1 gedachte op “Denkoefening over het einde van belgië

 1. De denkoefening van Prof . Stefan Sottiaux biedt eens te meer een aanleiding om terug te keren naar het verleden. Prof Stefan Sottiaux is weliswaar het prototype van de “ideale schoonzoon”, maar wel iets te glad naar mijn mening.
  Hij heeft het over de grondwet die volgens een geheim document vervalt in 2031. Hij wil een grondwet voor de levenden en niet voor de doden.
  Dus oppassen is geblazen. Wie is hij immers :
  1. Prof aan de KUL : https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292
  2. Advocaat : https://www.demospubliclaw.be/pages/advocaten/stefan-sottiaux.php
  In de video heeft hij het over een grondwet opgesteld door “oude witte mannen”. Deze opmerking samen met zijn werkgebieden als prof. en als advocaat, doen bij mij dan ook de alarmbellen afgaan. Van belang hierbij is ook te kijken naar de symbolen en de opgevoerde personages.
  1. Het kasteel Wissekerke : bij het binnenkomen ziet men een vloer met tegels met wit – zwart patroon, en de 2 zuilen : Jachin en Boaz. We zitten hier volop in de logesymboliek.
  2. De Familie Villain 14 : waren vrijmetselaars :
  Stefan Sottiaux valt dan onmiddellijk met de deur in huis door Philippe Louis Villain 14 op te voeren :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Vilain_XIIII
  met citaten : “Philippe Louis Marie Ghislain graaf Vilain XIIII (Gent, 17 december 1778 – Brussel, 27 april 1856) was een politicus in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en in België, grootgrondbezitter, industrieel en financier.
  Philippe-Louis studeerde zeer waarschijnlijk rechten in Leuven. Hij werd voor het eerst in een officieel document vermeld in 1794, toen hij samen met zijn vader voorkwam op de rol van belastingsplichtigen in een door de Fransen opgelegde ‘gedwongen lening’. Hij was het Directoire niet ongenegen en maakte van de geboden gelegenheid gebruik om door aankopen van ‘zwart goed’ het familiedomein in Bazel en Rupelmonde uit te breiden. Hij volgde zijn vader Louis-Mathieu en zijn oom Charles-Joseph in hun sympathieën voor Napoleon en het Keizerrijk. Sophie-Louise werd hofdame bij keizerin Marie Louise en mocht de keizerlijke zoon, de ‘Romeinse koning’, boven de doopvont houden. Ze verbleven dan ook vaak in Parijs…..
  Hij was ook commandant van de Erewacht voor het Scheldedepartement en verwelkomde in die hoedanigheid Napoleon en Marie-Louise in Gent in mei 1810….. “ (=einde citaten).
  Philippe Louis Villain 14 is dan ook het prototype van de politieke collaborateur met de Franse bezetter, en een economische collaborateur door de aankoop van door de Franse bezetter geroofde bezittingen. Hij bewonderde blijkbaar ook het Directoire, een bloeddorstige moordmachine, o.a. verantwoordelijk voor de genocide in de Vendée. En zo iemand wordt door prof. S. Sottiaux opgevoerd m.b.t. de nieuwe grondwet. Na WO II en zelfs nu, zijn er veel meer, die voor veel minder problemen hebben of gehad hebben. De prof. legt er dan ook de nadruk op dat Pilippe Villain 14 zich in 1831 ingezet heeft voor een republikeinse monarchie. Dat het hier ging om een mislukte annexatie door Frankrijk, verzwijgt hij en uiteindelijk is men dan van miserie moeten onafhankelijk worden. Een mislukte annexatie met behulp van de politieke en economische logecollaborateurs van tijdens de Franse bezetting, een sovjet achtig terreur regime avant la lettre, onder dekmantel van duivelse slogans zoals “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Een kunstmatige constructie, gebaseerd op een diepe haat tegen” les sales flamins”, gepaard gaande met een schurftig parasitisme op die “flamins…” , of een relatie identiek aan deze tussen een pooier en hoer. Een kunstmatige constructie die het gevolg is van een collaboratie met de Franse bezetter. Een collaboratie die geen problemen stelt, want er zijn er ook anderen, die niet passen in het kraam van de Belgische bezetter van Vlaanderen. Een bezetting met meer doden, dan deze van WO I + II te samen (militairen en burgers). Doden die onder de mat werden geveegd.
  En een figuur zoals Philippe Louis Villain 14 wordt dan door de prof. opgevoerd, zonder de minste kanttekening over zijn ware aard. Het verschil met WO I en WO II is eens te meer treffend en tergend selectief.
  Prof. Stefan Sottiaux is dan ook een gevaarlijke profeet, die dan nog ageert via de KUL Leuven. (een weliswaar rode burcht). Hij komt af op zijn kousenvoeten, en goochelt met symbolen die voor veel profanen niet gekend zijn. Droomt hij van een communistische NWO ??? (waarvan het Franse terreurregime al een voorbode was). Over de verplichte neutraliteit van België, in het scheidingsverdrag van 1839, zwijgt hij ook. Dit lijkt mij veel belangrijker dan het geheime document, m.b.t. een onafhankelijk Vlaanderen.

Reacties zijn gesloten.