Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds begin 2020 leeft Europa steeds meer onder dictaturen en zelfs onder een totalitaire wereldcontrole. Voor sommigen is deze situatie nauwkeurig door een kleine elite gepland.  Wat er ook van zij, niemand kan de werkelijkheid zelf ontkennen.  We leven op dit ogenblik in een verschrikkelijk systeem van totalitaire wereldcontrole. Dacht je dat 2021 alleen maar beter kon worden? Iedereen kan  zien wat er aan de hand is. Ziehier vier vaststellingen, duidelijk waarneembaar. De dwangmaatregelen die nu aan een gezonde bevolking worden opgelegd zijn vernietigend voor de hele samenleving op alle gebied: lockdown, avondklok, mondmaskers, afstand houden, geen gewone  liturgische  vieringen, beperkte “bubbels”, zelfs het aantal personen aan de gezinstafel wordt opgelegd en overal controles en testen, die voor minstens 80 % valse uitslagen geven.  Het is een fatale aanslag tegen de waardigheid van de mensen en tegen de meest fundamentele vrijheden: opvoedkundig, fysisch, psychisch, religieus en economisch. 

Wat is dat voor een “samenleving” waar mensen niet meer vrij kunnen gaan, staan of reizen, studeren en werken, samenkomen en feesten, ondernemen en initiatieven nemen, samen bidden en vieren?  In een democratie nemen mensen het initiatief om hun ondernemingen op te zetten en uit te bouwen en is het niet de staat die met digitale technologie alles lam legt. Vervolgens is er de onzinnige campagne voor massale vaccinatie, met valse belofte: vaccinatie maakt u vrij!  Deskundigen waarschuwen ons al maanden dat de meeste vaccins tegen covid 19 nu geen vaccins zijn maar genetische therapie met totaal onbekende gevolgen op korte en zeker op lange termijn.  Er komen berichten van mensen die na vaccinatie met bosjes sterven. Het Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control) meldde eind vorige maand al 501 sterfgevallen! Of Luister eens naar de Britse dr. Vernon Coleman, die scherpe kritiek geeft op deze vaccins. Hij schreef een honderdtal boeken, die in meer dan 25 talen vertaald en met miljoenen exemplaren in meer dan 50 landen verkocht werden. Met Britse humor rekent hij radicaal af met deze vaccins die “veilig en efficiënt” zouden zijn. Op het einde van zijn video (Engels met Nederlandse ondertiteling) wordt hij zo emotioneel dat hij alleen maar kan wenen. Wie heeft de mensen zo gek gemaakt dat ze staan te trappelen om als proefdieren hiermee gevaccineerd te worden? Is het eigen immuunsysteem van gezonde mensen niet de eerste en belangrijkste zelfverdediging? Moet dit vertrouwen niet vóór alles aangemoedigd worden samen met de gewone versterkende en genezende middelen, in plaats van afgebroken? Moet alles wijken voor een verpletterende medische tirannie, die zelf slaaf geworden is van de Big Farma? En zo komen we bij onze media terecht. Hoe is het mogelijk dat maanden lang hetzelfde eenzijdige verhaal van politici en hof astrologen, waarvan de meerderheid  met de Bill Gates Foundation verbonden is, over ons gestort wordt, met halve waarheden en hele leugens, manipulatie en radicale censuur van ieder ander wetenschappelijk inzicht? Bernard Crutzen maakte een documentaire over de wijze waarop onze Waalse media de covid brengen, met prof.  Anne Morelli, dr. Pascal Sacré,  diaboliseren van “complottisten” die stilaan de enigen blijken te zijn  die de waarheid zoeken, de Vlaamse “expert” Mark Van Ranst, die deskundig als meester manipulator ontmaskerd wordt en straffe verhalen van een meisje van 3 jaar, waarvan alle media kopten dat het aan covid stierf, terwijl de vader het formeel ontkent. Het enige doel lijkt te zijn de angst op te voeren. Inderdaad, de dag en nacht opgevoerde propaganda rond corona heeft tenslotte een collectieve angstpsychose bewerkt onder de bevolking, die aanvaardt dat haar meest elementaire rechten en vrijheden samen met haar waardigheid, worden afgenomen om zich te laten manipuleren in de richting van een totalitaire wereldcontrole. De oudste Europese persoon en oudste religieuze ter wereld,  2e oudste persoon ter wereld, Zuster Anne van Toulon, van de congregatie van Zusters van Vincentius à Paulo bleek half januari besmet te zijn met covid. Gisteren vierde ze gezond en wel haar 117e verjaardag. Al is ze blind, ze  is nog heel goed. Vooral is ze vrij  van de twee grootste gevaren die de gezondheid van de mensen op dit ogenblik bedreigen. Zij heeft helemaal geen enkele schrik omdat zij al meer dan een halve eeuw tot “de grootste risicogroep” zou behoren. Ze heeft ook geen schrik om te sterven. Vervolgens is ze niet gevaccineerd.

Het wordt tijd dat we als christenen de “eschatologische” waarschuwingen van Jezus in de Evangelies ernstig nemen en in dit licht ook het laatste Bijbelboek lezen, de Apocalyps of Openbaring van de heilige Johannes. Het huidige totalitaire wereldsysteem ontketent een meedogenloze vervolging tegen allen die leven in waarheid en liefde voor God en de mensen. De draak samen met zijn beesten en valse profeten strijdt tegen de kinderen van God (Apocalyps 13). Jezus verzekert ons: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij” (Lucas 21, 28). Het goddeloze, almachtig lijkende wereldimperium van Satan zal vernietigd worden en die “in het boek des levens” staan ingeschreven zullen het bruiloftsfeest vieren van het Lam dat geslacht werd en leeft voor eeuwig (Apocalyps, hoofdstukken 16-19).

*******

Eerst komt een uitleg over de vasten: “Triode van de voor-vasten”. Vervolgens over de gewone media als grootste leveranciers van vals nieuws: “De openbare opinie en ‘fake news’”. Waarom wij de verjaardag van onze grondwet niet vieren: “De Belgische grondwet in stilte en intieme kring begraven”. Over de grootste gevaren voor onze gezondheid: “De echte “killers”: angst en coronavaccins”. Tenslotte: “De wijsheid uit de woestijn: over het geduld” (5). Onder “En dit nog” krijg je weer een overvloed aan treffende info over vaccins, corona, geopolitiek…

P. Daniel

“Triode” van de voor-vasten

In de byzantijnse liturgie zijn we vorige week al begonnen met de “triode” (liturgisch boek met meestal voor iedere dag drie “oden”) van de voor-vasten: de 10 weken die Pasen voorafgaan met respectievelijk “de zondag van de tollenaar en farizeeër”, “de zondag van de verloren zoon” en “de zondag van carnaval”, waarna de eigenlijke vasten begint (quadragesima of de 40e dag voor Pasen, waarvan “quarantaine” is afgeleid). Voor ons is dat dus nu maandag. De voorbereidende tijd komt overeen met wat in de Latijnse liturgie vroeger de drie zondagen waren van “septuagesima”, “sexagesima” en “quinquagesima”, waarop “Aswoensdag” volgde en daarmee begon  de veertigdagentijd van de vasten (de zondagen worden niet als vastendagen beschouwd).  Wij zitten nu in de week van de zogenaamde “tyrofagie”, waarin traditioneel melkproducten nog mochten genuttigd worden.

De viering van de verrijzenis van Jezus als de overwinning op zonde en dood, werd vanaf het begin als belangrijkste gebeurtenis beschouwd. De voorbereiding hierop was in de eerste eeuwen echter plaatselijk heel erg verschillend. Er was overigens aanvankelijk niet  eens eensgezindheid over de datum waarop Pasen diende gevierd te worden.    De drie elementen van boete in de joodse traditie speelden wel altijd mee: vasten, bidden en aalmoezen geven. Vanaf de IVe  eeuw komt er meer vaste structuur, hoewel met nog vele plaatselijke verschillen. De Goede Week werd altijd intens beleefd en de twee grootste vastendagen waren Aswoensdag en Goede Vrijdag. Geleidelijk werd men zich bewust van het belang van het getal 40 in de Bijbel: de 40 dagen van de zondvloed, de 40 jaren van het volk Gods in de woestijn, de 40 dagen vasten en gebed van Mozes en Elia en vooral de 40 dagen gebed en vasten van Jezus in de woestijn. Uiteindelijk werd in de Grieks Melchitische katholieke kerk het vasten aldus bepaald:  niet eten of drinken (behalve water) van middernacht tot de middag (of namiddag, wij eten hier om 16.00 u). De onthouding betreft nu alleen vlees en vleesnat. Volgens de oude byzantijnse traditie wordt gedurende de vastendagen geen Eucharistie gevierd, wel een communiedienst.  Het zijn dagen van de zogenaamde  “liturgie des présanctifiés”. Zaterdag en zondag is er wel Eucharistie. In het westen verstaat men doorgaans vasten als het nemen van slechts één volle maaltijd per dag. Een oprechte houding van inkeer, gebed, bekering, boete en versterving is evenwel belangrijker. Dit kan ieder voor zich op creatieve wijze invullen door een verdieping van de  deugden van geloof, hoop en liefde.

Een intense vasten heeft dit jaar meer dan ooit zin. De westerse beschaving, op christelijke fundamenten gegroeid, is eerder godslasterlijk geworden met zogenaamde “wetten” die de waardigheid van het leven en de heiligheid van God aantasten. Dit is een door de zonde verdorven geslacht geworden, dat natuurwetten en goddelijke wetten hooghartig met voeten treedt en zichzelf als schepper verheft. Alleen Jezus Christus, gestorven en verrezen kan ons hieruit verlossen indien wij Hem willen erkennen en  navolgen. Deze vasten nodigt ons uit de passieverhalen van de vier Evangelies indringend te lezen. Volgens René Girard (+2015) bestaat er in heel de wereldliteratuur niets dat, zelfs vanuit literair standpunt, de diepte en authenticiteit benadert van de lijdensverhalen uit de Evangelies. De Fransen konden hun landgenoot gedurende zijn leven slechts matig waarderen omwille van zijn  onthullingen over de absolute originaliteit van Jezus en de Evangelies. Na zijn dood waren de Fransen de eersten die hem den titel gaven van “de grootste denker van de laatste honderd jaar”! Deze vasten is een uitnodiging aan ieder van ons, aan onze westerse beschaving en aan de gehele mensheid om tot een diepe bekering te komen. Om het met een (Vlaamse) woordspeling te zeggen: “van as-best naar paas-best”.

Naast de grote, nieuwe kweekvijver voor vissen wordt een kleine vijver gegraven. Het is vooral bulldozerwerk, waar toch veel ander werk bij komt kijken. Er worden op verschillende plaatsen op het terrein vele “rozen van Damascus” en granaatappelbomen geplant.  En er is nog steeds veel werk aan hetgeen besteld werd: het schilderen van de kruisjes, het maken of laten maken van poppen, het maken van sierkaarsen (met icoon)…

De algemene opvatting en “fake news”

Auteur Tim Anderson, prof. politieke wetenschappen (universiteit Sydney) klaagt het bedrog aan van de westerse media en het beeld dat zij geven van de situatie in Syrië.  Hun rapporten zijn volgens hem vergiftigd, opgemaakt door ingehuurde agenten. Zij geven gefabriceerde verhalen  die totaal  verschillend zijn van de werkelijkheid. De bombardementen van scholen en hospitalen, waarvan ze Syrië en hun bondgenoten beschuldigen, gebeuren in werkelijkheid door de terroristen van Al Qaida en de Witte [Sc]Helmen met de steun van de NAVO, VS, Turkije, Saoedi-Arabië en de zionistische entiteit. Het zijn deze mogendheden die de duizenden terroristen en huurlingen blijven ondersteunen om Syrië te vernietigen. En omdat het niet vlug genoeg gaat, worden economische blokkades en verstikkende sancties opgelegd. De vragen van onafhankelijke organisaties en personaliteiten om deze dringend op te heffen, worden stralend genegeerd. Toppunt van huichelarij: op het wereldtoneel worden rapporten opgevoerd die tonen hoe groot de ellende is in Syrië en waarom regering en volk nog meer gestraft moeten worden! .

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

CitizenGo lanceerde een petitie om eindelijk eens die hatelijke,  onwettige en onmenselijke sancties op te heffen: Stop Sanctions Syrie

En het Syrische volk zelf blijft weerstand bieden tegen die mogendheden met hun terroristen, hoe machtig ze ook mogen zijn.

Nvdr: Israël stuurt raketten. Rijke westerse landen sturen sancties. Indië stuurt rijst. Donderdag kwam de eerste levering van 2000 ton humanitaire hulp, Indische rijst, aan. De rijst wordt verdeeld in heel het land. Hij maakt deel uit van een pakket “vriendschap & samenwerking”, waarmee Indië de Syrische bevolking wil steunen. Er zal ook scholing en stageplaatsen aangeboden worden zoals in de IT-branche.

15 februari in de buurt van Damascus

Ziedaar wat ook onze VRT journalisten al tien jaar als papegaaien napraten, aangevuld met eigen verhalen, zonder te vertellen dat ze alleen bij de terroristen op de koffie zijn geweest. Wij bezochten regelmatig de pastoor van Qâra en zo heb ik, toevallig, met eigen ogen gezien hoe de opstanden hier begonnen zijn. Een veilig, welvarend land met een harmonieuze (jawel, onvolmaakte) samenleving van vrij gelukkige en zeer gastvrije  mensen, gebouwd op gezonde gezinswaarden, met een overvloed aan grondstoffen en landbouw, leeft nu in schrijnende armoede, dank zij de hoger genoemde acteurs, die hun “humanitaire” tussenkomsten steeds maar blijven opvoeren. Neen, ik spreek niet vanuit enige politieke, diplomatieke, sociologische of journalistieke deskundigheid, maar vanuit de gewone dagelijkse ervaring ter plaatse. Het was voor mij een schok om te lezen hoe al onze mainstream journalisten zich eensgezind en laf schaarden achter de moordenaars van dit volk. Zelf kreeg ik mijn voornaamste vorming  in de woestijn van Damascus, de universiteit van stof, steen en storm.

Belgische grondwet, in stilte en intieme kring begraven

We hebben  alle reden om fier te zijn op onze Belgische grondwet, getekend op 7 februari 1831. Deze is samen met de Amerikaanse en  Noorse de oudste nog in voege zijnde grondwet, werd de basis van ons parlementair stelsel en verankerde de belangrijkste vrijheden voor de burgers. Het werd de uitwerking van de leuze: vrijheid in alles en voor allen. Wat in 1948 bepaald werd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hadden wij al 117 jaar in onze grondwet staan.

In de werkelijkheid schiet er echter van onze waardevolle Belgische grondwet nagenoeg niets meer over, waardoor het ook niet de moeite is de 190e verjaardag te vieren. Er valt echt niets meer te vieren. De afbraak begon uiteraard al vroeger. Is de aller belangrijkste en eerste vrijheid niet de vrijheid van bestaan? Ieder mens, die er is, mag er zijn: man of vrouw, dik of dun, rijk of arm, gezond of ziek, geletterd of analfabeet, wit, zwart of tussenin… Vanaf de tweede helft van vorige eeuw werd deze vrijheid al massaal en op de meest barbaarse wijze afgeschaft door de gruwelijke abortusindustrie. Juist de zwaksten en meest hulpelozen onder ons werden/worden genadeloos afgeslacht.  Er is geen vrede of welvaart mogelijk voor een samenleving die hiermee doorgaat. En vanaf vorig jaar werden de andere fundamentele vrijheden opgeruimd: vrijheid van vereniging, meningsuiting, godsdienst en godsdienstuitoefening, onderwijs. In 1830 kwamen burgers in opstand tegen koning Willem I omwille van zijn dictatoriaal bestuur: wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer! Zij protesteerden tegen wat wij nu als ministeriele besluitvorming opgelegd krijgen. Het verschil is dat het huidige dictatoriale regime nu (nog) door een groot deel van de bevolking aanvaard wordt, voorbereid door een collectieve hysterische angst en verantwoord door de zogenaamde corona crisis. Toch blijft het onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar. Onze vrijheden, onze waardigheid, ons leven worden gewoon op de vuilnisbelt gegooid en vervangen door een totalitair systeem van wereldcontrole. Ruim 20 eeuwen en ’n half geleden schreef Julius Caesar (+ 44 v. Chr.) in klassiek Latijn de gevleugelde woorden: “Horum omnium fortissimi sunt Belgae” (van al dezen zijn de Belgen de dappersten). Gaan ze nu de gewillige slaven worden van een psychopathische wereldelite?

De echte killers: angst en coronavaccins

Een 117 jarige die door corona besmet wordt en geneest is uiteraard sensationeel nieuws, maar de eigenlijke boodschap wordt in de gewone media zorgvuldig verzwegen. Lucile Randon werd geboren in 1904 in Alès (Z. Frankrijk) in een liberale protestantse familie, maar werd op 26 jarige leeftijd katholiek gedoopt. Ze overleefde twee wereldoorlogen en o.a. de dodelijke Spaanse griep, waaraan 240.000 Fransen stierven op een bevolking die iets meer dan de helft was van de huidige, terwijl er nu van covid 19 ‘n 80.000 Fransen stierven (91 % boven de 65 jaar)! Op 41 jarige leeftijd trad ze als zr. Anne in bij de Dochters van Liefde van de heilige Vincentius à Paulo en werkte gedurende meer dan 30 jaar in een hospitaal aan de voet van de Alpen. Tenslotte trok ze zich terug in de residentie “Heilige Catharina Labouré” in Toulon. Niemand werd er met covid 19 besmet tot half januari 2021. Ondanks het feit dat de opgelegde regels van afzondering, afstand houden en mondmaskers streng werden opgevolgd, brak er een besmettingsgolf uit die 81 van de 88 bewoners aantastte waarvan er 10 stierven. Aan zr. Anne werd gemeld dat ook zij besmet was. Ze voelde zich wel moe maar helemaal niet ziek. Het ergste leed ze onder het feit dat ze gedurende 3 weken in haar kamer moest blijven, de Eucharistie niet mocht bijwonen en geen bezoek ontvangen. Ze heeft nooit enige schrik gehad voor zichzelf en ze is overigens helemaal niet bang om te sterven. Ze vierde gisteren gezond en wel haar 117e verjaardag. Ze kijkt met  geloof en hoop uit naar de eeuwigheid in Christus. Ze wil anderen aansporen wat meer moed, geduld en geloof te tonen. Elke dag geniet ze van een stukje chocolade en een glaasje wijn. Zeer belangrijk is echter dat in dit verzorgingstehuis voor bejaarden niemand gevaccineerd werd. Elders werd de loftrompet gestoken op de vaccinatie, waar blijkbaar alleen maar dramatische gevolgen van kunnen verwacht worden. Marie-Claudine Fourrier, 110 jaar, in Saône-et-Loire, was in goede gezondheid en  kreeg op 29 januari het mRNA coronavaccin. Ze stierf op 1 februari. De oudste Brit, Camille Lahoux werd geprezen  omdat hij op zijn 108 jaar het covid 19 vaccin kreeg, terwijl hij vijf dagen later, op 2 februari, stierf (zoals 107 andere Britten, waaronder 7 onmiddellijk na de prik). 

Laten we de twee voornaamste bedreigingen voor de volksgezondheid in onze tijd radicaal uit onze samenleving bannen: de angst en de huidige covid 19 vaccins. Helaas, het zijn  juist deze twee ziekteverwekkers en doodsoorzaken die nu door de meeste Europese regimes samen met de internationale organisaties en machtige privé clubs met alle middelen worden gepromoot. Waarom?

Wijsheid uit de woestijn: over het geduld (5)

Soms voelen we ons verloren, zoals David: “Kom nader, mijn God  en verlos mij, mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn  beschaming, mijn  schande, Gij ziet wat mijn kwellers doen. ” (Psalm 69,19-20). Soms of heel vaak, als is er menselijk gesproken geen hoop meer is, worden we geconfronteerd met situaties waarin we enkel kunnen wachten en in stilte hopen, totdat wij met de psalmist kunnen zeggen: “Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt en Hij sloeg acht op mij” (Ps 40,1). Het geduld is een van de vruchten van de heilige Geest (vgl. Gal. 5, 22). Ook op dit gebied blijkt de heilige Dorotheus van Gaza (6e eeuw), de woestijnvader die we van nabij volgen, een voorbeeld. Hij begreep de draagwijdte van Christus’ woorden: “Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan mijn leerling niet zijn” (Lucas 14, 27). Hij heeft dan ook getracht zijn kruis niet te ontlopen maar het glansrijk te dragen:

God, die alle uitverkorenen heiligt door beproevingen, heeft niet nagelaten onze heilige Dorotheus op deze koninklijke weg te leiden. Hij stelde hem op de proef door pijnlijke ziekten, en vooral door het slechte humeur van zijn broeders. Inderdaad, zij behandelden hem met minachting en hardvochtigheid, soms op zo’n beledigende wijze, dat er niet minder dan een volmaakte deugd nodig was om deze te kunnen verdragen.

Er is niets stichtelijker dan te zien hoe hij alle kwaad, dat hem overkwam, verduurde. Hij zag enkel de zuivere wil van God. Hij nam niet eens de moeite om naar de oorzaken te zoeken. Het was voor hem voldoende te weten dat God over alles beschikt en dat niets aan Zijn Voorzienigheid ontsnapt. En daar hij er niet aan twijfelde dat Hij hem liefhad, berustte hij ook in Zijn wil, zich tot Hem kerend als tot de ware bron. Hij bleef te midden van zijn verzoekingen in diepe vrede, en de rust van zijn hart was altijd standvastig.

“Ik zou, zei deze heilige, verschillende oorzaken van mijn lijden kunnen aanwijzen, en ik zou geen moeite hebben ze te vinden, als ik ze zou willen zoeken; maar om iets te zeggen dat zekerder en nuttiger is, moet men het erover eens zijn dat het God is die ze tot mij zendt, Hij die weet hoe voordelig het voor mij is om te lijden”1.

Zo verdroeg onze heilige geduldig de beproevingen van het dagelijkse leven. Soms lijden we wanneer wij zien dat onze kinderen (lichamelijke of geestelijke) of onze verwanten niet vooruitgaan in de deugdzaamheid of erger nog, dat zij met de dag achteruitgaan. Het volgende voorbeeld, dat tot ons komt van de heilige monnik Pachomius de Grote (+ 348 een van de belangrijkste woestijnvaders uit Egypte), nodigt ons uit om nooit te wanhopen en om degenen die wij liefhebben altijd bij God aan te bevelen, vooral wanneer zij zich van Hem verwijderen:

Een jongeman, Silvanus genaamd, die acteur was, bekeerde zich en kwam de heilige Pachomius smeken hem in zijn klooster op te nemen. De slechte gewoonten, die hij in de wereld had verworven, verhinderden hem zich aan enige tucht te onderwerpen. Zo veronachtzaamde hij zijn eigen heil. Hij bracht zijn dagen door in ijdele gemakzucht, moppen vertellen en schertsen waren zijn geliefde bezigheden. Hij had enig succes en enkele broeders begonnen zijn gênant gedrag te imiteren. De andere broeders konden dit niet langer aanzien en smeekten de heilige Pachomius om die grappenmaker uit het klooster te zetten. In plaats van op hun vraag in te gaan, ondersteunde Pachomius hem met buitengewoon geduld; en nadat hij hem had vermaand zich te beteren en afstand te doen van zijn oude levenswijze, bad hij God onophoudelijk, dat Hij zijn hart zou raken in zijn buitengewone goedheid.

Maar Silvanus ging gewoon door met zijn onbetamelijkheden en bracht anderen in gevaar door zijn voorbeeld. Tenslotte vonden alle broeders dat hij uit het klooster moest worden verdreven, als zijnde zeer onwaardig om daar te blijven. De zalige Pachomius vond het echter nodig nog even te wachten, Hij gaf hem een nieuwe vermaning, vergezeld van een ongeëvenaarde zachtmoedigheid en wonderbaarlijke wijsheid. Hij gaf hem heilige onderrichten en liet hem verstaan op welke wijze de geboden van God moesten worden vervuld. Hij werd plots als met een bliksemflits geraakt door de grenzeloze liefde van de heilige Pachomius. Zijn ziel werd, in het geloof, plotseling zo beroerd door Gods liefde, dat hij zijn fouten inzag, en dat een stroom van tranen over zijn wangen begon te vloeien. Nadat hij zichzelf volledig gecorrigeerd had, diende hij als een groot voorbeeld van bekering voor anderen, want waar hij ook was en wat hij ook deed, hij weende altijd en kon het niet helpen. Dit raakte vele broeders en ze zij zeiden tot hem: “Houdt eindelijk op met huilen en wees niet zo hard voor uzelf. Hij antwoordde: « Ik doe wat ik kan om u te gehoorzamen, maar het ligt niet in mijn macht, want ik voel in mij een zeer hevig vuur dat mij geen rust gunt »2.

De Bijbel belooft ons dat geen enkele last te zwaar is om te dragen : « God is getrouw, Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving geeft Hij al een uitweg, zodat gij ze kunt doorstaan» (1 Co 10, 13)Dat is een grote troost. Aan ons om het Kruis van Christus geduldig te dragen om met Job te kunnen zeggen : “Want Hij kent mijn  levenswandel en weet: uit mijn loutering kom ik te voorschijn als goud” (Job 23, 10). 

1 Sr. Pascale-Dominique NAU, OP. Les instructions de Dorothée de Gaza (Rome 2014).

2 Jean Bremond, Les Pères du Désert II – Les moralistes chrétiens (Paris 1927).

Fr. Jean

Nvdr: een ontmoeting met hedendaagse “woestijnvaders”, Koptische christenen die als kluizenaars leven in de hete Egyptische woestijn, met weinig of geen contact met de buitenwereld.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

En dit nog

2 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

 1. Deze morgen toevallig een reactie gelezen op xandernieuws :
  Ron schreef: (reactie)
  14/02/2021 om 5:04 pm (xandernieuws)

  Vanmorgenin mijn mailbox

  Corona covid-19 Het Chinese biologische laboratorium in Wuhan is eigendom van Glaxo!
  Die toevallig eigenaar is van Pfizer! (degene die het vaccin produceert!)
  Wat toevallig wordt beheerd door Black Rock financiën.
  Die toevallig de financiën beheert van het Open Foundation Bedrijf (Soros Foundation!)
  Wat toevallig de Franse AXA dient! En laten deze toevallig de eigenaar zijn van het Duitse bedrijf Winterthur. Die toevallig op zijn beurt het Chinese laboratorium in Wuhan heeft gebouwd! Per ongeluk gekocht door de Duitse Allianz en Vanguard als aandeelhouder heeft.
  Een aandeelhouder van Black Rock die de centrale banken beheerst en beheert ongeveer één derde van het wereldwijde beleggingskapitaal.
  Wat overigens een grote aandeelhouder is van Microsoft, eigendom van Bill Gates die toevallig aandeelhouder is van PFIZER (dat het wonder vaccin verkoopt) en momenteel de eerste sponsor is van de WHO!
  God, wat een toeval …

  Wat moeten we daar bij denken : is geld het smeermiddel van deze tijd .

  • Dank voor het signaleren van deze ‘toevalligheden’. Moesten we alles weten wat er boven onze hoofden gebeurt…

Reacties zijn gesloten.