De neocons en hun eindspel voor Europa

De neocons of neoconservatieven zijn een ideologische richting die veel invloed heeft in de VS. Je vindt ze terug in sleutelposities onder Bush II maar nog meer onder Biden. Ze willen de VS-dominantie verankeren door concurrenten Rusland, China en bondgenoten frontaal aan te pakken. Tot die richting behoren impliciet heel wat Europese leiders (Merkel, de Baltische staten, Polen…), intellectuelen en talking heads in Frankrijk (Bernard Henry Lévy, Cohn-Bendit..), Duitsland enz.

Tucker Carlson in gesprek met John Bolton, neocon boegbeeld en “regime changer”

Onvoorwaardelijke keuze voor Israël – Een aantal van hen zijn joods maar lang niet allen. Ze kiezen wel allemaal onvoorwaardelijk voor Israël maar dan niet zozeer voor het concrete land maar wel voor het anglo-zionistische project. Het historische zionisme ging over het stichten van een staat, dit gaat veel verder. Het anglo-zionisme is sterk aanwezig in de Angelsaksische wereld maar ook in de EU. Hun project is het globalisme, m.a.w. de Westerse wereldheerschappij onder Amerikaanse leiding waarbij Israël met zijn netwerking over de hele wereld het symbool en de speerpunt is. Tevens een mooie plek voor een wereldregering.

Jeruzalem, hoofdstad van de wereld

2015.  Jacques Attali, de joodse mentor van verschillende presidenten (Sarkozy, Macron..) droomt van “een Jeruzalem dat de hoofdstad  wordt van de planeet die verenigd is rond een wereldregering

 Als we spreken over Amerikaanse leiding van het globale systeem moeten we bedenken dat de joodse lobby daar de meest invloedrijke is. ZieThe Israel Lobby and US Foreign Policy” (2007) van John Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Chicago, en Stephen Walt, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Harvard Kennedy School.

Het rijk en de vijf koningen – Keren we terug naar Europa. Bernard Henry-Lévy (BHL) helpt ons op weg met zijn “L’ empire et les cinq rois” van 2019. Hij is een zelf verklaard atheïst zoals praktisch alle neocons maar dat neemt niet weg dat hij zonder scrupule uit de joodse Bijbel put om zijn oorlogszuchtige doctrine te illustreren. De koningen van de titel komen uit het bekende boek Daniël, de droom van Nebukadnezar. Vier koningen zullen worden omvergeworpen, Daniël interpreteert dat voor de keizer als het rijk van de Perzen, de Meden, de Macedoniërs en de Romeinen. In de Bijbel vier rijken, bij BHL vijf.

De rabbi’s interpreteren de schriftelijke en de mondelinge wet in de Talmoed. Zij zien in Rome een voortzetting van Edom. Edom is een andere naam voor Esau, de man die zijn recht verkocht aan zijn broer Jakob voor een bord linzensoep. Er rust een vloek op Esau. Het heidense Rome en de opvolger ervan het christelijke Europa is Esau. Rome is Edom/ Esau.

De vervloeking van Esau/ Edom

Joodse groep Genesis – 2019 (klik op ‘bekijken op youtube)

In deze video hoort u dat Esau ook Turkije en Iran omvat. Dit sluit aan bij BHL. Zijn hedendaagse vervloekte koningen zijn Saoedi-Arabië en Turkije als vertegenwoordigers van de soennitische islam, Iran als vertegenwoordiger van de sjiitische islam, maar ook Rusland en China. Het “imperium” van de titel is de VS, een goedaardig imperium. Ze hebben als taak af te rekenen met die vijf autoritaire rijken, de vervloekte koningen. Dat allemaal in naam van de uitbreiding van de ‘democratie’ en de ‘rules based order.’

U moet hierbij bedenken dat BHL dan wel een atheïstische jood is maar toch de interpretatie van de rabbijnen overneemt. De vijandschap met Esau/ Edom is eeuwig. Andere godsdiensten zoals het christendom en de islam hebben geen eeuwige vijanden omdat ze universeel zijn en geen onderscheid maken van ras of volk. In praktijk werken christelijke en islamitische landen vaak goed samen, bv. Rusland en Iran, Armenië en Iran.

Zijn vijandschap tegenover bv. Rusland is niet rationeel te verklaren. De Russen hebben het Duitse leger zware verliezen toegebracht (80% van de verliezen) in de Tweede Wereldoorlog. De Russen hebben Auschwitz bevrijd. Dat speelt geen enkele rol. De enige uitweg is de vernietiging van Esau / Edom.

Europa is Edom, de VS niet

Een typische rabbijnse argumentatie, 2022

Wat denkt BHL over West-Europa? Hij gaat ervan uit dat West-Europa zijn christelijke erfenis heeft verloren en is overgegaan tot het globalisme, de woke ideologie enz. Dàt Edom (het christelijke Rome) is dus al gevallen.

De zus van BHL heeft zich niettemin tot het katholicisme bekeerd.

Is de VS Edom? Nee, de puriteinse protestanten die de eerste kolonies gesticht hebben, zagen zich als een nieuw Jeruzalem en keerden zich af van het “corrupte” Europa (Rome). Vele Amerikaanse “herboren” christenen gaan mee met  het verhaal van de eindstrijd tegen Edom. Vooral Iran moet het daarbij ontgelden maar ook Rusland en China.

De Amerikanen voelen zich veilig op hun continent omgeven door oceanen.

Voor BHL is het duidelijk: Edom moet weg, we moeten strijden tegen die vervloekte koninkrijken tot desnoods de laatste Oekraïner, Europeaan, Koerd, Taiwanees enz. Dan pas zal de democratische wereldregering gegrondvest zijn. 

Tenax