Cyclus

NEC SPE, NEC METU

Zonder hoop, zonder vrees…

Er is ruimte en tijd overgegaan sinds de vorige “Cyclus”.  We hebben een Kersttijd en jaarwisseling beleefd, waarvan men de glans vernietigd heeft.   Bijzonder in Nederland was dit het geval, waar de demonische “regenten” in Den Haag, opzettelijk een lock-down hebben opgezet om de Nederlanders te vernederen en onderdanig te maken. 

Men moet ervan uitgaan dat de machthebbers, de OMT’s en beleids-verordenaars, steeds verder de cyclus van feesten rondom het jaar zullen verstoren.  Er moet een totale breuk komen, met de eigenlijk al duizenden jaren oude “levensdynamiek” rond de wisseling van de seizoenen en onze omwenteling in ons kosmisch stelsel.  Daarvoor gebruikt men ook de “absurde” aandachts-verleggers, die de coronamaatregelen zijn, zoals Covid Pass en uitgebreide klinische mondmaskers.

Benevens de gezondheids-hypnose, is er een fanatieke metastasering van het christelijk geloof/denken bezig; het katholicisme op kop.  Het Katholiek Forum censureert mijn lezersreactie, waarin ik stel dat de Kerken in het westen, van binnenuit omgevormd worden tot een soort “staatskerken”, zoals in Stalin Rusland en communistisch China.  De hele procedures worden overgenomen door de staat, in België en Nederland, in handen van allemaal logefiguren.  Tot de manier waarop een priester met een pincet een hostie uitreikt, of tijdens een dienst men talloze keren de muilkorven t.o.v. God moet aan-uitdoen, alles is voorgeschreven.  In onze kerken weet ik dat koorleden zingen met maskers op!

De bedoeling van dit deel van “the Great Reset” is de genadeslag geven aan de laatste, nog bloeiende religieuze centra.  Het is bijna nergens mogelijk, een omlijnd alternatief naar voor te brengen over de dwang maatregelen: minstens de helft van de parochianen hebben (noodgedwongen) al afgehaakt.  Het Vaticaan en de hogere kerkleiding staat actief mee in de opgelegde aanpassingen van het sacrale en het specifiek kerkelijke.  In een aantal kerken zoals de Kölner, de Paderborner en de Wiener Dom, wordt zelfs plaats voorzien voor vaccinatie-stands.  Door de openlijke stellingname van enkele Oostenrijkse bisschoppen voor vaccinatie-dwang regent het in Oostenrijk uittredingen van katholieken.*   Dit nieuws mag van Katholiek Forum niet geweten worden.

*Meer info: Kirchensteuer = Kerkbelasting

Intussen ontstaat er grote zorg over de grote “emotionele ziektegolf” in de samenleving.  De zelfmoordcijfers, zowel in Vlaanderen als Nederland, nemen alarmerende dimensies aan.  Ook Johan Sanctorum heeft dit in een artikel in Doorbraak behandeld : “Het emo-kannibalisme van Stromae”.  Reeds vroeger wees ik ook aan dat belgië, met de hoogste Europese zelfmoordcijfers (eigenlijk Vlaanderen) door zijn structuren/zijn specificiteit daartoe aanleiding geeft.  Sanctorum schrijft : “België geen land om van te houden…… en multiculturele dwangdoctrine…..”.  Maar vooral het ontbreken van elke vorm van zelfbewustzijn en het zich niet herkennen in een volksgeheel.  Welk een reusachtige vorm van totale onverschilligheid bestaat er in Vlaanderen t.o.v. eigen grootheid, geschiedenis en toebehoren?

Dan verwijzen we terug naar het vorige artikel van Cyclus, waar gesteld werd dat de enige promotie die de doorsnee Vlaming voor zich ziet, het opklimmen in rijkdom en macht is.   Er bestaan dan ook veel te weinig principiële figuren, ook in de Vlaamse Beweging, om de dreigende vaccinatieplicht te bestrijden.  De Beweging, de partijen voorop, moeten de coronahypnose, zo laag mogelijk willen afvoeren op de actualiteitsagenda!   Dit legt de normale gang van de zorg om de echte problemen volledig lam.  Zoals daar zijn de ontsporende inflatie, gekoppeld aan de energieprijzen, het failliet van Wallonië, de morele gezondheidstoestand van ons volk en het verwijzen van elk onafhankelijkheidsidee naar de Griekse kalender.

Vooral voor de elke dag minderende kerkgelovigen wil ik zeggen: neen aan dat  “Kurieren am Symptom”**!   Terwijl leest men, zoals bvb. in Twente dat de kerken in de rode cijfers terechtkomen.   Het moet dus glashelder zijn, dat inzake stellingnames vanuit onze “diaspora” het moet luiden:  “We leven wel in deze wereld, maar zijn niet van deze wereld”.

Jos Wouters, Boom, 16.1.22

**de symptomen behandelen maar niet de oorzaak

Aanbevolen literatuur:

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Zoals reeds meermaals gezegd is het stilzwijgen bij de Vlaamse partijen en organisaties zeer opvallend maar vooral onbegrijpelijk.

  Het kan ook anders :
  https://www.zerohedge.com/markets/watch-rookie-dutch-mp-routs-pm-rutte-speaks-truth-great-reset-power

  De video in de brug werd ook reeds gepubliceerd bij Golfbrekers, en op andere webstekken in Nederland, maar is nu ook doorgedrongen tot in de USA , via o.a. Zero Hedge. Vooral de reacties zijn interessant.

  Afgezien van de klassieke internetdrollen, zijn de commentaren zeer lovend in de reacties, en gaan in de zin van : “Zo een man hebben wij hier ook nodig..”. En dat komt dan vanuit de USA !!!
  Hier bouwt het Forum voor Democratie Thierry Baudet dan ook heel wat krediet op… in het buitenland.

  Waar zitten de Vlaamse partijen om het zelfde te doen in de Kamer. Er is genoeg drek in de Vivaldi beerput. Het toppunt is dan, als men hun dan iets wil aanbieden, op een gouden schoteltje, er zelfs niet de minste reactie komt.
  En als ze dan toch iets doen, is het naast de kwestie, en veel te flauw en te plat.
  Zoals ook reeds geschreven zal men er niet komen met stamelend te staan bedelen aan de poorten.

  Zoals U ook stelt is een klare duidelijke taal nodig. Waar het nu moet over gaan is niet de gezondheid, maar wel de subversieve acties die ons moeten voeren naar een communistische NWO en dito terreurregime, met als drijvende krachten de 2 Olifanten in de kamer. Ik ben hier voorzichtig want anders ligt Golfbrekers opnieuw plat.

  Er doen zich dan ook belangrijke feiten voor, en voeg enkele bronnen toe :
  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/documents-stored-in-top-secret-folder-at-defense-advanced-research-project-agency-darpa-prove-ivermectin-hydroxychloroquine-and-interferon-curative-of-covid-19
  Uit documenten bekomen bij de DARPA blijkt dat ivermectin en hydroxychloroquine wel degelijk werken, ik citeer uit de bron :
  “….were PROVEN “Curative” of COVID-19 in April, 2020 – the cures were buried as “Top Secret.” (=einde citaat). Het achterhouden van deze geneesmiddelen is dan ook een misdaad tegen de mensheid.

  Over de PCR test :
  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/today-31-december-cdc-to-withdraw-emergency-use-authorization-for-pcr-tests-used-to-detect-covid-19-epidemic-was-total-fraud

  Deze PCR test wordt nu door het CDC teruggetrokken en het aanwenden ervan was en is nog steeds een gigantisch bedrog.

  Over de oorsprong van Covid 19 :
  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/cdc-rule-confirms-sars-cov-2-is-chimeric-virus-made-by-joining-two-viruses-together-to-form-new-organism-it-is-man-made

  Dit bevestigt dat Covid 19 komt uit het labo, en dan ook dient beschouwd te worden als een biologisch wapen, dat aangewend werd en nog wordt in een biologische oorlogsvoering.
  Ik verwijs de geïnteresseerden naar de teksten in de bruggen, voor de kopieën van de documenten die werden bijgevoegd.
  M.b.t. Omicron (sic) zijn er dan ook 3 mogelijkheden :
  1. de griep, die opnieuw verdwenen is,
  2. zieken door vaccinatieschade,
  3. het biologische wapen Covid 19,

  Als men de beslissingen van de overheden wil aanvechten, dan dient men in de eerste instantie die overheden te dwingen kleur te bekennen over wat het probleem nu juist is, en dit op basis van wetenschappelijke studies, uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De “glazen bol van Mme Soleil” is hier geen wetenschappelijke onderzoeksmethode, ook al wordt deze aangewend door de bende van de 5 virusterroristen.

  Zonder deze juiste analyse van het probleem & gevaar kunnen de getroffen maatregelen dan ook niet afdoende gemotiveerd worden cfr. de wet op motivering van de bestuurshandelingen en de principes van “behoorlijk bestuur”. Dit geldt eveneens voor de PCR testen, die nu waardeloos blijken te zijn volgens het CDC in de USA.
  Nog belangrijker is de aard van het vaccin.
  Is het een vaccin of een genetisch experiment dat valt onder toepassing van de Nürnberg code ??? De inhoud ervan dient dan ook door de overheden zonder de minste twijfel medegedeeld worden. Als men dit weigert is er str.. aan de knikker. Men dient eveneens te eisen dat de desgevallende schade veroorzaakt door de vaccinering(sic) door de overheid vergoed wordt.

  Het belangrijkste is echter de verborgen agenda achter deze vaccinering.
  https://www.henrymakow.com/2021/12/-is-the-passport-in-the-vaccine.html?_ga=2.175630178.1746084672.1641228767-133465752.1640802730
  met citaat :
  “”It is not about the vaccine. It’s not about the virus. It’s about your data. It can be merged with your PayPal account, with your digital currency,” she warns. “Your network can be sucked up. It geo-locates you everywhere you go. Your credit history can be included. It is absolutely so much more than a vaccine pass … it has the power to turn off your life…” (=einde citaat).
  De bedoeling is dus via het vaccin (in een later stadium een chip) verbonden te worden met het A.I. waar Schwab naar verwijst in The Great Reset en waarvoor ook het 5G netwerk dient. Of het “Internet of Things” (IOT)

  Een chip met de biometrische identiteit, de bankkaart en het medisch dossier. Dit dan samen met een volledig elektronisch betaalsysteem en één digitale munt. En dit alles dan gekoppeld aan een “social credit systeem” zoals nu reeds in voege is in China. Een netwerk van intelligente camera’s en sensoren tot in de WC pot, dient voor de controle. Een digitale munt die ook beperkt houdbaar is. Men kan dus niet meer sparen en iets opbouwen. Of de techno – slavernij !!
  https://www.frontnieuws.com/het-plan-om-ons-te-chippen-voor-het-slavensysteem-van-de-nieuwe-wereldorde/
  https://www.henrymakow.com/2021/12/expiring-digital-currency-rati.html?_ga=2.229429084.1746084672.1641228767-133465752.1640802730
  met citaat :
  “Expiring Digital Currency – Ration Cards of the Future? (Of course, it’s your private property that will be abolished, not theirs. Yours will be theirs.)
  Combined with digital ID (implemented under the guise of vaccine passports), central bank digital currency will lead to a new form of slavery where constant compliance with every demand of the elite is required to obtain the basic necessities of life.. “ (=einde citaat).

  Dit dan ook vergezeld van de afschaffing van de privaat eigendom, met een basisinkomen, juist genoeg om te overleven maar niet om te leven, en dat een gunst is, en geen recht, een gunst die men dan ook op elk ogenblik kan kwijtspelen.

  Nog een bron ter illustratie :
  https://www.henrymakow.com/2021/12/2030-no-property-freedom-pets.html?_ga=2.209158866.1746084672.1641228767-133465752.1640802730
  met citaat :
  “Reminder–Agenda 2030: No Property, Privacy, Cash, Freedom, Meat or Pets”. We’re being frogmarched into an Orwellian future. The United Nation’s Agenda 21 intends to ban all “unsustainable” practices including irrigated crops, animal farming, having pets, freedom of movement, private cars, air travel and sea freight. They intend to outlaw the ownership of all private property, (yours not theirs) as this promotes inequality. What’s “unsustainable” is locking down the human race forever. What’s “unsustainable” is 10% of the people owning 55% of the wealth which they will address by getting rid of 80%, and keep 10% as servants…” (=einde citaat)

  Van belang is hier het verband tussen Agenda 21 -30 en Covid 19(84).
  Het gaat hier dan ook de invoering van een communistisch NWO terreurregime, waarbij we bij manier van spreken terug gekatapulteerd worden naar de Middeleeuwen met het “lijfeigenschap”.
  Het is dan ook geen toeval dat alles wat links is, te keer gaat als razenden om iedereen te vaccineren. (uitgezonderd de elites natuurlijk), en openlijke oorlog voert tegen al diegenen die in het verzet staan tegen deze Covid 19(84) terreur.

  Dit is eenvoudig verklaarbaar, als men de psychologie van links ietwat kent :
  https://www.frontnieuws.com/voor-linksen-is-uw-vrijheid-hun-ellende-uw-slavernij-hun-vreugde/
  met citaten :
  “Dit is slechts een van de duizenden voorbeelden van de afgelopen jaren die de enorme woede illustreren die linkse mensen voelen wanneer ze geconfronteerd worden met een vrij denkend persoon. Hun onmiddellijke reactie is straffen en vernietigen in plaats van accepteren en verder gaan. Maar waar komt deze mentaliteit vandaan?…………
  Ik denk dat het een combinatie is van een cultuur van narcisme en collectivisme, gekoppeld aan een wanhopig verlangen van zwakke mensen om het gevoel te hebben dat ze machtig zijn. Linkse mensen zijn heel vaak mensen die je de “runners-up” in het leven zou kunnen noemen. Er zijn veel ontevredenen en sociaal onbekwame mislukkelingen in hun gelederen die opgroeien met het gevoel machteloos te zijn. In plaats van hun lot te verbeteren door zichzelf te verbeteren en iets van verdienste te bereiken, geven ze in plaats daarvan anderen en de wereld de schuld van hun gebrek aan verwezenlijking……………..

  Denk daar eens even over na; er zijn miljoenen linkse mensen daarbuiten die jouw bestaan niet kunnen verdragen als je vrij bent om je ongenoegen over hun narratief te uiten…..
  En dit brengt mij tot de relatie tussen de meerderheid van de regering en politiek links, die hand in hand werken om covidcontroles en vaccinmandaten door te drukken…………………
  Linksen zijn niet de rebellen die ze denken te zijn; ze zijn niet de helden – zij zijn de schurken. Zij zijn het Empire……………
  Ik denk dat de agenda van het vaccinmandaat in het bijzonder appelleert aan hun aangeboren verlangen naar controle over anderen. Dit is duidelijk te zien in hun waanzinnige retoriek over de vaccinatie kwestie. …………..

  Ze willen dat je sterft omdat je tegen de mandaten ingaat. Zij schijnen te denken dat Covid hun wrekende engel is, maar dit toont alleen maar aan dat zij te dom zijn om elementaire wetenschap te begrijpen of te kwaadaardig om rationeel te denken……………
  Dit noemt men logica, rede en wetenschap. Bovenstaande gegevens gaan het verstandelijke begrip van veel linkse mensen te boven, en zelfs als ze het wel snappen, negeren ze het. Ze hebben geen belang bij de bescherming van uw gezondheid of die van het publiek, daar gaat het hier niet om. Waar het hen om gaat is controle en niets zou hen meer vreugde schenken dan 100% conformiteit en slavernij aan hun idealen. Ze leven indirect door tirannie……….
  De pandemie paranoia, de lockdowns, de mandaten, Big Tech, sociale media, cancel cultuur zijn allemaal middelen om een doel te bereiken. Linkse mensen doen alsof ze humanitair zijn en om het grotere goed geven, maar dit is een façade. Het is gewoon weer een excuus om een diepgewortelde dorst te rechtvaardigen om het leven van anderen te micromanagen…….” (=einde citaten).

  Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  De voormelde citaten geven een goed beeld van de “ roden” , die verblind zijn door afgunst, nijd, haat en een dorst naar wraak. Deze zijn dus niet begaan met onze gezondheid, wel integendeel.
  Het onderdrukken & saboteren en vernederen van de autochtone middenklasse, is hun obsessie. Vandaar ook het verplichten van de muilband, die gebruikt wordt voor gevaarlijke honden en vroeger ook voor de slaven.
  Het voormelde is dan ook al een voldoende aanzet voor de Vlaamse politiekers, die naam waardig, om in de aanval te gaan en de verraders te ontmaskeren., en de verborgen agenda’s op tafel te gooien.

  Bij Golfbrekers en ook elders, is er al een massa nuttige info gepubliceerd, en wanneer gaat men die gebruiken. Ik vraag ook geen auteursrechten, ik veronderstel de redactie evenmin, als het voor de goede zaak is. Op wat zit men te wachten ?? Op de uitvinder van het warm water ?? Of moet er eerst nog wat gebeiteld te worden aan de “ruwe steen?”.

Reacties zijn gesloten.