Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

TERUGKEER VAN DE BELOKEN TIJD (Zoals bij Boerenkrijg)

Als ik met de fiets onderweg ben draag ik geen mondmasker (muilkorf).  Voortdurend moet men speuren naar politie-controle en kruist men bange-boze mensen… Dan neemt men maar een weg , langs haag en kant, sluipwegen, doorsteekjes, slopjes, zandwegen.   De beloken tijd is terug.

Tot mijn grote vreugde stond vandaag het volgende artikel op Doorbraak (13.8) : “Mondmaskerplicht in buitenlucht is wetenschappelijk onzinnig”, auteur Luc Bonneux, epidemioloog.

In deze bijdrage bestrijd ik virulent de volgende maatregelen, uitgevaardigd door gouverneur Cathy Berx, minister Pieter De Crem, de virologen-immunologen van VRT/VTM:

  • dragen van het mondmasker op de fiets en in natuurgebieden : zoals door meerdere specialisten vermeld is heeft het geen enkele zin. Het is enkel goed voor de repressie en het veroorzaken van pandemische angst.
  • De bubbels van vijf. Deze moet eigenlijk afgedwongen worden door invallen in private huizen. Dit betekent huisvredebreuk. Een zeer groot aantal families bestaat uit meer als vijf personen. Deze leven sporadisch samen, als familiaal contact. Het volstaat dat deze personen dicht contact vermijden en ontsmettingsstoffen gebruiken.
  • Het winkelen met meer dan één persoon is verboden. Talrijke mensen leven vrij intiem samen, vooral koppels. In de winkels mogen koppels/samenwonenden niet meer dicht bij elkaar komen. Wat een waanzin! Het heeft wel als effect dat de middenstand en horeca ernstige omzetproblemen hebben

Steve Brennan schrijft in een vrije bijdrage over de Covid-maatregelen op Henrymakow.com  (12.8).: “We are being punked”Vrij vertaald: “we worden tot waardeloze wezens herleid”.  Een zeer belangwekkend artikel (in het Engels).

Ik wil het nu kaderen in het opzet van de veroorzakers van deze wereldwijde plaag.  Helemaal tegengesteld aan wat men dacht is het (neo)-marxisme en het neo-liberalisme resp. kapitalisme niet tegengesteld.  Een voorbeeld daarvan zien we in de steile opgang van het kapitalistisch communisme van China!  Gedurende decennia hebben de rijkste bank-gemeenschap en de top van het kapitaal miljoenen bijna gratis arbeidsplaatsen overgeheveld van het Westen naar China (en Laos/Cambodja/Vietnam). 

Amazon.com: The Collapse of Communism: The Untold Story: Tennent H ...

In de top van de rijkste kringen is er goed overleg tussen de communistische top en de wereld-economie.  Wat meer is: in 1989 werd niet het communisme ten grave gedragen – ook niet met “the collapse” van de USSR.  De bekende dissident Wladimir Bukowski heeft daarover bijdragen geleverd dat de hele machtswissel al decennia door de KGB was voorbereid.  Dit brengt met zich dat op vele sleutelposities in de voormalige communistische gemeenschap zij nog steeds de macht uitoefenen.  Met de grootste tegenkanting heeft filmmaker Robert Buchar daarover een documentaire film gemaakt:  “The Collapse of Communism.  The untold Story.

Het meest afgrijselijke systeem dat ooit bestond, het marxisme, is dus via andere wegen verder gegaan.  Daaruit blijkt bvb. ook dat Angela Merkel  steeds de Stasi-medewerkster is gebleven, die een KGB opleiding heeft gehad.  Ze heeft gezegd: “Wir schaffen das”, waar mee bedoeld werd de afbraak van de volkskracht van de Duitse natie.  Dat laat ook verklaren waarom rijke Amerikaanse ondernemers, zonder problemen, met de Chinese autoriteiten samenwerken.  En er dus een virus in de wereld is gebracht, dat tot “the big reset” moet leiden.

Na dit artikel verwijs ik ook naar een aantal documentaire bijdragen uit Nederland.  In Nederland wordt maar een deel van de bij ons zo dictatoriale maatregelen gevoerd; dit komt o.a. door het verzet in brede, ook academische kringen.  Het bedroeft me ten zeerste (ook prof.  Luc Bonneux spreekt daarover) dat in de Vlaamse/Belgische  politiek nauwelijks enig grondig debat is gevoerd.  Het ging hier wel om grove schendingen van mensenrechten.  Een deel van de bevolking is daar (terecht) woedend over.  Het zou wel eens kunnen dat CD&V en VLD met de kiesdrempel zullen flirten…..

Maar ronduit verbijsterd ben ik door het grote gebrek aan reacties vanuit de Vlaamse Beweging.  Men slaapt daar toch niet, of kan men alleen maar in slogans denken?  Want laat ons wel wezen: de gebeurtenissen met de allochtone gemeenschappen zijn a-typisch.  Men kan die gemeenschappen toch niet verwijten dat ze altijd van hun voorkeursbehandeling zouden afzien.  Ze krijgen van alles op een presenteerblaadje: goedkeuring gebedshuizen en subsidies, voorrang huisvesting,  volledige OCMC’s en Unia’s ter beschikking.  Wat de Vlaams-nationale partij(en) wel zouden moeten doen is noteren welke personen en groepen onder de Vlaamse regeerders systematisch dit systeem van bevoordeling installeren. 

De “uitbraken” in die middens, veroorzaakt door onze medeplichtige politici en ambtenaren, leidden dan tot en politiestaat tot in de verste uithoeken van het grondgebied.  Tot en met een boer die zijn patatten ging uitdoen….

De Vlaamsgerichte politieke partijen en beweging, hebben verzaakt aan hun taak: er actief zijn voor de bedreigde/onderdrukte burger, die zonder enig verweer achterbleef.  Wellicht is het nog niet te laat:  ontwaak uit uw doornroosjes-slaap en doe iets!   Eis het einde van de beloken tijd!  Voer in de parlementen discussie over de vernietiging van economie en grondrechten!

Jos Wouters, Boom, 13.8.2020