De olifant kwam uit zijn kot

Elephant Print Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Onderstaande persmededeling van het Vlaams Belang plaatsen we onverkort. Wat iedereen wist, maar ‘dood’gezwegen moest worden. En binnenkort kan men dit misschien letterlijk interpreteren. Volg de bruggetjes (blauw).

Als wij hier – in ons Kempisch dorp – met de hond gaan wandelen, ontmoeten wij op minimum 2 m afstand: koeien, paarden, geiten en schapen in de weide, springen in de bomen eekhoorntjes, zien wij kikkers, vissen en eenden in vijvers, vliegen er boven onze hoofden vogeltjes, bij valavond vleermuizen (!) of zelfs af en toe een grote uil. De enigste levendige wezens die dichter dan 2 m komen zijn vliegen, dazen, muggen, wespen, bijen, sprinkhanen, spinnen en mieren. En onze hond, maar die telt niet mee vermits hij deel uitmaakt van ons gezin. Zelden kruisen wij een andere wandelaar of fietser, die, vermits onze hond nogal enthousiast reageert telkens hij iemand ontmoet, liever zo ver mogelijk van ons afstand houdt. Intelligente hond. Zouden we misschien kunnen verhuren in sociologisch problematische districten.

Blijkt dat wij vanaf nu gedurende minstens vier weken “voor onze eigen veiligheid” en de “gezondheid van het land” een masker moeten dragen. Logisch… gezien het vleermuizengevaar… Met dank aan de sociologische problemen en de laffe politici. En wij wagen het de Antwerpse burgervader De Wever tegen te spreken: er is wel degelijk een verschil tussen grenzen. Vraag het maar aan de duizenden voormalige Antwerpenaars die hun biezen gepakt hebben in bepaalde districten. En wie verhuisd is, wie het zich gelukkig kon permitteren te ontsnappen, die keert niet meer terug. Antwerpen is verloren, hebben we verloren. Onze mooie Koekenstad is naar de kl…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

Superstrenge coronamaatregelen stad en provincie Antwerpen zijn gevolg van politieke correctheid en falend beleid

“Vandaag is iedereen in de stad Antwerpen en zelfs in de hele provincie Antwerpen de dupe van het amateuristische Antwerpse, Vlaamse en federale coronabeleid.”

Antwerps fractieleider Sam van Rooy: “De avondklok, de nóg vroegere sluiting van onze horeca en de mondmaskerplicht die nu overál in de openbare ruimte en in héél de provincie Antwerpen geldt, hadden vermeden kunnen worden als er een tiental dagen geleden ‘microchirurgisch’ was opgetreden, met na me via performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine en snelle (ultra)lokale lockdowns.”

Reeds meer dan tien dagen geleden trokken virologen en lokale artsen immers aan de alarmbel over het snel stijgend aantal coronabesmettingen in met name de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen-Noord, Kiel, Borgerhout en Deurne. Op donderdag 16 juli werd reeds melding gemaakt van een stijging van het weekgemiddelde van het aantal besmettingen van 95 op woensdag naar 111 op donderdag. Dat er overigens niet onmiddellijk opnieuw met daggemiddelden in plaats van weekgemiddelden is gestart, is een kapitale fout gebleken waardoor we in slaap zijn gewiegd.

Burgemeester De Wever wilde toen meer gedetailleerde cijfers, terwijl gouverneur Cathy Berx erop wees dat er in Borgerhout en Deurne een uitbraak van corona was. Dokters van de huisartsenwachtpost wezen erop dat de besmettingshaard een aantal families betrof in onder meer Borgerhout en Deurne en benadrukten dat er een gebrek aan communicatie was. Berx had het terecht over ‘microchirurgisch’ optreden, maar daar is niets van in huis gekomen.

Enkele dagen later, op 19 juli, had de Stad de nodige informatie waaruit bleek dat Marokkaanse wijken in Borgerhout, Deurne en het Kiel ‘precair’ waren. Dokter Wim Flipse, als arts infectiebestrijding verbonden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid, stelde: “De lijst telt veel Marokkaanse namen, daar is wat op til.” Hij voegde eraan toe: “Er is het taalprobleem, waardoor niet iedereen alle richtlijnen even goed mee krijgt. De Marokkaanse gemeenschap heeft een cultuur van grote gezinnen, iedereen zit dichter opeen. Het is misschien ook de groep die zich niet meteen laat testen.” Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft hierover nu gedetailleerde cijfers opgevraagd bij het Antwerps stadsbestuur.

In de betreffende wijken werden vervolgens informatie-affiches in het Arabisch en het Turks verspreid. Vorige week pas werd in Borgerhout en Antwerpen-Noord door huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond een proefproject van gouverneur Berx uitgerold inzake contact tracing. Dit blijkt vandaag too little too late te zijn. Dat dit zelfs tot op vandaag niet werkt, blijkt uit deze pijnlijke getuigenis.

Sam van Rooy: “Het lijkt er sterk op dat politieke correctheid aan de vooravond van het islamitische offerfeest ervoor heeft gezorgd dat men de coronabroeihaarden in geïslamiseerde Antwerpse wijken, die men nota bene meer dan 10 dagen geleden reeds kende, niet snel en adequaat in de kiem heeft gesmoord.”

De nieuw ingevoerde superstrenge coronamaatregelen kennen vele gedupeerden. Op economisch vlak worden onze horeca en de evenementsector alweer zwaar getroffen; op sociaal vlak moet iedereen in de stad en provincie Antwerpen nu boeten voor het uitblijven van een snel ‘microchirurgisch’ optreden. Dat had moeten bestaan uit een performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine én de invoering van (ultra)lokale lockdowns op districts -of zelfs op wijkniveau. Dat door het uitblijven hiervan nu zelfs mensen die in de Kalmthoutse Heide gaan wandelen of alleen gaan joggen of fietsen een mondmasker moeten dragen, is symptomatisch voor de traagheid en het amateurisme van de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Burgemeester De Wever geeft nota bene zelf toe dat hij geen voorstander is van de algemene mondmaskerplicht, maar stelt dat er een ‘handhavingslogica’ inzit. Hij onderwerpt zich daarmee ook aan de provinciale verordening van gouverneur Cathy Berx.

De Wever stelde ook in een reactie: “Antwerpen is Antwerpen, grenzen tussen districten, dat is een administratief gegeven, maar in de praktijk bestaan die niet. Het heeft geen zin om een aanpak per wijk of district te doen.” Dat is een drogreden omdat dat natuurlijk evenzeer geldt voor de provinciegrenzen en landsgrenzen. Die ‘administratieve grenzen’, zo is ook gebleken, kunnen mits politieke wil en de nodige politie-inzet immers perfect worden omgevormd tot gecontroleerde grenzen (zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland is gebeurd).

Luc Doms
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Tot zover de persmededeling. “Handhavingslogica”… zoals bij de boete-uitreiking? 10.000 anarchisten op straat, geweld, vernielingen = geen boete = geen aanhouding. 6 Voorposters op voorgeschreven afstand, met spandoek, statisch protest = elk 250 euro boete en de dag doorbrengen in verzekerde bewaring. Handhavingslogica of mogen we het gewoon repressie 2020 noemen?

3 gedachten over “De olifant kwam uit zijn kot

  1. Marokkaanse gemeenschap? Tiens, volgens Van Rampst was het toch allemaal de schuld van extreemrechts?

  2. Sorry Paul maar u maakt er zich gemakkelijk van af door verwijten te sturen naar het VB. Eerst en vooral heeft het VB al heel lang opgemerkt dat andere religies een loopje namen met de corona maatregelen.Ten tweede is men in de Antwerpse gemeenteraad allergisch voor concrete voorstellen van het VB want gedenk het cordon sanitaire. De pers de media dus heeft altijd het gedrag van de oinverantwoordelijken verzwegen en de Antwerpse autochtone bevolking voor schut gezet en daar mee de lockdown van Antwerpen te weeg gebracht. Misschien is het gebeuren in Antwerpen een straf voor het slecht beleid onder leiding van Bart De Wever die de realiteit niet onder ogen heeft durven zien.
    Loontje komt om zijn boontje en ik hoop dat de bevolking van de provincie Antwerpen dit in het geheugen opslaat en later de verantwoordelijken straft.
    Mvg Maurice

Reacties zijn gesloten.