De échte agenda van klimaatterroristen

N.a.v. de bezetting van Lützerath, mocht een woordvoerster van de klimaatterroristen hun actie toelichten bij een journalist van Focus.

„Mittelfristig müssen wir die Polizei als Organ abschaffen, das in erster Linie die Interessen eines kapitalistischen Systems stützt und dafür immer wieder Gesundheit und Leben von Menschen aufs Spiel setzt.”

“Op middellange termijn moeten wij de politie als orgaan afschaffen, een orgaan dat in de eerste plaats de belangen van een kapitalistisch systeem ondersteunt en daarvoor steeds weer de gezondheid en het leven van mensen riskeert.”

„Wir müssen uns von unserem jetzigen kapitalistischen System abwenden. Der Kampf findet eben auch in Lützerath statt“

“We moeten ons van ons huidige kapitalistische systeem afwenden. De strijd wordt ook in Lützerath gestreden.”

Dieper ingaand op b.g. stellingnames, vraagt de Focus-journalist of deze “afwending” dan ook d.m.v. een revolutie dient te gebeuren. Daarop volgt geen concreet antwoord, maar nog maar eens de beschuldiging dat het geweld grotendeels van de politie uitging. En bij een systeemverandering hoort, volgens de woordvoerster, ook de “afschaffing van de politie”.

https://www.focus.de/politik/deutschland/proteste-gehen-weiter-wer-sind-die-aktivisten-von-luezerath_id_183837995.html

Klimaatterroristen stoten op meer en meer onbegrip | Golfbrekers