Cyclus

“Iedereen wil je vertellen wat je moet doen en wat goed voor je is. Ze willen niet dat je je eigen antwoorden vindt, ze willen dat je die van hen gelooft. -‘ Socrates

WAARSCHUWING: DENK ZELF NA!

“De grondwet werd niet opgesteld om burgers te beteugelen.  Het werd opgesteld om overheden te beteugelen”.  (Staatenlos-info).

Lezers van mijn/onze columns zullen wellicht zuchten…..  altijd weer slecht en neerslachtig nieuws.   Maar zo is het niet!!!!!!   Als u nog kranten leest/de leugen-TV-zenders kijkt  (laatste kijkcijfer in BvL: één miljoen), dan krijgt u al meer dan een half jaar nieuws om u te gaan ophangen.   Nog voor de grote misleiding begon waarschuwden wij hier al dat al deze zaken niet konden kloppen.  Als men het vermogen heeft om zelf te redeneren, dan voelt men “toch aan zijn/haar water” dat er iets uren boven de wind stinkt.  Wij counteren het slechte nieuws!

Zo is het ook met deze zevenkoppige regering.  Zeven draken die ons verder mee in de slavernij moeten voeren.  Natuurlijk is heel deze Covid-hysterie plaatselijk niet uitgevonden en kan men eigenlijk onze bewindvoerders niet verantwoordelijk stellen  Maar het beleid dat men nu uitstippelt op het vlak van manifestaties/bijeenkomsten/bubbels/mondmaskers past wel zeer goed in de samenleving waar ze naartoe willen.  Men kan ook nog eens bekijken op Weltschmerz: “Agenda 21, de opmars naar een nieuwe wereldorde”.

In dit nummer van “Cyclus” wil ik nog eens extra waarschuwen voor deze regering.  De eerste minister Alexander De Croo, lijkt een zeer gepolijste figuur.  Hij is m.i. uiterst intelligent, ook in het bereiken van zijn doelstellingen.  Men zou hem, een oud katholiek spreekwoord indachtig, “de absolutie geven zonder de biecht”.   Maar zoals ik al in de vorige aflevering waarschuwde voert hij een anti-volkse agenda door, gericht op het ongedaan maken van vele verworvenheden uit meer dan 100-jaren Vlaamse strijd.  Hij voert daarmee de vrijmetselaars-agenda uit, die meent nu in de laatste fase van de strijd voor een één-wereld-heerschappij, te komen.  Daar is voor zelfstandige volkeren geen plaats (zoals de Catalanen ook al hebben ondervonden).

Er is nl. niet enkel De Croo aan de top; al zijn ministers kunnen wedijveren in het toebehoren aan het repressief systeem tegen Vlaanderen.  De links-liberale bolwerken geven daarvan nu al een bewijs.  Ze dulden geen fysieke aanwezigheid meer van de Vlaamsbewuste burgers: twee voorbeelden zijn het verbod om nog langs de omloop van de ronde van Vlaanderen te supporteren (vooral met leeuwenvlaggen) en het interdict van groot licht burgemeester De Clercq van Gent om de doortocht te verbieden van fietsers (VVB) tegen de Vivaldi-regering.

Dit zijn minieme feiten, maar gedenk de brutale repressie van 13.9.2020 in Mechelen!! (Vlaamse poging tot betoging).

Natuurlijk is de hoofdzaak dat deze regering de voor-deze-crisis al hopeloze toestand van onze staatsfinanciën echt niet onder controle gaat krijgen.  Als maatregel staat “de giller”: het belasten van de rokers.  En het invoeren van toegangsgeld tot Brussel.  Wallonië stevent nu al af op het totale failliet en deze regering zal dat tegenhouden;  wijlen Mark Grammens schreef al in 2009 : “De Vlaamse Regering die op 7.6.2009 uit de bus zal komen , heeft de plicht het lot van Vlaanderen in eigen handen te nemen….  Want ze doen letterlijk niets om de stijgende schuldenlast te verminderen, integendeel!” (Journaal 26.03.2009).

Volksvertegenwoordiger J.M. Dedecker schreef zopas : “De Vlamingen zijn het grootste leiband-volkje ter wereld”.  Daarom is “de Golfbrekers” goed nieuws en voel ik me hierin niet aangesproken.  Ik herinner in heel de kwestie aan een citaat van Aldous Huxley : “Feiten houden niet op te bestaan, als men doet alsof men er onwetend over is”.  M.a.w. we verkondigen hier “goed nieuws” door ons verzet tegen een toestand, waar schijnbaar niets aan te doen is.  Als Dedecker toch niet over de hele lijn gelijk heeft, dan moeten we dat bewijzen.

De Covid-crisis woedt maar verder; in de repressie en de verdraaiing van feiten/cijfers.  Op 11 juli en ook recent werden steeds maar nieuwe maatregelen aangekondigd.  Schijnbaar helpen de mondmaskers en de bubbels helemaal niet.  Mijn mening is dat eerstens de wetenschap(pers) nog altijd niet precies weten hoe de besmettingen gebeuren/te stoppen zijn en secundo er is een verdachte opstoot in diverse plaatsen in de wereld, die zelfs niet door de interacties tussen mensen verklaarbaar zijn.  Ik spreek hier het verdacht uit dat er “manipulaties” plaatsvinden, d.m.v. een virus dat zelf van schadelijkheid verandert.

Zelf pleeg ik in die mate verzet door zo weinig mogelijk de (absurde) maatregelen te volgen; door de anderen daar bewust van te maken.  Veel ondersteuning is ook slechts in andere talen beschikbaar,zoals de YT van Dr. Wolfgang Wodarg  “Ich verstehe nicht dass die Menschen zo naiv sind”. 

De oppositie in ons Vlaanderen, moet eindelijk een globaal zicht krijgen op de 2 gelijktijdige problemen: een regering die onze kostbare vrijheden zal afnemen (kijk wat er in Gent, Kortrijk en Mechelen gebeurt) en die mee surft op de golf van Covid-misleiding, waarmee ze de grondwet zelfs buiten werking kunnen stellen.

Jos Wouters, Boom, 10.10.2020

3 gedachten over “Cyclus

 1. Het is nu al zo ver gekomen dat degenen die de huidige generatie alle toegevingen hebben gedaan ons nu verplichten orde op zaken te stellen en de chaos die zij te weeg gebracht hebben in goede banen te leiden.
  Ik heb reeds over een aantal maanden in een epistel het weekblad Pallieterke(mijn lijfblad) de methode van de Duitse viroloog KUKELU , what’s in a name, vermeld die als enige tegen het corona virus zou helpen de maatregelen waren ; mondmaskers, handen wassen, afstand houden en testen, testen, en nog eens testen en daarbij na het vaststellen van een besmettingshaard deze zo vlug mogelijk afzonderen. Naar ik nu zie zijn nu zelf de Duitse machthebbers te kort geschoten en dit door de oppositie van Groen, socialisten,de linksen en ander gespuis.Als de politiek niet de moed heeft om tegen deze vorm van weerstand zijn gezag doen gelden dan wachten ons nog erg barre tijden.

 2. Geachte Jos,
  Over die Corona-maatregelen zijn er toch heel wat mensen die er een andere mening op nahouden…
  Op Facebook screef een zekere Henri P. vandaag:
  BURGERZIN?
  Is de uitvlucht om zo weinig mogelijk maatregelen op te leggen. Gisteren tijdens de uitzending “C’est pas tous les jours dimanche” kwam een woordvoerster van de jeugd vertellen dat ze de regels aan haar laars veegde, dat de familie belangrijker was dan die regels, dat die regels onnodig waren omdat er maar een kleine groep ziek werd en stierf…Die wenste ik meteen alle virussen van de wereld. Tegenover haar zat dan de vertegenwoordiger van de wet, een Procureur des Konings die uitlegde welke sancties er zouden genomen worden. Die grootsprakerige jongedame had ter plaatse aangehouden moeten worden! Om de chaos nog groter te maken, kwamen wetenschappers elkaar bestrijden. Wat moet er nog gebeuren om iedereen te overtuigen dat het virus geen lachertje is, dat de situatie met de dag verergert, en dat de hospitalen heel snel verzadigd zullen raken?
  Wanneer zullen onze gezaghebbers begrijpen dat burgerzin een utopie is, een uitvlucht om niet strenger te moeten optreden. VDB heeft het juist verwoordt: “Als je niet in lock down wilt gaan, zul je de maatregelen moeten aanvaarden”. Het weegeklaag van caféhouders verandert er niets aan. Sommigen respecteren de regels, en geen enkele zal voor de micro anders beweren. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Wie thuis blijft en de maatregelen respecteert, is niet de verspreidingsbron. Enkel plaatsen waar veel mensen samenkomen zijn potentiële broeinesten. Ik heb maanden geleden, na einde eerste lock down, dit doom scenario voorspeld. En ik was niet alleen. Geen bescherming zorgt voor een groeiend aantal besmettingen die niet vanzelf zal stoppen.
  De jongeren vormen de de meeste besmettingshaarden ook al worden ze zelden dodelijk ziek, maar ze brengen het virus naar de risicogroepen. “Laat die maar creperen, want het maakt deel uit van ons leven,” roepen dan anti-covid19-fanaten, of zoals die jonge dame op een TV plateau durfde te vertellen. Er is maar één oplossing, en dat is niet de lockdown, maar een strenge aanpak van de overtreders. Sluit ze op als ze niet meteen hun boete willen betalen. Bij herhaling een maand in een lockdowncenter, bijvoorbeeld. Wie bewust een medemens besmet, in hechtenis nemen. Geloven in de burgerzin brengt ons aan de rand van het ravijn. De laatste dagen meer dan 6000 besmettingen. Dat is zes keer meer dan vorige week. Het doden aantal stijgt nu ook, net als hospitaal- opnames (gewoon en intensief). In de eerste plaats is de burger zelf verantwoordelijk voor deze toestand. Dan de regering omdat ze regels oplegt, de uitvoering ervan niet controleert en geen sancties treft tegenover overtreders). Tijdens mijn loopbaan hadden we een Gouden regel voor elke bevelvoerder : “Als je iemand een opdracht geeft, controleer of hij die opdracht heeft laten uitvoeren, en controleer ook de uitvoering ervan.” Ieder gegradueerde leert dit, en wie dit niet doet, wordt snel geïdentificeerd als zijn afdeling in de problemen komt. Wij hebben een controle apparaat, de politie! Het is haar taak om te controleren dat de wetten en decreten worden gerespecteerd. Waar ik woon heb ik in de laatste zes maanden nog geen enkele politieman gezien, noch in de warenhuizen, nog op straat. Politici moeten de politieke moed hebben om de overtreders te bestraffen, of beter te sanctioneren. Maar ze verkiezen IEDEREEN te straffen, als een minderheid de regels overtreedt. Om te verdoezelen wie de ware overtreders zijn? Ja, ik ben woedend omdat binnenkort, door de schuld van een groep criminelen (hoe die anders noemen), mijn familie en ik terug opgesloten worden terwijl wij ALTIJD en overal de regels respecteren. Zij die over hun vrijheid lullen, ontnemen me MIJN vrijheid. Dat is geen vrijheid, maar misdaad.

 3. Waarde Ropie,

  U kunt al de ondersteunende filmpjes zien in al de Cyclus afleveringen. Eigenlijk is de Covid uitbraak niet het beoogde doel, maar enkel het middel tot heel andere zaken.
  Deze “Henri P.” die u aanhaalt, reageert exakt op de manier die de geheime krachten wensen. Nog meer onvrijheid en controle, zegt hij.

  Een prachtige glasheldere You Tube, waarover het gaat vindt u op :
  “Priester Altier – Wij leven in de leugen”.
  Amerikaans maar Nederlands ondertiteld;

Reacties zijn gesloten.