Cijferdans: Multicul. Multicriminaliteit.

CijferdansHet applaus en het hoerageroep weerklonk in het land b.  De blauwe madammen hadden het hem weer geflikt. Weer?  Weer. Ze konden weer op massale media-aandacht rekenen voor de uitwijzing van Marokkaanse lieverdjes.   De in de hemel geprezen Maggie en la Turtelboom moeten zowat in een constante roes verkeren van de wierook die hen ten deel valt.

Er werden welgeteld zes Marokkaanse gevangen uitgewezen naar het Prachtland waar ze vandaan komen.  Zes

“Tegen dit tempo is de  laatste Marokkaanse gevangene uitgewezen in het jaar 3213.” tempert VB-Kamerlid en immigratiespecialist Filip De Man  de euforie van justitieminister Turtelboom die de heuglijke boodschap mocht aankondigen. 

De 1200 Marokkaanse gevangenen die in België achter de tralies zitten, moeten zich voorlopig jammer genoeg niet teveel zorgen maken.  “Minister Turtelboom beloofde in mei vorig jaar versneld werk te maken van de bilaterale uitleveringsverdragen met Marokko. Anderhalf jaar later is hier echter nog niets van terecht gekomen.” De afgelopen 15 jaar werden slechts 16 Marokkaanse gedetineerden uitgeleverd.

Het Vlaams Belang-kamerlid stelt voor om het geld voor ontwikkelingssamenwerking te gebruiken voor het bouwen van Marokkaanse gevangenissen. “Indien Marokko dit aanbod weigert, moet de kraan voor ontwikkelingssamenwerking onverbiddelijk toegedraaid worden.”  De Man wijst hierbij onder meer op de hoge kostprijs van de gevangenisbevolking. “Een gevangene kost 130 euro per dag. De aanwezigheid van de meer dan 5000 vreemdelingen in onze gevangenissen kost de schatkist dus jaarlijks meer dan 235 miljoen euro. Het uitblijven van een consequent terugkeerbeleid voor criminele vreemdelingen is in tijden van budgettaire krapte niet langer te verantwoorden.”

8 op 10  buitenlandse veroordeelden illegaal

Van de 11.649 gedetineerden zijn er 3.477 illegaal. Dat toonde Bart Laeremans afgelopen maand aan op basis van gedetailleerde cijfers van het aantal buitenlanders en illegalen per gevangenis. De combinatie van de gegevens uit de antwoorden van staatssecretaris De Block en Justitieminister Turtelboom (beiden Open VLD) leidde tot hallucinante vaststellingen.

Uitgesplitst per gewest blijkt dat in Vlaanderen een derde (31,5 procent) van de gedetineerden geen wettelijke verblijfplaats heeft. Maar liefst 78,8 procent van de buitenlandse veroordeelden of bijna vier vijfde is illegaal in het land. Van alle veroordeelde vreemdelingen in de Vlaamse gevangenissen, heeft dus slechts 21,2 procent recht op verblijf in België.

Brussel

In de drie Brusselse gevangenissen bedraagt het aandeel illegalen 42,8 procent van de gevangenispopulatie en 64,2 procent van de buitenlandse populatie. 71,5 procent van de veroordeelde vreemdelingen is er illegaal. In de Vlaamse gevangenissen is het aandeel illegalen bij de buitenlanders dus beduidend hoger dan in Brussel.

In de Vlaanderen zitten de grootste groepen buitenlanders in de gevangenis van Wortel: bijna 70 procent van de gedetineerden. Wortel moet evenwel worden opgesplitst in enerzijds de kolonie van Wortel zelf (circa 275 gedetineerden) en anderzijds de gevangenis van Tilburg met 650 gedetineerden. Het gaat bijna uitsluitend om veroordeelden. In beide gevangenissen samen zijn er 645 buitenlanders, waarvan 535 zonder verblijfstitel in ons land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale gevangenisbevolking is 58 procent illegaal. We vermoeden dat deze vooral geconcentreerd zitten in het Nederlandse Tilburg. Het is niet onlogisch dat er zoveel buitenlanders en illegalen naar Tilburg gestuurd worden, vermits zij veel minder bezoek ontvangen.

Antwerpen

In de gevangenis van Antwerpen zitten 433 vreemdelingen op 696 gedetineerden of 62,2 procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of drie kwart is illegaal in het land. Van de totale gevangenisbevolking in Antwerpen is 46 procent illegaal.

Volgens Bart Laeremans bewijzen deze cijfers dat er dringend  werk moet gemaakt worden van het uitzitten van de straf in de herkomstlanden. De ‘opvang’ van gedetineerden kost de belastingbetaler bovendien handenvol geld. Enkel de kosten van de gezondheidszorg lopen al op tot het duizelingwekkende bedrag van meer dan 100 miljoen euro per jaar. In tijden van besparingen is het niet langer te verantwoorden dat gelukzoekers, die onze gastvrijheid en sociale faciliteiten misbruiken, en daarenboven zwaar crimineel gedrag vertonen, onze zuurverdiende centen galant opsouperen.

 Klaas Slootmans

Eén gedachte over “Cijferdans: Multicul. Multicriminaliteit.

  1. Ik ga ervan uit dat in de berekeningen die hierboven gemaakt zijn, geen “belgen” met dubbele nationaliteit vermeld werden?

    Want ik zou toch ook eens graag het kostenplaatje zien als al die bipatride criminelen erbij worden geteld.

    Het begint toch wel gortig te worden: heb je een ernstige hartkwaal waar je in het land van herkomst niet kan worden geholpen? Ga naar het land b, pleeg er een crimineel feit et voilà gratis kost én inwoon én medische zorg.

    Ondertussen moeten onze eigen oudjes zich blauw betalen om aan een extra legal hospitalizatieverzekering te geraken, vermits de standaard ziekenkas waar we ons ook al blauw voor betaalden, de kosten amper nog dekt. Zou het neersteken en beroven van de buurman daar ook enig soelaas kunnen brengen? of krijgen belgische gedetineerden geen gratis medische verzorging?

Reacties zijn gesloten.