Zoals voorspeld, gevreesd… werden we er ingeluisd

Afbeeldingsresultaat voor europe suicide

Het Marrakesh-pact is volgens de EU-Commissie wel degelijk bindend.

Tijdens de goedkeuringsfase van het uiterst omstreden VN-migratiepact, ook gekend als het Marrakeshpact, beweerden de voorstanders te pas en te onpas dat de tekst ‘niet-bindend’ was. Ook de tekst van het Marrakeshpact vermeldt expliciet het niet-bindende karakter ervan.

Nu heeft de Europese Commissie een verrassing in petto. In een nota getiteld “De juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”,gedateerd op 1 februari 2019 maar nu pas uitgelekt, stelt de juridische dienst van de Commissie dat de tekst voor EU-lidstaten wel degelijk bindend is. Lees verder…

VB video met kort overzicht, waarbij de “bindende gevolgen” nog twijfelachtig waren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

In Oostenrijk zagen ze de bui hangen. Met de FPÖ in de regering kon de nodige druk uitgeoefend worden om de ondertekening van het Marrakesh pact te weigeren. Vice-premier Strache gaf commentaar op de poging van de EU-Commissie het naar verluidt niet bindende verdrag door een achterdeur toch bindend te maken. Vrijheid en soevereiniteit moeten ingeruild worden voor vreemde beslissingsmacht en centralisering der bevoegdheden binnen het dictaat der EU.

Om nog eens de puntjes op de “i” te zetten heeft de Oostenrijkse regering de buitenministerin Karin Kneissl de opdracht gegeven de EU-commissie een schrijven te overhandigen waarin de positie van de Oostenrijkse regering nog eens duidelijk gesteld wordt, nl. dat heel het beruchte pact wat betreft Oostenrijk niet bindend is. Zij heeft dit intussen aan EU-commissaris Johannes Hahn overhandigd. (…)

Of de individuele goed- of afkeuring iets uitmaakt? Invasie-peetmoeder: “Mutti” Merkel wist het al: “toch bindend” … en wel voor iedereen die deel uitmaakt van de VN:

Misschien zouden we er beter aandoen alle kettingen af te werpen: VN, EU, NAVO… we hebben er alleen maar miserie mee.