De EU in een doodlopend straatje

De EU in een doodlopend straatje

In de geschiedenisboeken moet men lang zoeken om een politiek project te vinden dat zich zo diep en zo allesomvattend in een doodlopende straat gemanoeuvreerd heeft als de EU.

De EU heeft zoveel problemen veroorzaakt dat de toekomstvooruitzichten van het oude continent slechts als catastrofaal kunnen genoemd worden.  Bij voorbeeld ontwikkelt het concept ‘Europa zonder grenzen‘, m.a.w. het Schengenverdrag, zich steeds meer tot buskruit.  Nadat men op de  problemen, zoals het sociale toerisme of de grenscriminaliteit, in de torens van Babel Brussel slechts met een schouderophalen reageerde, staat de EU nu met de geïmporteerde islamitische terreur voor een heel nieuwe uitdaging.

De krant „El Pais“ gaat ervan uit dat er zich veel meer jihadisten uit Europa bij I.S. en consoorten aangesloten hebben dat vermoed.  De schattingen lagen om en nabij de 4000, maar de Spaanse politie hanteert cijfers tussen de 30.000 en 100.000 ‘Europese’ jihadvrijwilligers.   Volgens een studie van de Policia Nacional wordt voor hun terugkeer dikwijls de  hulp van mensensmokkelaars ingeroepen.

Illegalen zullen blijven toestromen.  Het EU-asielrecht is een grote mislukking.  Terwijl volgens de zgn. Dublin II-akkoorden de EU-lidstaat, die de asielzoeker als eerste betreedt, voor diens asielaanvraag verantwoordelijk is, ziet de werkelijkheid er helemaal anders uit.
Duitsland en Zweden ontvangen veel meer asielaanvragen, die eigenlijk door EU-lidstaten als Italië, Polen of Griekenland moesten verwerkt worden.  Het recente voorbeeld is de golf van asielzoekers, die vanuit Kosovo in Duitsland (intussen ook in Nederland en bij ons) toestromen.  Indien de asielakkoorden correct uitgevoerd werden, dan zouden de EU-lidstaten Hongarije en Kroatië het grootste gedeelte van die aanvragen moeten behandelen.

Het is overduidelijk dat de EU niet in staat is de buitengrenzen te controleren om een onstopbare immigratie over de Middellandse Zee of Turkije aan banden te leggen.   Of de in Brussel (bedoeld wordt bij de EU-leiders) besproken opvangplaatsen in Noord-Afrika iets aan de situatie zullen veranderen blijft af te wachten.  In de nabije toekomst is geen verbetering op komst.  Zodra de weersomstandigheden beter worden zal de illegale immigratie vanuit Noord-Afrika weer toenemen – nog toenemen!

En dat zijn niet de enige zorgen.  De orde handhaven in de landen die aan de EU grenzen is gewoon een totale mislukking.  De EU liep liever aan het handje van de VSA  in plaats van de eigen interesses te verdedigen.   Was er nu niemand bij de EU-potentaten die het opviel dat Washington sinds 2001 het ene buitenlands fiasco na het andere veroorzaakt heeft?    Bij het recentste debâcle – de poging Oekraïne aan het Westen te binden – heeft de mislukte EU-diplomatie  het gevaar voor een oorlog zelfs dichterbij gebracht.  Bovendien wordt steeds duidelijker dat de Oekraïnecrisis de EU dreigt te splitsen, de beslissingsmacht dreigt te verlammen.  Met de rugdekking van de VSA navigeren Polen en de Baltische staten op ramkoers met Rusland.    Daar tegenover staan EU-lidstaten zoals Griekenland, Cyprus en Hongarije met een pro-Russische politiek.

Hoe omvattend de EU gefaald heeft als ordemacht aan de buitengrenzen wordt niet slechts door de crisis in het oosten van de EU duidelijk gemaakt.  Europa wordt intussen omringd door talrijke crisishaarden. “Failed States” (mislukte staten) zoals Libië, Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië en Jemen zullen verder voor een immigratiedruk zorgen.

FT – Vertaling en bewerking redactie Golfbrekers opiniestuk in Preussische Nachrichten

Wij voegen deze video bij, die de samenhang van de EU-lidstaten moet aantonen.  Merkwaardig… vooral de mening van Griekenland!

 

3 gedachten over “De EU in een doodlopend straatje

 1. Mooi , ontroerend , al die vlaggen , dat vertoon van samenhorigheid , macht en vrede . Ge zou de neiging krijgen om spontaan in houding te springen , te groeten en al uw buikgassen laten ontsnappen als eerbetoon !

 2. Duitsland en Zweden gaan hun 98% niet erkende asielzoekers (want niet in het eerste land aangevraagd) regulariseren, en ze dan onder dwang verdelen onder de Schengenlanden. Zo wordt de Dublinregel omzeild. Ook gans Kosovo mag emigreren naar D, zolang het maar moslims zijn. D was tenslotte het 1e land dat Kosovo erkende. Brussel is enthousiast.

 3. Er is geen reden tot ongerustheid, alles verloopt immers volgens plan. De EUSSR is immers een tussenstap naar de New Word Order.Zie enkele bruggetjes.
  http://www.atlanteanconspiracy.com/2008/06/new-world-order-part-1.html
  http://beforeitsnews.com/alternative/2012/10/european-union-is-an-illuminati-conspiracy-2486934.html
  Deze NWO moet en zal communistisch zijn.
  Zie bruggetje naar de webstek van Henry Makow, met een artikel over Bella Dodd
  http://henrymakow.com/160303.html
  Zij schreef het boek “The school of darkness”, nadat ze uit de Amerikaanse communistische partij was gestapt in 1954.
  De massale immigratie is het wapen dat door de NWO wordt ingezet tegen onze westerse maatschappij en beschaving.
  Er is hierbij dan een monsterverbond tussen het marxisme en de islam.
  Dit wordt duidelijk geïllustreerd door Nikolaas de Jong in het artikel :
  “Marxisme is still alive” dd. 24.12.2014 gepubliceerd op de webstek van Brussel Journal.
  http://www.brusselsjournal.com/node/5182
  Deze vreemdelingen invasie sluit ook aan bij het Coudenhove-Kalergi plan.
  Uit deze puinhoop moet dan een sovjet-achtig terreurregime ten hemel opstijgen cfr het principe “ordo ad chao”. (en na WO III waarin Europa moet meegesleurd worden).
  De val van muur moest dit “verrottingsproces” versterken waarbij we enerzijds overspoeld werden door vreemdelingen en anderzijds van binnenuit op alle mogelijke manieren worden ondermijnd en verzwakt o.a. door de politiek van het “gebroken geweer”. (zie dienaangaande A. Gramsci en de “Frankfurter Schule”).
  Zie in dit verband ook de “Perestroika deception” van Anatoliy Golitsyn, over de verborgen agenda achter de val van muur en het ijzeren gordijn!!!.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
  Als men dit allemaal bekijkt dan verloopt alles dan ook volgens plan.
  (=hoe meer drek op de mesthoop hoe beter).
  Deze NWO werd ook reeds beschreven in het boek “1984” van George Orwell.
  Na de lezing van dit boek, en als men desnoods de bovenmenselijke moed en durf heeft om te zien wat er te zien is, dan kan men niet anders dan vaststellen dat we inderdaad op goede weg zijn.
  Bovendien zijn er in het verleden al experimenten geweest zoals de Franse revolutie en vooral de bolsjewistische ‘revolutie” om een gedacht te hebben van wat er ons te wachten staat.
  Brzezinski had het ten andere in 1989 in een publicatie over :” Das gescheiterte Experiment. Das Ende des kommunistischen Systems” (Wien).
  Wat we nu meemaken is dan ook maar een pril begin van het “Endspiel”.
  We dienen evenmin te hopen op een mirakel. Elk begin van verzet tegen deze NWO wordt reeds van bij het begin in de kiem gesmoord, of van binnenuit ondermijnd. Bovendien zitten we met een bevolking, of beter gezegd met een “klootjesvolk” dat niets wil weten, en verblind is door “brood en spelen”.
  Ze zullen pas ontwaken als de terecht komen in de actuele versie van Ketschendorf!!! (en in de veronderstelling dat onze islamitische broeders niet eerst in gang geschoten zijn!!).
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/zeitgeschichte/klaus-peter-krause/jeder-kennt-auschwitz-aber-wer-kennt-ketschendorf-.html
  Om tal van toestanden te begrijpen, dient men dan ook, in voetbaltermen uitgedrukt, “out of the box” te denken.

Reacties zijn gesloten.