“De vluchtoorzaken afschaffen?… Schaf Merkel af!”

Afbeeldingsresultaat voor flucht ursache cartoonIn de Bundesrepublik wordt er vlijtig onderhandeld over de samenstelling van de GroKo, de Grote Coalitie, met de Union en SPD.  En ja hoor, vluchtelingen met hun gevolg horen tot de punten waarmee de socialisten willen scoren bij hun achterban en potentiële toe-komstige kiezers.  Zelfs de vluchtelingen die geen erkenning kunnen krijgen, maar die wel omwille van ‘menselijke’ redenen ‘geduld’ worden, zouden als het van de linkse kerk afhangt heel hun sibbe mogen laten overkomen.  Gratis.  Zonder dat er mensen-smokkelaars aan te pas komen.  Waarmee diens broodwinning in het gedrang komt en zijzelf waarschijnlijk ook binnenkort aan de Duitse poort zullen komen aankloppen.

In de Bundestag nam AfDer dr. Gottfried Curio het woord:

“De vluchtoorzaken afschaffen?… Schaf Merkel af!”