De Grote I.S. Quiz

Waarom werd de Jordaanse piloot levend verbrand?

Screen Shot 2015-02-03 at 1.30.00 PM

A.   Het gaat om een minuscule minderheid van extremistische eenzame wolven die de vredesboodschap van de koran slecht begrepen hebben.
B.   Zij zijn ‘onevenwichtig’.
C.   Zij woonden in het westen en werden daar miskend door de blanke racisten, die hen niet wilden laten integreren.
D.   Westerse imperialisten dreven hen tot wanhoop en geweld.
F.    Ze lijden aan een kruistochtentrauma.
G.   Het is zonder meer de schuld van Filip De Winter en Geert Wilders.
H.  Ze lijden ondraaglijke pijnen door ingedrukte voorhoofdholtes, veroorzaakt door het bidden.
I.    Islamofobie.
J.  Onrealistische verwachtingen op de werkvloer, zoals kennis van de regel van drie.
K.  Het is een complot van de joden.
L.  Het is een complot van de holebi’s.
M.  Het is een complot van De Gucht en Juncker.
N.  Het ligt aan de uitbuiting door de Eskimo’s.
O.  Zij werden beïnvloed door Paulus, zoon van een Farizeeër, door Joseph Smith Jr., grondlegger van de Mormonenkerk, door Eddy Wally, Voice van de Wereld, door Lou de Palingboer en door Dimitri Bontinck.
P.   Alle boven genoemde punten samen.
Q. Alle terreurdaden zijn uitsluitend en alleen toe te schrijven aan de islam, zoals beschreven in de koran.

Schiftingsvraag: Waarom is één verbrande soenniet belangrijker dan een  geroosterd dorp in Nigeria?

muslimsmurdercatholicsWes Hardin

5 gedachten over “De Grote I.S. Quiz

 1. ROT VERWENd van in de wieg !!! Kregen zij hun goesting niet, stampten ze tegen de schenen van hun moeder..Later de pesterijen, op straat, speeltuinen en school : IDEM !!!

 2. Wie heeft ISIS opgericht ?? Wie steunt het?? Wie drijft er handel mee ??
  Wie steunt er de terroristen in Syrië tegen Assad ??? Wie wil er ten allen prijzen Assad verdrijven en waarom?? Wie koopt er olie van ISIS?? Wie heeft er belang bij dat de Christenen in het Midden Oosten verdreven worden ??
  Welke rol speelt Jordanië bij deze terreur van ISIS??
  Wie zit er werkelijk achter Boko Haram??? Waarover gaat het werkelijk in Noord-Afrika???
  Steeds dezelfde vragen :”Cui bono???”. en de vaststelling “Follow the money”
  In Washington, Londen en Parijs zal men daar zeker antwoorden kunnen opgeven.
  Iemand die daar nu ook met kennis van zaken zal kunnen op antwoorden is Flup De Winter, na zijn bezoek aan Libanon in oktober 2014, rekening gehouden met de samenstelling van de delegatie en de personaliteiten die er ontmoet werden.
  De zaken zijn dan ook niet zo duidelijk als op het eerste zicht zou kunnen blijken!!!
  Nog iets :
  Toen er indertijd in Zuid-Afrika duizenden “halsbandmoorden ” werden gepleegd (met behulp van autobanden die in brand werden gestoken) door de terroristen van het communistische ANC kende de discretie geen grenzen.
  Op de koop toe werd het kopstuk van deze terroristische ANC, de heilig verklaarde Mandela, aanbeden als het gouden kalf.
  Men moet dan ook de verontwaardiging over het verbranden van de Jordaanse piloot dan ook met meer dan een kilo zout nemen!!
  Hebben de “verontwaardigden” een probleem met de verbranding, of maken ze zich ongerust over de weerslag ervan op de “multiculturele mesthoop”, en de stemmen die zouden kunnen afvloeien naar partijen die in het verzet staan tegen deze mesthoop.
  Men zal dan uiteindelijk van de nood een deugd maken, en deze verbranding(zoals Charlie Hebdo e.a.) dan ook aangrijpen om de fundamentele rechten en vrijheden van de autochtonen nog meer in te perken onder de mom van de strijd tegen het radicalisme en tegen het aanzetten van haat via internet , waarbij dan in werkelijkheid het verzet tegen de NWO en de vreemdelingen invasies wordt geviseerd. Het is dit “verzet” dat het probleem en gevaar is, dat vanuit het standpunt van de NWO, moet worden bestreden, met alle middelen, wettelijke en niet wettelijke.
  Zoals steeds komt het er op aan de juiste diagnose te stellen, ook als deze niet past in het “denkkader”, maar “struisvogelpolitiek” heeft nog nooit tot een oplossing geleid.

 3. Verschrikkelijke beelden ! Toch kunnen ze bij een minderheid op sympathie rekenen , er zijn er zelf bij , die tot dergelijke daden in staat zijn . Ze leven onder ons , krijgen steun van de overheid en alles wat hun hartje lust . Het is niet uitgesloten dat er zelfs toekomstige strijders , momenteel les krijgen in het Katholiek onderwijs . Tenslotte zijn het uitingen van een levensbeschouwing nietwaar mijnheer Boeve ! Het begon allemaal met hier en daar een gastarbeider , met hier en daar een hoofddoek !

 4. Inderdaad, verschrikkelijke beelden, doch… wàs het ànders, zo’n vijf/zeshonderd jaar geleden HIER, in ONZE STREKEN ?
  Het waren verdorie, de christenen die elkaar trachtten uit te roeien: Katholieken versus Protestanten ! 🙁

  • Ik dacht dat wij intussen de Verlichting gehad hadden. Met die redenering kan men de huidige toestanden toch niet verklaren of goedpraten!

Reacties zijn gesloten.