De onderwijslat ligt in de kelder

Onderwijsniveau in West-Europa blijft snel dalen, zeggen studies

In verschillende EU-lidstaten – niet toevallig allemaal in West-Europa – gaan de alarmbellen af als het over het onderwijsniveau gaat. In een zogenaamde “note d’information” (of informatienota) stellen medewerkers van de Franse minister van Onderwijs, Pap Ndiaye, dat niet alleen de kennis van wiskunde dramatisch daalt, maar eveneens de kennis van de Franse taal: “De leerlingen die in het kader van taalkennis in 2021 werden geëvalueerd op basis van een dictee Frans, scoren minder goed dan de leerlingen in dezelfde evaluatie van 1987, 2007 en 2015”.

De informatienota baseert zich op een dictee, dat gelijk is gebleven tijdens de betrokken jaren. Een tiental lijntjes, 67 woorden en 16 zinstekens. Vandaag maken leerlingen gemiddeld 19,4 fouten, in 2015 18 fouten, in 2007 slechts 14,7 en 10,7 fouten in 1987. Vooral het aantal ‘goede leerlingen’ is in elkaar gezakt. In 1987 maakte nog 30,7 procent van de leerlingen gemiddeld minder dan 5 fouten, in 2007 is dat aantal gedaald tot 15,6 procent, en vandaag nog amper 7 procent.

Verschillende Franse pedagogen, zoals Robert Redecker of Jean-Paul Brighelli, hebben het over “de geprogrammeerde dood van het onderwijssysteem”. Niet alleen migratie maar ook de mei 68-experimenten hebben ervoor gezorgd dat onze scholen geen kennis meer doorgeven, maar enkel nog dure bezigheidstherapie aanbieden. Is het zo anders in Vlaanderen?

Experten slaan alarm over onderwijsniveau in Duitse lagere scholen

Duitse onderwijsexperts hebben de Duitse Bondsregering opgeroepen dringend de negatieve onderwijstrend in lagere scholen aan te pakken. Veel kinderen hebben een onvoldoende basis in de Duitse taal en wiskunde. De experten Felicitas Thiel en Michael Becker-Mrotzek stelden tijdens een conferentie van ministers in Berlijn een samenvatting voor van hun wetenschappelijk onderzoek. Het lukt lagere scholen blijkbaar steeds minder om basiscompetenties aan de kinderen aan te leren.

Uit de IQB-Bildungstrend en uit de studie van het Robert Koch-Instituut over de gezondheid van kinderen was al gebleken dat één op vijf kinderen de basis van de Duitse taal en wiskunde mist. En elk vierde kind zou in dezelfde studies een verhoogd risico vertonen op gedragsstoornissen. Eén van de redenen van de opvallende achteruitgang van het Duits onderwijs zou het steeds grote aandeel van kinderen uit niet-Duitssprekende gezinnen zijn. In Duitsland gaat het momenteel om elk vijfde kind, met een stijgende trend.

Peter Logghe

Bronnen: Franse toestand: een zeer uitgebreid en uitgewerkt artikel in de weblog Boulevard Voltaire van 7 december 2022, over de Duitse toestand een achtergrondartikel in het Duitse weekblad Junge Freiheit dat verwijst naar de IQB-Bildungstrend en de Kindergesundheitsstudie van het befaamde Robert Koch-instituut – een bijdrage van 9 december 2022.

6 gedachten over “De onderwijslat ligt in de kelder

    • OK, ik probeer altijd naar de originele bron te schakelen. In dit geval: onmogelijk. Waarschijnlijk hebben ze zo al een aantal sabotagedaden verhinderd. Zoals ik hier, bij Golfbrekers, lang heb mogen ondervinden. Nog altijd moet ik behoorlijk oppassen.

      • Begrijpelijk. Als we in de toekomst een de leider van een heidense soldatenreligie ‘Promo’ zou noemen, is dat dan duidelijk voor u en lezers? We moet ons toch niet laten doen.

  1. Voor een moslim staat alle levenswijsheid in de koran en die leren ze in de koranschool door de koran leren te reciteren, verder de vier hoofdbewerkingen.
    Zij komen naar onze scholen omdat onderwijs nu eenmaal wettelijk verplicht is in België. Verder zijn de scholen niets meer dan ‘kinderopvang’ om die gasten ‘bezig’ en van ‘straat’ te houden. Het is misschien cru gezegd, maar niet ver af van de waarheid.

Reacties zijn gesloten.