De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (2)

Blijkbaar heeft een professor voor woningbouw een zelfde analyse gemaakt als onze redactie. Wij plaatsten in het vorig artikel hoe de DDR-visie en de daaruit volgende maatregelen op de huidige woning-energie-asiel-toestand er zou kunnen uitzien. Blijkt dat die hypothetische gedachtengang toch niet ver ernaast zat. Het verschil is dat de professor er voorstander van is.

Prof. Andreas Hild, die aan de TU München de leerstoel ontwerpen, ombouw en monumentenzorg bezet, deelde aan MDR Aktuell mee dat er in heel de Bundesrepubliek ca. 16 miljoen gebouwen ondergebruikt worden. Er zouden volgens hem te weinig mensen op veel te grote oppervlaktes leven. En ja, hij is zich ervan bewust dat een aanzienlijk aantal eigenaars zich een doeltreffende energiebesparende renovatie niet kunnen veroorloven. Daarom sloeg hij voor de één- en/of tweegezinswoningen te vergroten. Hij bedoelt niet uitbreiden. Hij bedoelt die te splitsen zodat uit één woning twee woningen kunnen gemaakt worden.

In die Welt on Line kreeg hij applaus. Een reactie:

“Ik deel de mening dat we niet te weinig woonruimte hebben maar dat die ongelijkmatig verdeeld is. Waarom moeten alleenstaanden op 90 m2 of meer wonen? De Bundesregering zou er goed aan doen een wet op te stellen die dit duidelijk regelt. Eén persoon heeft recht op 45 m2. Een gezin van twee personen: 70 – 75 m2.”

Mooie vooruitzichten in Duitsland: buiten de marsbevelen hoe lang ze mogen douchen, hoe warm het in hun woning mag zijn, hoe ze zich mogen voort verplaatsen, wat ze nog mogen eten, wat ze nog mogen denken (liefst niet), krijgen ze misschien ook nog voorgeschreven hoeveel “Lebensraum” ze mogen innemen!

Schwab krijgt gedeeltelijk gelijk: we zullen niets hebben en doodongelukkig zijn!