Wijze raad…

Culinair; Lot met 2 uitgaven van Victor Plancke & - Catawiki

… niet van tante Kaat, maar wel uit een “Huishoudschrift voor de huishoudscholen en de 4de lagere graad” (zonder vermelding van datum), prijs 42 frank. Het schrift moet ergens medio jaren ’30 in omgang gebracht zijn; er wordt immers verwezen naar dir.gen. Technisch Onderwijs, P. Vlaemminck. Het toenmalige leerprogramma zou erop gericht zijn kinderen van de lagere klasse van de straat te houden.

Geen idee hoe dit exemplaar – geheel blanco – in ons bezit is geraakt. Het ziet eruit zoals op de afbeelding; uitgave Desoer, Luik. We zullen u af en toe mee laten genieten…

Op blz. 2, onder een uitgebreid artikel over alcoholbestrijding, lazen we deze merkwaardige tekst:

“Het huishoudonderwijs is in de Verenigde Staten zoo belangrijk geworden, dat 42 op de 48 staten zelfs huishoudscholen voor jongens hebben opgericht. Daar groeien jonge mannen op, die later in het huishouden niet alleen nuttig werk zullen kunnen verrichten, maar in staat zullen zijn om met kennis van zaken te oordelen over de moeilijkheden, waarmee hun echtgenote bij haar talrijke huishoudelijke bezigheden zal te kampen hebben.”

Weet iemand wat we ons daarbij moeten voorstellen?