Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Wegens de herkenbaarheid en de continuïteit van de reeks handhaven we dezelfde titel, ook al verblijft pater Daniël momenteel in Postel

Goede Vrienden,

Rustend hebben we al vele vrienden mogen ontmoeten. Woensdag ben ik met mijn trouwe chauffeur naar Chevetogne getrokken. Moeder Agnes en zr Carmel konden helaas niet komen, zoals voorzien was. Er moet nu te veel georganiseerd worden om aan de grote nood van zovele mensen tegemoet te komen in Syrië en Libanon. Wij hebben nu kunnen zorgen dat ze 30.000 euro ter beschikking hebben, o.m. voor de megakeukens in Aleppo en Lattakia. Wanneer mensen voor het puin van hun huis zitten, terwijl al hun dierbaren eronder begraven liggen, is dit uiteraard geen juichkreet. Maar onzerzijds en uwerzijds is het wel de meest menselijke daad die we nu kunnen stellen. Het is een gebaar dat zegt: “Wij zorgen dat je dagelijks een warme maaltijd hebt, blijf leven, tot eer van God en tot eer van uw dierbaren!” Moge God alle weldoeners rijkelijk zegenen en Hij zal het doen!

Nvdr: ter illustratie hoe de megakeukens ingezet worden:

Woensdagmiddag hebben we in de Latijnse kerk van Chevetogne de middagdienst mee gebeden, waarna de abt de as oplegde.  ‘s Avonds volgde de langere byzantijnse dienst (présanctifié). Na het sobere avondmaal kwam de oud abt Philippe (tevens oud confrater van Tongerlo) ons groeten waarmee we een interessant en hartelijk gesprek hadden. Chevetogne is inderdaad een missie, een visie van eenheid tussen oosterse en westerse christenen, gesticht in 1925 door de benedictijner monnik van Keizersberg (Leuven) Lambert Beauduin (+ 1960), vanuit een liturgische en oecumenische bezieling. (zie video’s onderaan)

  • Zaterdagavond ben ik bij een groep gelovigen in Hoogstraten. 
  • Op zondag 26 februari ben ik met cfr Jean om 9.00 u in de Grieks-Melchitische kerk van Etterbeek,  (Rue de l’Orient 41). En, zoals eerder al aangegeven, hoop ik gerecupereerd te zijn voor deze twee voordrachten:
  • Donderdagavond 2 maart in Sleidinge (restaurant Pataya, Hooiwege 49, Sleidinge-Evergem) georganiseerd door onze vriend Peter Vereecke.
  • En de volgende avond (3 maart 19.30 u) in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 13/003 Brugge, georganiseerd door Agnes Jonckheere.

Varia:

Klik op “Bekijken op YouTube”: