Cyclus

Aleksandr Solzhenitsyn quote: We didn't love freedom enough.

DOEMDREIGING OVER VLAANDEREN EN DE WERELD

We beleven een periode van terreur en verwerping van de grondwettelijke rechten. Hoogleraar Karel van Wolferen noemt het in zijn You Tube film 6 (Café Weltschmerz): staat van beleg en krijgswet op mondiaal vlak.


Elke dag hoor ik van wegblokkades, die elk grondrecht miskennen, en de burgers als grootste misdadigers aan controles onderwerpt. Begrijp ook wel dat politiemensen de opdracht van hogerhand krijgen. Aan de Oostkust en Brugge woedt het zo erg dat op twee dagen 500 overtredingen werden vastgesteld. Veelal veroorzaken de overtreders geen gevaarlijk feiten tegen de gezondheid! Intussen worden ook al toenemend zelfmoorden gemeld; dat dan koeltjesweg “suicide” wordt genoemd.

De grootste gevaren zijn momenteel:
1) Indien de maatregelen nog langer dan een week duren; een grote ineenstorting van het handels- en industrieel weefsel. Het is de meerwaarde, die in industrie en handel wordt geproduceerd, die het mogelijk maakt een superleger van inactieven te onderhouden!
2) De zware aanslag op de mentale gezondheid van de bevolking. Deze wordt door de mainstream-media de klok rond gehersenspoeld over de absolute gezondheidsramp.
De mentale gezondheid van velen staat op het springen. Typisch is voor die leugenberichtgeving dat elk alternatief bericht (bvb. de choloroquine therapie van de Franse arts Dr. Raoult) wordt belachelijk gemaakt. Ook is elk alternatief bericht volgens de Lügenpresse steevast een “samenzweringstheorie”.
Mijn oorspronkelijk geopperde piste van een uitbraak uit een labo in Wuhan duikt overal meer op. De Australische regering eist een onderzoek. Het vleermuizen-verhaal van de markt in Wuhan is quatsch. Steeds weer duiken de namen van het lab op en van de sponsors Bill Gates en Georges Soros .
Het grote probleem is dat tot op heden “De wereld zgz. geen adequaat antwoord heeft op deze pandemie”. Dit geeft aanleiding tot het nemen van de wildste maatregelen; die in vele landen de bevolking in een quasi-slavernij plaatsen (zonder dat vaststaat dat de maatregelen de juiste zijn). Klap op de vuurpijl is dat vele wereldleiders beweren dat er daarna een nieuw normaal zal komen.

Viersterren generaal Mark Milley heeft een onderzoek, vanuit Amerika naar de oorzaak van dit alles, gevraagd. Senator Scott Jensen (Minnesota) vraagt dat alle slachtoffers : “to label cause of death”, d.w.z. de echte doodsoorzaak zou nagekeken worden. (bronnen Uncut-news.ch).
Tot slot weze gewaarschuwd dat het virus onderhevig is aan mutaties. Dit werpt een wrange blik op het vaccinatieprogramma ID2020 van de genaamde Bill Gates. Deze Bill Gates wenst een vaccinatie van de wereldbevolking, te controleren met een lichaamschip (implantaat). Het patent werd aangevraagd onder het nr.: 060606.
Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat bepaalde krachten door satanische en daaruitvolgend psychopatische drijfveren worden geleid. Het getal 666 komt men steeds weer tegen.

Intussen kan men de plaatselijke politiekers, en zelfs virologen, niet voor alles verantwoordelijk stellen. Maar dit kan wel over aspecten van hun persoonlijkheid. Mark Van Ranst is een bevestigd lid van de PvdA, een maoïstisch-communistische partij, die stilaan de wind in de zeilen krijgt.Deze partij staat aan de spits van het unitarisme (alle Belgen één) en haat als de pest elke uiting van Vlaamse vrijheidswil. Premier Sophie Wilmès was/is een lid van de gemeenteraad van St.Genesius-Rode, als Franstalige. De Franstalige dorpspolitiekers willen een verfransing van een groot gebied rond Brussel en getuigen van een quasi etnische afkeer voor de Vlaamsgezinde inwoners (zie Rode, Linkebeek en Kraainem). Dat ze zo slecht Nederlands spreekt is onthutsend, maar verklaarbaar door haar viscerale afkeer van Vlaanderen. Georges-Louis Bouchez, leider van de MR, wordt niet gekweld door enig complex over zijn totale Nederlands-onkundigheid; maar zal nabij wel de leiding nemen over het belgicistisch offensief dat er zit aan te komen.

In dit artikel (ik hoop dat ook pater Maes dit leest) wil ik nogmaals de verbijstering uitspreken over de totale stilte van de kerken. Zoals andere grondrechten, schenden de regeringen hier het vrijheidsrecht van uitoefening van religie. Wij, als volksnationalisten, moeten optreden tegen de Judas-praktijken van Vaticaan en bisschoppelijk bestuur, die men niet hoort over het recht de kerken NU terug te openen. Het kan anders, kijk naar Polen; volg de acties van AfD en de Lega Nord.
Stilaan rijst de vraag of de opkomst van deze pandemie geen vehikel is , om de totale gedachtenbeheersing van de mensheid te bereiken. Zelfs ik ervaar deze kritiekloze houding t.o.v. de uit hun verband gerukte maatregelen, zelfs in de dichtste omgeving. Het valt te begrijpen dat partijen en groepen hun woorden en verklaringen wikken en wegen; omdat elk verkeerd woord een hysterie of een hetze uitlokt. Maar eens zal men moeten handelen.

In de geest van Alexander Solzjenitsyn (1918-2008) ben ik een strijder geworden voor het hoogste goed van de mensheid: volksvrijheid en afwijzen van geestelijke dwang. In zijn werken over de Goelag en de psychiatrie heeft hij een ernstige voorafgaande waarschuwing willen geven, waartoe menselijke misdadigheid en lafheid in staat zijn.
Lees nu zijn werken, als u tijd hebt , tussen de lock-downs door!

Jos Wouters , Boom

Alternatieve bronnen :
Café Weltschmerz, professor Karel van Wolferen
De Robert Jensen show
Uncut-news.ch
Philosophia Perennis.de

7 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  De dramatische toestanden nopen mij er toe om opnieuw op de voorgrond te treden, en voor zover de redactie geen bezwaren heeft. Na mijn vertrek bij Golfbrekers ben ik jaren actief gebleven, weliswaar achter de schermen.
  U raakt in Uw bijdrage tal van punten die van belang zijn. Ik voeg er nog het volgende aan toe :
  1. De werkelijke macht sinds 1830 in België zijn de logemaffia’s, en momenteel zitten we opgescheept met een logeregering, met enkele tsjeven vazallen onder leiding van een “sayan”,
  Deze regering is niet bezig met de griep, maar wel met het voeren van een financiële en economische oorlog tegen Vlaanderen en “les sales flamins…” ten voordele van Brussel en Wallonië, de PS maffia staat. Dit alles dan onder het motto : “Hoe kunnen we “les sales flamins” plunderen en saboteren”.
  2. PVDA : is een front – store voor de loge met behulp van de Staatsveiligheid, deze partij (sic) moet doen wat de anderen dan niet mogen – kunnen – durven – willen. De “antifa’s” zijn de gewapende arm van deze PVDA. Dit is geen verrassing als men weet dat het doel van de vrijmetselarij het communisme is. En dan begrijpt men ook de aanwezigheid van Van Ranst.
  3. Bij deze griep, gaat het hier in feite om een biologische oorlogsvoering, samen met een financiële en economische, en dit dan vergezeld van een nooit gezien psychologische terreur, die de Agitprop van de USSR, doet verbleken tot lullige knoeiers. De “high tech” bedrijven spelen hierbij een sleutelrol. De MSM gecontroleerd door de linkse en logemaffia’s helpen ijverig mee.
  Ik ga geen citaten (in het Engels en Duits) toevoegen, om niet op gevoelige tenen te trappen, maar voeg enkele linken naar webstekken toe, waar alles in het lang en breed is vermeld, bekijk de teksten van de laatste 4 à 6 weken) :
  http://themillenniumreport.com/author/themillenniumreport/
  http://stateofthenation.co/
  https://www.henrymakow.com/archives.html
  http://www.daretoreadit.com/
  (de voormelde heeft vooral betrekking op de USA),
  http://aanirfan.blogspot.com/
  http://213.145.233.31/
  (=webstek van Hartgeld.com , wel wat zoeken in de verschillende rubrieken).
  Kort samengevat, is deze covid 19 een gigantische false flag, een 11.09, maar dit maal gericht tegen het overgrote deel van de wereld, en dit opnieuw door de “”the usual suspects”. Ik verwijs naar de inhoud van de voormelde linken.(=zeer beperkte opsomming).

 2. Niet oneerbiedig bedoeld , maar blij dat zelfdoding hier ter sprake komt. De paniekzaaierij dat de media dagelijks verkondigd met het aantal “corona” doden, doen veel mensen , en vooral oudjes naar de dood grijpen, statistiek gezien zijn dit d.an corona overledenen.,Slapen gaan met een plastiek zak over het hoofd

 3. Even rekenen:
  Op deze aardbol leven ± 7,5 miljard mensen die allemaal tussen nu en 100 jaar overleden zullen overleden zijn d.w.z. ± 75.000.000 per jaar wat neerkomt op ± 205.500 per dag dat zegt ons ± 8.560 per uur met én zonder corona…..

 4. Mr Wouters,
  Nog enkele beschouwingen over de rol van de loge en de Staatsveiligheid.
  Deze laatste is immers een loutere criminele organisatie die ook samenzweert
  met vijandige buitenlandse belangen… en dan ook een instrument is in handen van de logemaffia’s, die een communistische NWO willen. Bij de loge en de Sv ligt men maar van één zaak wakker “les sales flamins…” die in opstand komen tegen de Belgische en nu ook de EUSSR bezetter van Vlaanderen. In alles wat Vlaams vreemd en vijandig is, loopt als een rode draad de Sv en de loge.
  Enkele vb voor een beter begrip :
  1. De Sv was betrokken bij de Bende van Nijvel en de CCC.
  2. Ook bij de recente klimaatgekte met de Heilige Greta speelde de Sv een rol, waarbij steeds een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders. Schauvliege had dan ook gelijk met haar verwijzing naar de Sv. En voor één keer dat een “tsjeef” de waarheid zegde, diende ze ontslag te nemen. Deze klimaatgekte, gebaseerd op agenda 21-30 van de UNO dient ons ook naar een communistische NWO te leiden. Hiervoor dient Europa dan ook afgebroken te worden = geen industrie – geen eigen voedsel- en energievoorziening meer. Dit gaat nog verder dan de Hooton en Morgenthau plannen voor Duitsland na WO II. In deze NWO is er enkel een dienstenfunctie voorzien voor de regio Europa met dan een bevolking , bestaande uit een negroïde bastaardsoort met een IQ van max 90. (minder is beter).
  3. Via dit laatste komen we terecht bij het Coudenhove Kalergi plan.. waar de loge actief aan meewerkt. Elk verzet dit massavernietigingswapen moet geneutraliseerd worden, desnoods letterlijk. De autochtonen worden tijdens “corona” opgesloten maar de invasies gaan gewoon voort, ook door de druk van de EUSSR, die ook een loge constructie is in dienst van de NWO.. om Europa te vernietigen, en dus niet om het op te bouwen. Vandaar dat men van de “coronacrisis” opnieuw gebruikt maakt om agenda 21 -30 opnieuw te lanceren via een New Green Deal.. en nadat de “klimaatgekte” niet het gewenste resultaat had gegeven. Dit alles werd al jaren geleden gepland. Zie bv : The Syndicate van Nicholas Hagger, boek gepubliceerd in 2004!!!
  De recente “coronacrisis” (sic), is er dan ook om de vernietiging van Europa en onze beschaving, te versnellen.
  De kern van de samenzwering tegen Europa is en blijft de invasies. Een vb van de neutralisering van het verzet hiertegen: de brand in Bilzen : eerst hoopte ik op een daad van een symbolisch verzet tegen de invasies, maar zeer snel leek het hier meer op een “psyops”. De daders zijn nog altijd niet gekend, maar belangrijker was dat de politiek en de MSM leugenpers al in hun startblokken stonden nog voor de brand was geblust. Deze “psyops” (door the usual suspects) diende dan ook om het verzet tegen de invasies te criminaliseren. Spijtig genoeg durfde men aan de rechtse en Vlaamsgezinde zijde het niet aan om kritische vragen te stellen over deze “psyops…” (zoals Van Temssche er ook één was om de bevolking te ontwapenen).
  Men ging zelfs mee in de afkeuring met de dooddoener : “geweld is nooit een oplossing”. Wel geweld is steeds een oplossing geweest voor de Belgische bezetter van Vlaanderen tegen de Vlamingen, en dat sinds 1830.
  Mr Wouters, wat U voorzichtig schrijft en voorspelt, durf ik duidelijk zeggen :
  Er staat ons nog zwarte miserie te wachten.. met werkloosheid, hongersnoden, hyperinflaties, plunderingen.. en uiteindelijk de burgeroorlogen…met het geïmporteerde Paard van Troje. Er zal bloed vloeien, veel bloed, en tel niet op de overheid. Deze zal zich nog eerder keren tegen de burgers die verzet zouden bieden. Burgers die met lege handen staan.. sinds de ontwapening, en zonder ervaring, sinds de afschaffing van de legerdienst in 1994. En laat U ook niet verblinden door geruststellende beloftes.. want als de vos de passie preekt, boer pas op Uw ganzen = lees spaarboekjes.. en een verkapte operatie Gutt !!!

 5. Ik ben verheugd over de reacties. Vooral ook van de inbreng van Lovenaar.

  Met deze reeks, onder eigen naam, wil ik ondanks risico’s, en Solzjenitsyn een beetje navolgend, waarschuwen voor de grote dreiging dat we alles zullen verliezen, ook onze vrijheid.
  Het is stuitend dat in de Vlaamse beweging, die over meer dan 120 jaren zoveel offers heeft gebracht, er nu een groot stilzwijgen heerst!!

  Lovenaar geeft ook de juiste inkijk, waarop ik in de toekomst verder wil ingaan (de macht van de Loge) en het onvoorstelbare bedrog t.o.v. Vlaanderen.

  Daarom ook de oproep naar lezers, stuur deze en andere relevant alternatief nieuws door aan anderen in de Beweging en de politiek.

 6. Mr Wouters,
  Solschenizyn… is inderdaad de ideale figuur als verzetsman. Een citaat van hem dat alles duidelijk maakt :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
  Alexander Solschenizyn (=einde citaat)
  Marxistisch of communistisch of socialistisch = dezelfde terreur, en vooral bedrog.
  Politieke vijanden = alles wat betrekking heeft op de boodschappers met gevaarlijke waarheden,
  Misdaad verschonen : cfr het motto soort zoekt soort en verdedigt soort = krapuul.
  Het voormelde is ook de voornaamste bezigheid van de logemaffia’s, in België : de misdaad beschermen en de politieke vijanden bevechten via een door de loge gecontroleerd gerecht.
  Voor een goed begrip dienen we terug te gaan naar het verleden, enkele elementen : te beginnen met 1830 = een door Parijs georganiseerde staatsgreep met behulp van de politieke en economische collaborateurs (van tijdens van de Franse bezetting) die grotendeels terug te vinden waren in de logetempels. Een Frans terreur regime dat aan 300.000 à 350.000 mensen het leven kostte in de Zuidelijke Nederlanden. Meer dan de burgerlijke en militaire slachtoffers van W.O I + W.O.2. Iets over gehoord ????
  Een Belgische staat die dus ontstond uit een schurftige collaboratie met de Franse bezetter, het eerste sovjet achtige terreur regime avant la lette.
  De eerste burgemeester in 1831 van Leuven was tijdens die bezetting lid van een “comité” dat verzetsstrijders aangaf aan de Franse bezetter. Na WO 2 werd men hiervoor tegen de muur gezet. In 1831 werd men burgemeester.
  In 14-18 waren praktisch alle officieren Vlaams hatende logemaffiosi !!
  In de jaren 30 waren er dan de Volksfronters in dienst van Stalin met daarbij de pacifisten met de politiek van het gebroken geweer.. met dan de ramp van mei 40 als het logisch gevolg.
  Er is de rol van de loge bij de afzetting van Leopold III, zijn testament van begin 1944, zal hier wel zijn doodvonnis geweest.
  Vanaf de jaren 60 – 70 is er dan de betrokkenheid van de logemaffia’s bij tal van al of niet bloedige beerput dossiers.. actief dan wel passief. Hierdoor werd de reeds corrupte Belgische staat definitief omgebouwd tot een gigantische beerput.
  Het voormelde heeft dan alleen betrekking op België. De loge is echter al eeuwen wereldwijd actief als de operationele arm van de 2de olifant in de kamer, wiens naam men beter niet uitspreekt. Een betrokkenheid bij tal van (burger)oorlogen en alle mogelijke terreur daden, met honderden miljoenen doden. (zie o.a. Zwartboek communisme). De loge is ook actief betrokken bij de import van het Islamitische Paard van Troje (=250 miljoen doden).
  De rol van deze logemaffia’s wordt dan ook schromelijk onderschat. Het is immers een staat binnen de staat, en crimineel corrupt tot op het bot. Voor een logemaffioso gaan de plichten t.o.v. de logebroeders(sic) boven hun ambts- en beroepsverplichtingen.
  Geen enkele logemaffioso kan met de beschikbare info op het internet, beweren dat hij het niet weet waarvoor de loge werkelijk staat. Als men er dan bij gaat en blijft, dan kleeft het bloed van die miljoenen slachtoffers ook figuurlijk aan hun poten. Een schurk blijft een schurk, al of niet met smoking.
  Bij deze communistische en logemaffiosi gaat het echter om meer. Het zijn psychopaten van het gevaarlijkste soort.
  Een studie :
  https://www.bol.com/nl/f/-/9200000075376172/?country=BE
  met titel :
  Politieke Ponerologie
  Auteur: Andrzej M. Łobaczewski
  Nog een bron :
  https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/politieke-ponerologie-essentiele-info/

  Mr Wouters, het is inderdaad meer dan verontrustend, dat in de Vlaamse beweging (in de brede zin van het woord), weinig tot geen interesse bestaat voor de in Uw bijdrage beschreven problemen en gevaren, vooral dan deze m.b.t. de loge. Ik verwijs naar Sun Tzu : ken de vijand en onderschat hem niet.
  Met het heden en verleden van deze loges, kan men deze elke dag aanvallen ..er immers zijn voldoende bronnen op internet, ondanks de censuur. Het zijn deze logemaffia’s die het gevaar zijn. De aanval is dan de beste verdediging. Geschenken zullen er niet gegeven worden en mirakels gebeuren enkel in Lourdes.
  De logemaffiosi hebben dus geen lessen te geven en nog minder eisen te stellen aan de Vlamingen, al of niet met hulp van hun collaborateurs en verraders in Vlaanderen… en actief in alle partijen met uitzondering van het Vlaams Belang.(= voor zover ik weet!!). Een onderdrukt volk heeft alle rechten om zicht te bevrijden. Spijtig genoeg is dit maar aanwezig bij een minderheid in Vlaanderen, en dit is het echte drama van Vlaanderen.
  Hier voeg ik een citaat toe :
  It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.
  Niccolo Machiavelli (=einde citaat).
  We zitten momenteel met “corona” in een beslissende fase.. als er niets gebeurt, dan is het “Der Untergang…”, en velen zullen dan op een blauwe maandag wakker worden in de hel… en zich dan een punthoofd denken : hoe is dat nu zover kunnen komen ???

Reacties zijn gesloten.