Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De grote inzet van de Franse ngo S.O.S. Chrétiens d’Orient hebben we al herhaaldelijk vermeld. Deze wil christenen helpen in Syrië, Irak, Libanon, Egypte en Jordanië met noodhulp, medische hulp, opvoeding, handenarbeid… Ze ontstond in 2013 toen het beroemde dorp Ma‘aloula door terroristen werd ingenomen en zij de christenen en het christelijk patrimonium wilde beschermen. Initiatiefnemers waren Charles de Meyer en Benjamin Blanchard, beiden  overtuigde christenen met enige politieke ervaring. Zoals verwacht, werd hun plots en succesvolk optreden zowel vanuit politieke als vanuit kerkelijke middens bekritiseerd, o.m. door het oudere werk Oeuvre d’Orient. Dat deze ngo zich onverdeeld aan de kant van de Syrische slachtoffers opstelde en dus terecht aan de kant van de wettige regering, konden sommige “politiek correcte” lui niet verkroppen. Hun kritiek was onterecht en werd meer ingegeven door na-ijver dan door oprechte bekommernis. Het aantal vrijwilligers dat hier een bepaalde tijd (een maand, een jaar …) zich belangeloos inzet, blijft toenemen. Steevast komen enkele frisse jongens en meisjes van deze  S.O.S. ons ‘s maandags helpen.

Vorige zaterdag bezocht Benjamin Blanchard, algemeen directeur van deze S.O.S. samen met een veertigtal Fransen onze gemeenschap en we vierden met hen de Eucharistie van het feest van het hl. Kruis. (Zij maakten vele foto’s en zouden er mij enkele toesturen, wat nog niet gebeurd is). We stelden ons de  vraag: zouden er in ons land geen leiders in staat zijn om jongeren op gelijkaardige wijze te bezielen?

Waarom boeit S.O.S. Chrétiens d’Orient zovele jonge (en minder jonge) Fransen en waarom zou dit in ons land niet lukken? Benjamin gaf me zijn contactgegevens en zal graag hen steunen die zich hiervoor willen engageren. Wie waagt het om hiervoor met ons contact op te nemen en zo ook voor onze jeugd een bijzonder zinvol project uit te werken?

Na enig nieuws over het leven in de  gemeenschap een woordje over het voorstel dat ons land indiende samen met anderen in de VN Veiligheidsraad (waarom spreekt onze pers daar niet over?) Volgt een overweging over de megaleugens waarin onze wereld zich blijft wentelen. Tenslotte vind je in de toegevoegde info en video’s weer een uitgebreide informatie, o.a. over de gecompliceerde situatie in Idlib.

P. Daniel

Vrijdag 20 september 2019

Oecumenisch feest

Het feest van de Kruisverheffing wordt  zowel in oost als west op 14 september gevierd. Op Goede Vrijdag valt de nadruk op het historisch gebeuren van Jezus  Kruisdood. Nu gaat de aandacht naar de heerlijkheid van dit gebeuren. Het feest is verbonden met de plechtige inwijding van de basiliek van de  Verrijzenis in 335, gebouwd op het graf van Christus in Jeruzalem. Voor ons is dit een groot feest. Op 14 september 2000 werd officieel dit klooster en de gemeenschap canoniek opgericht, nadat drie zusters  zich gevestigd hadden in de inmiddels herstelde ruïne van Mar Yakub. Volgens een oude traditie zou de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn de drie kruizen op Golgotha hebben terug gevonden. Deze zouden door de Perzen gestolen zijn maar door keizer Heraclius in 628 terug heroverd en teruggebracht zijn. Om dit te vieren worden vreugdevuren ontstoken. Er zijn christenen hier die vertellen dat zij nooit anders geweten hebben dan dat er ieder jaar op deze dag vreugdevuren werden ontstoken

Redenen genoeg om vrijdagavond een feest te organiseren. 

Na de bijzonder plechtige vespers, waar een dertigtal mensen, vooral uit Qâra aanwezig waren, gingen we naar de grote zaal in de nieuwbouw. Ondertussen bleef het aantal bezoekers aangroeien. Moeder Agnes-Mariam gaf een boeiende uitleg over de stichting van de  gemeenschap en de  betekenis daarbij van het heilig Kruis (foto).

Daarna werd een gedeelte getoond van de film over de Passie van Jezus, waar ook moslims geboeid naar keken. Hierna trokken we in processie met brandende kaarsen naar het terrein van St. Simeon waar een groot houden Kruis opgericht was en daarnaast werd vuur ontstoken. (foto’s)

De bisschop die inmiddels was toegekomen, sprak een gebed uit en er werden liederen aangeheven. Nog ruime tijd werd op de binnenkoer nagepraat met wat versnapering. Een mooie kruishulde, dat ons tevens helpt in deze tijd van algemene verwarring het wezenlijke van het christelijk geloof niet uit het oog te verliezen.

Oude poort, voordat deze vernietigd werd

Nieuwe poort; de met plastic bedekte linker onderkant is de eigenlijke deur

Woensdagnamiddag beginnen plots de klokken de luiden. Neen, niet voor de Eucharistie die we ’s morgens al gevierd hebben, maar voor de plechtige inzegening van de grote voordeur, die tijdens de oorlog verbrijzeld werd. Een zware bom heeft niet alleen de houten voordeur met koperen plaat bedekt, maar ook de deuren daarachter en al wat zich in de hal bevond tot stof gemaakt. Als bij wonder was juist op dat ogenblik niemand daar. Daar zijn  foto’s van maar ik heb niet het geduld/de tijd om die te zoeken. De nieuwe grote deur is wel veel mooier dan de oude.

Donderdagavond vertrokken twee fraters naar Tartous tot zondag, waar een vorming gegeven wordt voor de opleiding van goede catechisten  in de parochies.

Een verwerpelijke Belgische politiek

België heeft samen met Duitsland en Koeweit een ontwerp voor een resolutietekst bij de VN Veiligheidsraad ingediend om de gevechten in Idlib te doen stoppen, wat uiteraard donderdag een veto kreeg van Rusland en China. Het doel van de resolutie was nogmaals de terroristen beschermen en de kans geven zich te herbewapenen, wat natuurlijk niet openlijk gezegd wordt. Wanneer gevraagd wordt dat alle illegale troepen uit Syrië zouden vertrekken, is België niet thuis. In Aleppo wordt massaal gemanifesteerd tegen de VS en Turkije: “Get out of Syrië”.* Steun van België? Helemaal niet. Wanneer gevraagd wordt de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Syrië te respecteren is België ook niet thuis. Wanneer de massaslachtingen van de VS zoals in Raqqa aan de kaak worden gesteld, of de herhaalde Israëlische bombardementen, ook niet. In het Rukban kamp, onder “bescherming” van de VS en hun illegale militaire basis van Al Tanf, leven ‘n 25.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden (tekort aan voedsel, medische zorg, basisbehoeften). Wanneer het Rode Kruis Syrië met konvooien en bussen klaar staat om te helpen en mensen te evacueren, mogen ze het kamp niet binnen. Protesteert België? Wanneer de Russen nu over heel Syrië ongeveer  ‘n 1000 vluchtelingen  per dag naar hun huis kunnen terugbrengen, heb  je enige aanmoediging of hulp van België vernomen? Iedere  dag worden nieuwe bedrijven, scholen, ziekenhuizen… geopend in Syrië. Staat België klaar om te helpen? Wanneer gevraagd wordt dat het illegale economische terrorisme van de sancties, die het leven in Syrië wurgen, zou ophouden, enige steun van België gemerkt? Om de humanitaire crisis in en rond Idlib voor het voetlicht te brengen, daar willen de Belgische politici graag aan meewerken. Om de oorzaak hiervan, het duivelse terrorisme te bestrijden, neen, daar doet België niet aan mee. Integendeel. Een laaghartige Belgische politiek in dienst van de wereldterreur. Wanneer in België de georganiseerde maffia, zoals in Nederland, aan een reeks moorden begint, waar halen onze  politici, geheel in dienst van het wereldterrorisme, enig gezag om daartegen op te treden?

*Nvdr: “President Trump werd misbegrepen toen hij beloofde dat de VSA-troepen zich zouden terugtrekken uit Syrië”... Hij ging er eigenlijk vanuit dat de “last zou verdeeld worden” voor de “stabilisering” van Syrië.

Handlangers van Satan, de Aartsleugenaar

Op 11 september 2001, nu 18 j. geleden, vloog een vliegtuig in elk van de twee WTC torens in New York. Enkele seconden later waren de twee torens van 47 verdiepingen met stalen constructie tot in hun fundamenten ingestort. 2976 mensen vonden hierbij de dood (toevallig geen enkele jood?). Hiermee werden nog 6000 mensen gewond, vele brandweermannen werden besmet, honderden stierven later aan kanker. Zeven uur later stortte in de nabijheid op identiek dezelfde wijze een ander gebouw in dat helemaal niet werd geraakt, nl. WTC 7, waarin gegevens van geheime diensten  waren ondergebracht. Het was de meest dodelijke aanslag ooit. Wie toen zou gezegd of geschreven hebben dat de CIA, het Pentagon, en de hoogste leiders van de VS zelf deze aanslag nauwkeurig hadden voorbereid en gepland, zou daarvoor niet alleen hoongelach gekregen hebben, maar waarschijnlijk een zware gevangenisstraf voor valse beschuldigingen aan het hoogste gezag en een gevaar voor de openbare orde. Gedurende de eerste jaren na de aanslag waren de Amerikanen eensgezind en aanvaardden de conclusies van het officiële onderzoek: de WTC torens zijn ingestort ten gevolge van brand,  veroorzaakt door de twee (alluminium!) vliegtuigen die in de  torens vlogen, een aanslag door vooral Saoedi-Arabische terroristen. Ondertussen is het tij aan het keren. Steeds meer Amerikanen en anderen zijn er van overtuigd dat het officiële rapport puur onzin is. De pompiers van New York hebben zelf een rapport opgesteld  (The Franklin Square and Muson Fire District 9/11 Resolution)  alsook de universiteit van Alaska (Fairbanks and Architects & Engeneers for 9/11 Truth report). Beide verwerpen radicaal de officiële verklaring. Zij wijzen in de richting van een gecontroleerde  instorting met vooraf aangebrachte springstof waardoor alle kolommen tegelijk instortten. Er zijn bovendien getuigen die deze ontploffingen hebben gehoord en gezien, vooral bij het WTC 7 gebouw, dat helemaal niet werd geraakt. Er is trouwens  nog een TV bericht van toen te horen en te zien waarop de journalist spreekt over de  ineenstorting van de drie torens terwijl op dat ogenblik het WTC 7 gebouw nog overeind stond en op de achtergrond te zien is!?

Het militair industrieel complex van Amerika heeft een grote vijand nodig om zijn wapenindustrie steeds meer op te drijven. In 2001 was de Sovjet-Unie al ingestort en kon dus niet meer dienen als geduchte vijand. Geen nood, de VS hebben genoeg geheime diensten en intelligente organisaties om zelf een schitterende aanleiding hiertoe te fabriceren. Toegegeven, 9/11 was een prachtige kans om de oorlog te verklaren. De gouden periode van de “oorlog tegen het terrorisme” kon beginnen.  Zeven landen werden beschuldigd van terrorisme. Afghanistan, Libië, Syrië, Iran…vielen natuurlijk in de prijzen terwijl Saoedi-Arabië (waar de meeste terroristen vandaan kwamen!) de grote vriend en bondgenoot werd!

Op gelijkaardige wijze kan een terugblik geworpen worden op de moord op president John Kennedy, die o.m. het Amerikaans militair industrieel complex wat aan banden wilde leggen, de moord op Robert Kennedy, die vast besloten was het werk van zijn  broer verder te zetten, de moord op M.L. King die een massa Amerikanen op de been gekregen had tegen de oorlog in Vietnam. Officiële rapporten hebben de openbare opinie over deze moorden in detail toegelicht. Een of andere gestoorde misdadiger heeft de moord helemaal op zijn eentje bedacht en uitgevoerd. Geen vuiltje aan de lucht. De bekende Amerikaanse professor Peter Dale Scott** (nu 90 j!) zal u echter de ogen openen over de werkelijke criminelen en dat zijn de hoogste gezagsdragers van het land zelf. We kunnen zo verder gaan. De carrousel die door de Britse regering werd in gang gezet over de vergiftiging van de Skripals, zogenaamd door Vladimir Poetin zelf. Of  het neerhalen van het Maleisische lijnvliegtuig MH 17 dat op 17 juli 2014 van Schiphol vertrok en in Oekraïne neerstortte, waarbij alle 298 de dood vonden (waarvan 193 Nederlanders). De openbare opinie is nauwkeurig ingelicht: Russische rebellen hebben het neergeschoten (terwijl zij het waren die de zwarte dozen gevonden hebben en officieel overgedragen aan de “onderzoekscommissie”, die er na vijf jaar nog geen woord over heeft losgelaten!?) De Nederlandse politicoloog en emeritus professor Kees van der Pijl*** schreef er een boek over maar dat  kan niet in het Nederlands verschijnen omdat Nederland dit alles niet mag weten. Het is onbegrijpelijk hoe onze noorderburen, die zich graag voorstellen als “recht voor de raap” met zich, met hun 193 doden en hun familie zo laten sollen in dienst van een puur verzonnen verhaal dat Poetin de schuldige is! De eerste minister van Nederland levert met uitgestreken gezicht het ene “bewijs” na het andere over de schuld van Rusland. Er worden tekenfilmpjes verspreid om de indoctrinatie met beeldmateriaal in de openbare opinie te beitelen terwijl niet het minste bewijs voor handen is. Integendeel. Oekraïne had de leiding bij het onderzoek. Prediker wist het al: de schuldige zit op de rechterstoel (Prediker 3, 16)

**Nvdr: op YT vindt u talrijke video’s met Peter Dale Scott en zijn mening over de “deep state”-manipulatie van het wereldgebeuren. We pikten er deze korte video uit met een kort gesprek waarin hij zijn hoop vertolkt dat de Amerikanen uiteindelijk de vuile tussenkomsten (… hij bedoelt militaire) beu zullen worden…

***Nvdr: Voor meer info, ga naar Café Weltschmerz op YT: daar vindt u verschillende voorafgaande gesprekken met Kees van der Pijl over de vlucht MH 17

En dan het verhaal van de Syrische president  Bachar al-Assad, een totaal onbekende oogarts en gemoedelijke huisvader in Londen! Wegens het  auto-ongeval waarin zijn oudste broer de dood vond**** (vermoord door de Mossad?), moest hij onverwacht president worden. Amerika wil zijn pijplijn door Syrië aanleggen van Saoedi-Arabië en Qatar naar de Middellandse Zee en daarbij tevens Rusland een dolk inde rug steken.***** De Syrische president weigert mee te spelen. De CIA zorgt voor een angstaanjagend beeld van de president dat over heel de wereld wordt verspreid. Plots “weet” iedereen wat een verschrikkelijke dictator deze man is en hoe dringend Syrië moet gebombardeerd worden om het volk te beschermen! Ieder kind weet wat die man gans de dag doet: zijn  eigen volk wurgen tot hij aan zijn  enkels in het bloed staat, bomvaten gooien op zijn volk, vrouwen en kinderen ophangen, chemische aanvallen uitvoeren… Het jonge en pientere Amerikaanse congreslid Tulsi Gabbard (voor Hawai) kwam zelf in Syrië poolshoogte nemen  en ontdekte dat deze gruwelen die iedereen nu kent ofwel puur verzinsels zijn  ofwel misdaden die onder leiding van de  VS door terroristische bendes worden gepleegd. Tulsi zelf werd door velen daarom weggehoond als een complottiste. En dan de  Republikeinse senator Richard Black (Virginia). Hij had al lang door dat over Syrië de zoveelste monsterleugens werden opgevoerd. Hij schreef een brief aan Bachar al-Assad om hem aan te moedigen en om hem in naam van het Amerikaanse volk om vergeving te vragen voor de laster die over hem wordt uitgestort. Aan deze brief heb ik toen in mijn berichten uitdrukkelijk aandacht besteed en dat blijkt zelfs in de VS toegekomen te zijn, al weet ik niet hoe. Enkele jaren geleden werd ik in Aleppo door een mij onbekende Amerikaanse aangesproken die mij feliciteerde  om mijn steun aan Richard Black. Zij was een goede bekende van deze senator en zou hem mijn  groeten overbrengen.

****Nvdr: beeldmateriaal begrafenis Bassel al-Assad:

*****Nvdr: Een pijplijn en geopolitieke belangen:

Ook in eigen land heersen over Syrië nog steeds nagenoeg  niets dan leugens. Een parlementaire commissie is ooit afgereisd naar Syrië en heeft de president bezocht. Omdat zij de moed hebben op zoek te gaan naar de waarheid, worden ze door velen met de verschrikkelijkste verwijten overladen. Een van onze meest gezaghebbende politici zei daarna over de leider van deze delegatie: “ik praat niet met iemand die op bezoek gaat bij een massamoordenaar!” Hoe komt een – ik neem aan – hoogstaand politicus er toe zich plots te gedragen als een gedrogeerde zombie om toch maar  de gunst van de openbare opinie niet te verliezen?

De verhalen uit het Evangelie over de duivel waren niet alleen goed voor de vrome mensen uit die tijd maar zijn nog  meer nodig voor kritische geesten van nu. Zou er ooit een wereldbevolking bestaan hebben die zich zo door leugens laat leiden dan de onze? Wereldleiders liegen. Ze weten dat ze liegen. Ze weten dat wij weten dat ze liegen. Toch blijven ze liegen en ze hebben er nog succes mee ook. Satan, de moordenaar en leugenaar vanaf het begin heerst in onze wereld door zijn handlangers. De desinformatie was nooit zo sterk als nu: “De vader van de leugen en de prins van deze wereld heeft het hart ingenomen van hen die de macht uitoefenen” (Cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat, Le soir approche et déjà le jour baisse, Fayard, 2019, blz. 335).

En dit nog