Cyclus

DE ANGST PANDEMIE

Deze reeks is niet steeds opmonterend: zij kaart op een ongewone manier de toestand aan.  Maar de bedoeling is inzichten te verspreiden, los van platgetreden paden (main-stream ideeën in de pers voor 99,9%).  Het doel is immers werkelijke beweegredenen aan te duiden en oplossingen aan te reiken.

Als men actief is in de Vlaamse Beweging merkt men de discrepantie (het niet overeen stemmen van werkelijkheid en intentie) in het voorkomen en de macht van voorgenoemde Beweging.   We hebben in de recente tijd de opkomst gezien van de dominante Vlaams-georiënteerde partij de N-VA.  Dit wordt vervolledigd door de hernieuwde opgang van het Vlaams Belang.

Men zou kunnen veronderstellen dat de tendens van weerbaarheid ook merkbaar is in onze samenleving!

stofwikkel

Maar er heerst (sedert langere tijd) verholen een angst onder de mensen.  Los van de Covid-19 plaag was deze al latent aanwezig.  Ik ben vrij laattijdig in de Vlaamse Beweging terechtgekomen (gelukkig later geboren, geen repressie beleefd).  Maar hetgeen ons vleugels gaf, ook nog in de 70-er en begin 80-er jaren was de durf, vermetelheid en zorgeloosheid waarmee de Vlaamsgezinden voor hun zaak uitkwamen. 

Lees de optimistische sfeer van Valeer Depauw  (1912-1994) in bvb. zijn werk “Kapelhoeve, laatste haven”  of  Jos Vinks (1920-2000) met het boek “Van repressie tot Egmont”. 

Boeken over repressie? Goedkoop tweedehands kopen! | Books in Belgium

Daarna is de generatie gekomen, die zich geestelijk heeft laten ombouwen, door de mei-68ers.  Denk maar aan de “grote anti-rakettenbetoging” op 23.10.1983, waar zowat heel de Vlaamse jeugdbeweging was, behalve het VNJ.  Alle midden-organisaties, en ook partijen zoals de PVV, hebben, volgens Antonio Gramsci (1891-1937)  voor zich een linkse  kerk opgericht  (zie bvb. Bart Somers (1964-…).  Deze kerk heeft niets meer met het christendom, behalve de afkeer en de haat daartegen.  Maar ze volgt specifiek de structuren van dogma’s, richtlijnen, ethische directieven en schuldbekentenis zoals de vroegere kerk(en).

In wezen heeft de strijdbare Vlaamse Beweging nooit geplooid voor het infiltratie-model.  Maar ze kreeg wel te maken met de doelgerichte strijd van heel het establishment, (ook nomenclatura te noemen), die daarvoor alle openbare organen in handen kreeg.  Het resultaat is dat de gemiddelde Vlaming, al laks en laf op zich, grote schrik heeft om gezien te worden in de omgeving van de Vlaamse Beweging.  In wezen kunnen we van een terreur spreken, die subtiel doorgevoerd wordt, via de media: in woordkeuze, mimiek van de reporters en het opvoeren van steeds weer dezelfde politieke-correcten.

Het resultaat wordt ook beïnvloed door het niet-uitvoeren van de basis-principes waarmee de zgn. V-partijen opkomen.  Toen ik in de 90-er jaren in de VVB actief was met de identiteits-actie keurden Jambon en De Roover mij en anderen nauwelijks een blik waardig.  Nu ziet men het volgende: ze worden op-leven-en-dood bestreden door de belgicistische culturo’s,  nadat ze voorzichtig gesnoeid hadden in hun vetpotten.  Als reactie laat de N-VA zo mogelijk correcties in de subsidiëring aanbrengen; wat deze culturo’s geen gram van hun Vlamingenhaat afbrengt.  Deze kruiperigheid en die t.o.v. Wilmès leverde Jambon zelfs het predikaat “Jan, apporte!” op (Ronny Vidts, Doorbraak)De VRT, één groot links broeinest, wordt niet gecorrigeerd door de aanwezigen van de V-partijen, zodat ze hun eenzijdig angstwerk verder zetten.  Er heerst dus een grote terughoudendheid bij Vlamingen, om datgene te zijn wat ieder volk is, bewust volksburger.  De angst is intussen terreur geworden!

De voorbije week/weken trof me de bijzonder gelijkgeschakelde commentaren over de “plaag” in specifiek Vlaams-nationale publicaties.  Commentaren op Doorbraak, ’t Pallieterke en zelfs Kort Manifest, met de gekende kritieken over de aanpak van de pandemie.  Geen enkele stem die zich afvraagt of de oorzaken, het ontstaan en de walgelijke actie van de top-300 in de wereld wel eens een criminele, doelbewuste omvorming van ons beschavings-model zou kunnen zijn.Zie daartoe op blog Guido Grandt het artikel : “Special Edition of Path Forward, with Bill and Melinda Gates” waarin woordelijk : “Der nächste Virus wird wirklich Aufmerksamheit erregen!”. En ook op Katholiek Forum “De globalisten kondigen de grote Reset van de wereld aan”, auteur Jozef Ivo.  Over deze reset is beslist op het World Economic Forum, Event 201.

De taak van de “Vlaamse leiders”, ook van de Vlaamse regering is: met alle middelen de angst en terreur bestrijden.  Beseffen dat  organisaties zoals BLM, o.a. via hun achterliggend orgaan: Southern Poverty Law Center” de taak uitvoeren (woordelijk gezegd): de ontvolking van de wereld en de afschaffing van de nationaal-staten.  Eén van de belangrijkste middelen daartoe, vanwege Gates, Soros e.a. is het opfokken van de virus-psychose.

Als u, verantwoordelijken van Vlaanderen, de angst niet kunt en wilt wegnemen, dan zullen al de kleinen vanaf nu, zoals uw kleinkinderen, nog slechts met walging over u spreken!!

Pas het voornaamste voor u zelf en voor uw volk toe: ZELFRESPECT !

Jos Wouters, Boom

2 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,

  Over het “klootjesvolk” verscheen zopas een tekst bij Henry Makow :
  https://www.henrymakow.com/2020/07/-the-asshole-problemcan-we.html?_ga=2.55630637.769853988.1595175234-1384975293.1593547556
  met titel :
  “The Asshole Problem Can we stop the assholes in time? “ (=einde titel).
  Het fenomeen is dus niet beperkt tot Vlaanderen.
  Over de problematiek van de muilkorven :
  https://www.henrymakow.com/2020/07/when-do-we-stand-our-ground.html?_ga=2.214866833.769853988.1595175234-1384975293.1593547556
  met citaat :
  “You don’t have to be a rocket scientist to see that we are headed to a Chinese Communist-style social credit system based on receiving a COVID vaccination. We need to reject the mask now. This is a test. If we accept masks, they’ll know we will accept mandatory vaccines. “ (=einde citaat).
  Waar het bij deze vaccinaties werkelijk om gaat blijkt uit het volgende citaat :
  “What he actually has in mind may be revealed in a report of this past December that the Bill and Melinda Gates Foundation was funding research at MIT in the development of a “Tattoo ID”, to be injected with vaccinations and available for anonymous detection. “(=einde citaat).
  Het voormelde is Big Brother in het kwadraat. Hoe kan een volk zich op die manier naar de slachtbank doen leiden, want daar komt het op neer.
  En een recente publicatie over het Covid 19 scenario :
  http://themillenniumreport.com/2020/07/rockefeller-lockstep-2010-was-blueprint-for-2020-covid-19-pandemic/
  Als men dit scenario bekijkt, dat in volle uitvoering is, dan gaat het, zoals ik reeds meermaals heb geschreven, om een monsterachtige samenzwering op wereld niveau. Deze samenzwering vereist de actieve medewerking van alle partijen die betrokken zijn : “politiek – gerecht – politie – medische wereld – de “pseudo wetenschappers en intellectuelen” – en vooral de media. Er kan vandaag dan ook geen enkele betrokken partij ontkennen dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn !!! Dit zijn daden van (hoog)verraad. Na WO II was dit de dood met de kogel.
  Over de rol van de media :
  http://themillenniumreport.com/2020/05/how-the-conspiracy-theory-meme-is-being-used-to-cover-up-operation-covid-19-and-advance-covid-1984/
  met citaat :
  “Virtually everything reported by the mainstream media (MSM) is the result of a highly organized conspiracy. Let’s go one step further. Everything you read in or hear about from the CIA’s Mockingbird Media is the product of a premeditated and well-planned conspiracy. In other words, all corporate news is nothing but a rehash of various conspiracies hatched and carried out by the NWO globalists, Deep State, the International Banking Cartel, Committee of 300, or some other organized crime syndicate or secret society. Said another way, everything that’s happening in 2020, as reported by the legacy media, is but a shadow of a meticulously designed conspiracy of some sort. Then there is this starker reality: the vast majority of MSM-covered conspiracies are actually complex criminal conspiratorial plots. This fact means that all of the major corporate media are criminal co-conspirators in each and every crime spree. Because each convoluted criminal conspiracy is becoming more extensive and complicated and impactive than those previously, every form of media is being enlisted to collude and execute the cover-ups. “(=einde citaat).
  Dit citaat sluit ook aan bij Uw analyse van de MSM leugenpers. Deze is dan ook actief betrokken bij deze samenzwering. (=partner in crime!!). Dit blijkt ten andere ook uit de nijdige reacties tegen personen die in het verzet staan tegen deze Covid 19 terreur.
  U pleit voor zelfrespect en ik voeg er nog aan : “ strijd voor de waarheid”.

Reacties zijn gesloten.