag was en er dan een uitgebreide byzantijnse liturgie is, hebben we na het verjaardagsfeestje in de kerk een korte dienst gehouden met asoplegging volgens de Latijnse ritus en een gebed om zegen en bescherming voor onze pelgrim. Bid voor hem en dat vele jongeren het initiatief nemen om eens een ernstige bezinningstijd te nemen en niet bang zijn van de stilte.

De vasten met betrekking tot het eten bestaat hier vooral in het niet eten ’s morgens zodat de eerste maaltijd pas ’s middags is en dat is rond twee uur. Liturgisch wordt in onze byzantijnse ritus alleen op zondag een Eucharistie gevierd omdat een Eucharistie altijd een paasviering is. Gedurende de week wordt een “présanctifié” (met vooraf geconsacreerde heilige Hosties) gehouden, een soort vesperdienst met communiedienst. In feite celebreren wij wel tussendoor volgens de Latijnse ritus een Eucharistie uit de vastentijd. De liturgische gebeden in de vastentijd zoals vespers en completen zijn rijk en lang. Alleen op vrijdag zijn er geen lange completen, maar dan zingen we  met de parochianen van Qara in hun St. Michielskerk samen de Akathisthymne ter ere van Onze Lieve Vrouw. Zo gaan we van Aswoensdag naar Pasen.

Terecht woedend

Tom Duggan is een Brits journalist die vanuit Damascus verslag uitbrengt van de situatie in Syrië. Het is een sympathieke kerel die ons al is komen bezoeken. Hij is niet de man die zich laat voorstellen als degenen “die de gebeurtenissen op de voet volgt” om dan precies te berichten wat de grote media en politici in de openbare opinie willen verankeren en wat meestal het tegendeel is van de werkelijkheid. Hij wil eerlijke en waarheidsgetrouwe journalistiek bedrijven.

En hij is woedend op de grote media en internationale instellingen die over de echte gruwelen in Syrië ofwel zwijgen ofwel de schuld geven aan de slachtoffers. De journalisten van New York, Londen, Parijs, van BBC, Fox, CNN  zwijgen of liegen omwille van het geld dat ze krijgen van Saoedi-Arabië. Hij is woedend op de UNO en  noemt hun gedoe tijdverlies. Gisteren (6 februari), zo schijft hij, werd  Oost Ghouta en Jobar weer gebombardeerd door terroristen,  gesteund door Israël, Saoedi-Arabië,  UK, VS.

Gisteren, aldus Tom Duggan werd een aanslag gepleegd op een busstation in Damascus, waar ook ik iedere dag kom. Het heeft geen enkele militaire betekenis. Hij is vooral woedend omwille van Israël en de houding van de wereld tegenover Israël. De wereld blijft zwijgen en ook de UNO hebben volgens hem niets te zeggen. Ze weten altijd wel iets te vertellen over iets in de wereld, behalve als het over Israël gaat, ook niet na het zoveelste schending door het zionistische Israël van het Libanese en Syrische luchtruim om in Syrië te komen bombarderen.

“De wereld blijft rustig toekijken hoe de monsters van de terreur terroristische wreedheden begaan in Gaza, in Palestina en in Syrië alsook hoe ze rebellen onderhouden of terroristen op de Golanhoogten, hen wapens leveren en militaire training” (Tom Duggan, 7 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/damas-syrie-temoignage-dun-britannique-tres-en-colere/5622986)

Hij besluit zijn bericht als volgt:

“In Syrië sterven onnodig mensen. De Syrische regering wordt geconfronteerd met een terroristische oorlog, geen burgeroorlog… een terroristische oorlog. In het westen begint ge nu de waarheid te zoeken en die kunt ge niet vinden omdat uw TV en dagbladen beheerst worden door de dollar

Hij is niet de enige die, zoals wij,  verbolgen is om de laffe houding van de media en politici tegenover de schrijnende situatie in Syrië:

De huichelachtige westerse media zijn blijven zwijgen wanneer de VS tienduizenden burgers hebben gedood en hele steden hebben weggevaagd bij de belegering van Mossoul in Irak en Raqqa in Syrië vorig jaar. Ze worden nu plots wakker om de dood van burgers aan te klagen, veroorzaakt door de bombardementen van Syrische en Russische vliegtuigen. Eens te meer bedrijven ze propaganda om een militaire escalatie voor te bereiden, die een rechtstreekse militaire confrontatie zou kunnen ontketenen tussen de  twee voornaamste atoommachten van de wereld: VS en Rusland” (Bill Van Auken,  10 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/le-massacre-americain-des-troupes-syriennes-menace-de-declencher-une-guerre-plus-large/5623015)

En dit nog

Volgens de gangbare opvatting zorgt de menselijke activiteit (volgens sommigen, van een overbevolkte wereld!) voor te veel CO2 uitstoot en dat moet streng bestraft worden. Hieronder valt dan alle menselijke activiteit: vervoer met auto, trein, vliegtuig, alles wat we produceren, maken of doen…Zo kunnen vooral de armere landen met hun steenkool in het gareel gehouden worden. Maar… hoe komt het dat Mars ook opwarmt en daar zijn geen mensen? Of is dat omwille van dat wagentje dat ooit door een raket afgeschoten is en daar nu al lang niets staat te  doen? En wat denken van de 22.000 wetenschappers, waaronder 72 Nobelprijswinnaars die herhaaldelijk hebben verklaard dat de opwarming van de aarde alleen te wijten is aan een sterkere zonnestraling? Daarmee kun je natuurlijk de hele wereldfamilie niet belasten en met de vondst van CO2 lukt dat wel. In het Antwerpse kreeg een vriend ooit een strenge berisping omdat hij in zijn tuin enkele brieven aan het opstoken was. Dit bracht me er toe om mijn brieven en reclame op te stoken op vrijdagnamiddag, wanneer de politiediensten in weekeind gaan.  Tegen onzinnige megamanipulatie dient geprotesteerd te worden. Overigens, is de geestelijke bezoedeling en ontwrichting van onze samenleving een niet veel dringender probleem? En daar zouden we gedurende deze vasten beter iets aan kunnen doen.

“Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die ge ziet en u niet onttrekken aan de  zorg voor uw broeder” (Jesaja 58, 6-7; de 1e lezing in de Eucharistie van vandaag).

P. Daniel