Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ALERT BLIJVEN

Eén van de nieuwe feiten van de voorbije dagen, was de uitgave van het boek van Johan Sanctorum (1954-…) “Politiek Inccorrect” (uitgave bij Doorbraak boeken).  In het nauwe wereldje van verzet tegen de groei van een dictatoriaal regime zijn dit belangwekkende zaken.

Johan Sanctorum vertrekt vanuit een heel andere invalshoek dan ik (wij?).  Hij verklaart duidelijk dat hij atheïst is en daarmee bevindt hij zich nogal in de dominante lijn van hedendaagse publicisten (ook bij Doorbraak).  Dat houdt m.i. ook een soort relativisme in, bvb. in het hoofdstuk over seksualiteit (Me Too..), waarin hij een nogal breedzichtige seksuele moraal belijdt of zoals de maatregelen tegen de corona-epidemie, die hij weliswaar een opstap naar regime-versterking vindt, maar er geen al te diepgaande vragen over stelt op het vlak van de menselijke waardigheid.

Zelf verklaar ik me, als leerstellig katholiek, als een antipode (tegenpool), niet enkel van zijn uitgangsvisie, maar wel van zijn talrijke collega’s bloggers (op Doorbraak en elders). Ik wil hier de tweedeling maken, met duizend verscheidene tussen-meningen tussen enerzijds de atheïsten en anderzijds de christenen (katholieken) die vast in een transcendente Godheid geloven.  Om dit goed te kunnen begrijpen moeten wij Ons Heer citeren die, staande voor Pilatus, verklaarde: “Mijn rijk is niet van deze wereld”, en de zinsnede die we telkens in de Geloofsbelijdenis zeggen: “Ik geloof in het eeuwig leven”.

Nu is het voor ons, volksnationale christenen, niet makkelijk in de officiële Kerk.  Geplet tussen een paus Franciscus, die de NWO steunt (verzwijgen moorden op christenen en schending kerken), die de vluchtelingen, hoe talrijk ook, welkom heet, die compromitterend op foto staat bij de Rothschilds en anderzijds de plaatselijke kerkbedienaars, die in meerderheid alle officiële stappen van de Belgische kerk steunen (o.a. op het vlak van de corona-dictatuur, de sinds mei ’68 ingezette desacralisering en de steun aan het ecologisch en vluchtelings-discours van de kerk).  Deze kerk is dus in de ware zin een “Belgische” kerk geworden, waarmee ze zoals in Duitsland de zijde van de machthebbers en het regime hebben gekozen. 

Daarom geef ik even een portret, zoals links journalist Peter Mijlemans in het BvL (23.9) gaf van de nieuw voor te dragen kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett (Amerikaans hooggerechtshof): “Ze is briljant, conservatief, devoot, anti-abortus, anti-Obamacare…..”.  En verder schrijft Mijlemans : “Barrett is moeder van zeven kinderen – van wie twee geadopteerd uit Haïti – en zeer katholiek.  Zij en haar man, een voormalig openbaar aanklager, behoren tot de kleinschalige Power of Praise-beweging, een splintergroep binnen de katholieke charismatische hernieuwing….. Ze is ook lid van de Federalist Society, een conservatieve en libertaire beweging die individuele vrijheid als hoogste goed verdedigt.   Als katholiek, heel mijn leven vastgeklonken in de Vlaamsnationale Beweging, verdedig ik fervent die eis naar ultieme vrijheid voor de families, de kerken en de toekomst van onze jeugd.

Waarom ik over deze nadruk op deze christelijk/katholieke aspecten spreek, is omdat de kern van het verzet in Europa heerst in Hongarije, Polen en nu ook meer en meer in Roemenië.  Zoals Victor Orban benadrukken ze allemaal de christelijke grondwaarden, zoals respect voor het traditionele gezin, bevordering kindertal (demografie) en behoud van de völkisch homogene kern van een land, te begrijpen als het behouden van de oorspronkelijke grondwaarden van hetgeen Europa deed bloeien.

Johan Sanctorum is een onschatbare medestrijder in onze strijd om de blijvende terreur vanwege Belgie af te schaffen en met mijn fervent geloof in de Godsvrede ben ik blij dat hij aan die kant van de barricade het hoogste goed verdedigt.   Want intussen wordt de censuur steeds brutaler, zoals met het verwijderen door YT van de film van virologe Dr. Li-Meng Yan (zie vorige cyclus, het bekendmaken van een Wuhan virus).  We moeten in dit verband nogmaals de grote radio-stilte van de Vlaamsgezinde partijen aanklagen, die van de strijd tegen de corona-dictatuur nog niets hebben laten zien.

De Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) heeft in tegenstelling daarmee de website: www.coronawahnsinn.at    Zij noemen de maatregelen in Oostenrijk “ Ein Flächenbombardement auf Grund- und Freiheitsrechte”.  Ook in de Duitse AfD behoren talrijke partijleden tot de verzetskern tegen de afschaffing van zowel de vrijheidsrechten, als de wetten op ongecontroleerde instroom van immigranten.  Daarom deze herhaalde oproep, na 6 maanden onwillekeurige beperking van vrijheden: het behoort tot de kerntaken van de Nationalistische Beweging om het verbod op betogen, normaal kerkbezoek, vrije verplaatsing en woonstschending aan te klagen.

Bij het zeer verward wijzigen van de regels valt op te merken, dat de mondmaskerplicht in de meeste omstandigheden gehandhaafd blijft; zoals voor jongeren in het onderwijs en bezoekers van handelszaken en religieuze centra.  Hiermee verwijs ik naar Zweden, dat met een andere aanpak, minder slachtoffers kent.  Ook in Nederland wordt de mondmaskerplicht ten sterkste beperkt (mede door het verzet van talrijke groepen).

Intussen wordt er manu militari verder aan de vorming van een regering gewerkt.  De Belgische koning gaat zeer ver in zijn voorkeur voor een door de Waalse Loge gedomineerde regeringsvorming.  Zoals Luckas Van der Taelen in zijn moedig commentaar ook al opmerkte: “G.L. Bouchez meet zich de allures aan van de leider van de Franse La République en Marche, Emmanuel Macron.  Dwingend om zijn pad te volgen”.

Deze regering moet gestopt worden, in al zijn kwaadaardigheid voor Vlaanderen.  Maar ook Johan Sanctorum maakt in zijn boek een vernietigend beeld van de lamlendige Vlaming, die steeds zijn huik naar de wind hangt.  De mobilisatie, die de Vlaamse Beweging, moet organiseren, moet eerstens gaan naar de bewustmaking van de modale Vlaming van zijn identitair toebehoren en de belangen die daarbij op het spel staan.

Jos Wouters, Boom, 24.9.2020