De R.K. Kerk wil blijkbaar dat àlle gelovigen vertrekken

De Weense aartsbisschop kardinaal Schönborn heeft nu Uwe Eglau, een geliefde decaan en geloofsbegeleider bij de politie, uit al zijn verantwoordelijkheden ontslagen. Reden: hij voerde het woord op een coronabetoging en stuurde een open brief met handtekeningen van 600 agenten tegen de vaccinatieplicht aan de minister van binnenlandse zaken.

Kardinaal Schönborn motivatie van zijn beslissing: Eglau’s “privé mening zou kunnen misverstaan worden als officiële positie van de katholieke kerk”… en dit zou in de toekomst het vertrouwen tussen kerk en staat kunnen beschadigen…

De scheiding van Kerk en Staat… bestaat die eigenlijk nog? Heeft de kardinaal intussen ook euthanasie en abortus goedgekeurd “om het vertrouwen niet te beschadigen?

Ter herinnering:

Vertrouwen??? Als men weet dat de katholieke kerk momenteel overweegt het kerkelijke arbeidsrecht ten gunste van homo’s en transmensen te wijzigen.

1 gedachte op “De R.K. Kerk wil blijkbaar dat àlle gelovigen vertrekken

  1. Katholieke bisschoppen hebben de plicht om zich aan de goddelijke wetten te houden en het goddelijk recht verbiedt het opdringen van een giftige injectie aan een volk; een civiele wet die zoiets opdringt is ongeldig en bindt het geweten niet ter uitvoering; het geweten is, integendeel, gebonden tot weerstand tegen de immorele wet. De gehoorzaamheid van katholieken aan hun bisschoppen moet georiënteerd zijn naar de goddelijke wetten, en wanneer bisschoppen inbreuk plegen op die wetten moeten de katholieke gelovigen zich daartegen verzetten.

    Velen hebben helaas de katholieke principes van gehoorzaamheid vervangen met een blinde slaafsheid aan inherent onchristelijke bevelen, met legaalpositivisme dus, hetwelk onderdeel is van een modern wetsdenken.

    Lex iniusta non est lex.

Reacties zijn gesloten.