Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor la belgique sera latine ou elle ne sera pas
Belgique à la carte in Télémoustique

De blijvende bezetting van Vlaanderen door België

We bevinden ons veel meer op een kantelpunt in de geschiedenis dan we denken.  Elke dag worden ons vrijheden ontnomen, die tot voor kort  vanzelfsprekend waren.  Vandaag is er bvb. het afgekondigde verbod op vuurwerk in Vlaanderen.

We worden in hoog tempo tot een “toezicht- en controlestaat” en dit met medewerking van leden van zogenaamde Vlaams-nationale partijen!   Dit alles komt bovenop het feit, dat België, sinds zijn ontstaan, blijvend gedomineerd is door de Franstaligen.  Onder het mom van Belgisch-gezinden.  De laatste regering kon bvb. maar gevormd worden, als alle Vlaamse eisen afgeschaft werden en de N-VA hun broek op hun enkels trokken.

Op 25 augustus 1830 startte de “Belgische revolutie”, een opstand tegen het wettige gezag van koning Willem I.   Deze opstand werd uitgevoerd door Fransgezinde elementen, met de hulp van notabelen en kerk.  De zoon van Willem I, de prins van Oranje, wilde rechtmatig zijn land terug veroveren door de tiendaagse veldtocht; maar werd afgeslagen met hulp van de Fransen.

Ook kwam het tot de Tweede Val van Antwerpen, het gevecht van 15.11. tot 23.12.1832, waarbij de Fransen de Nederlanders versloegen .  De oorlogscrimineel Maarschalk Gérard (Franse leger) heeft nog steeds een straat naar hem vernoemd in Antwerpen.

De Belgische staat was gemodeleerd als een soort Franse satelietstaat.   De volledige Franstaligheid was dan ook logisch.  Vanaf 1830 tot heden is dus ons Vlaanderen (Zuid-Nederland) bezet door het Belgisch regime.  Letterlijk voor elke normale maatregel in onze cultuur heeft Vlaanderen op de barrikaden moeten staan; zoals bvb. het onderwijs in het Nederlands.  Maar het is nog steeds ononderbroken zo: de Franstaligen voeren mee wetten in maar passen ze maar toe als het in hun kraam van pas komt.  Deze toestand is het duidelijkst in Brussel, waar praktisch op elke hoek van de straat een taalovertreding en een vijandigheid tegen Vlaanderen kan geacteerd worden.

We zijn nu recent echter bevallen van de politiek-correcte repressie.  Deze wordt flink aangewakkerd door de klimaat-hysterici.  Bijna elke dag vinden politici zoals Bart Somers, Wouter Van Besien en Ben Weyts, om slechts deze enkelen te noemen, nieuwe “Überwachungs-Massnahmen”* uit.  Autobestuurders, kachelbezitters, leiders van kmo’s  moeten schuld bekennen; de jeugdbewegingen en scholen (van hoog tot laag) moeten een gender-dictatuur invoeren en bepalen dat zowat alles op elk moment racistisch kan bevonden worden.

Vlaanderen wordt dus extra beproefd.  Niet enkel bepalen cenakels ons lot, waarover  we niet kunnen beslissen door de particratie.  Men is nu bezig; naar analogie met de Duitse bevolking, de derde generatie na de oorlog permanent te culpabiliseren.  Groepen die het miniemste deel van de bevolking vertegenwoordigen voeren een mentale terreur tegen de grote meerderheid van inwoners van dit land.  Om een voorbeeld te noemen uit een ietwat verder verleden: onze kinderen gingen naar de middelbare school in Bornem die zich resoluut “School tegen racisme” had  benoemd:  terwijl er nog achter geen enkele molshoop mijlen in de omtrek ook maar enig racisme te bespeuren was en is.

De a.s. verkiezingen, maar ook de ontwikkeling binnen de spits van de Vlaamse Beweging zijn zeer belangrijk.  Pallieterke heeft dit ook goed begrepen : zij noemen zich 0% politiek-correct.

De politieke partijen,  ook diegene die aan onze kant zouden moeten staan, bulken van lafheid en gebrek aan ruggengraat. 

Het is niet correct dat Vlaanderen langs elke hoek en kant bewakings-camera’s moet hangen; het is niet correct dat humor in Vlaanderen afgeschaft wordt behalve tegen de eeuwig-brave goedzakken;  het is niet correct dat de partijen de kanker van links-versiffte** zenders (VRT en VTM) laat gedijen; het is niet correct dat snotneuzen de scholen overgenomen hebben met de goedkeuring van de regeerders in dit staatsbestel; het is niet correct dat we moeten accepteren dat de meerderheid van de bevolking al zwicht onder de dreiging met job- en statusverlies.

Het klopt dus wel degelijk dat we het verzet moeten voeren; voorlopig nog openbaar, weldra wellicht ondergronds.

Jos Wouters , Boom

*Überwachungs-Massnahmen : maatregelen van permanent toezicht.  Ik benoem dit in het Duits omdat in dit land de maatregelen tegen de volkse burgers ook in volle gang zijn.  Een stichting onder leiding van de ex_SED lid Annette Kahane heeft zelfs opgeroepen kinderen/families aan te geven, die nog in traditionelere klederdracht en haartooi naar school komen.  Zoals bvb. blonde dochters die vlechten in hun haar hebben.

**Links-versifft : dit is ook een term uit het Duitse volkse weerstands-milieu.  Een groot deel van alle partijen/verenigingen in Duitsland/Frankrijk zijn links versifft, d.w.z. “vervuild” met een links-radicale goede-mensen, “Refugees-Welcome” mentaliteit.

1 gedachte op “Cyclus

  1. Inderdaad, zo is het helaas …. We worden gehouden als een veestapel dewelke vakkundig kleiner en anders gemaakt wordt, tot er uiteindelijk niets meer van over zal blijven. Onze vredevolle en warme, veilige samenleving, de vrolijkheid, onze virijheid, … ons mooie nestje verdwijnt. Hoe maak je in hemelsnaam de echte kuddebeesten onder ons wakker? Hoe kan je deze donkere evolutie nu niet zien????

Reacties zijn gesloten.