Cijferdans

CijferdansCijferdans

In vergelijking met dezelfde periode 2014 waren er in de politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem):

 

30% minder misdrijven.
25% minder meldingen diefstal in woningen en voertuigen
63% minder PV’s voor zwartwerk en illegaliteit.
60% minder PV’s voor drugsdelicten.

Hoera!  Het is dus toch goed toeven in Molenbeek en Brussalabad!
Tot je je realiseert dat deze cijfers te wijten zijn aan verminderde controles…

FVE

Politie laat drugsdealers ongemoeid in Molenbeek 

 

4 gedachten over “Cijferdans

 1. Het kan ook dat die cyfers juist zijn , indien de helft van de Islam bewoners naar Syrie zijn vertrokken op studie-reis

 2. Alles verloopt correct in Molenbeek want daar zijn de socialisten aan het bewind en is controle niet nodig

 3. Men dient het onderscheid te maken tussen de gepleegde misdrijven en deze die werden aangegeven bij de politie. Het verschil is het zogenaamde “dark number” cijfer. Voor tal van misdrijven wordt geen P.V meer opgesteld, of beperkt men zich tot “een melding” in het informatica-systeem. Andere feiten waarvoor vroeger telkens een afzonderlijk P.V. werd opgesteld worden nu samengebundeld in één P.V. waardoor dit als één feit beschouwd wordt.
  Men dient ook te weten of in de door de zone Brussel-West mede gedeelde cijfers ook al de feiten meegeteld werden die door andere politiezones werden op papier gezet. Wat de daling van de diefstallen in woningen en voertuigen betreft, dient men ook rekening te houden met de samenstelling van de bevolking.In Sint Jans Molenbeek zelf zijn bijna geen echte belgen meer, waardoor het aantal potentiële doelwitten daalt, en de daders buiten de gemeente op strooptocht gaan. Van hun eigen soort blijven ze meestal af!!! Dit wil dan ook zeggen, dat er elders dan weer een stijging zal zijn.
  Voor andere feiten die op initiatief van de politie zelf worden vastgesteld, hangt alles af van de instructies van de burgemeester. Deze laatste laat zich dan vooral leiden door de belangen van zijn kiesvee.
  In Brussel krijgen wijkinspecteurs die ook de sociale fraude aanpakken in samenhang met de domiciliefraude de opdracht de ogen te sluiten op bevel van burgemeester Yves “Malheur” wiens kiesvee niets mag in de weg gelegd worden.
  Als het er dus op aan komt de “misdaadcijfers” te “beheren” kent de vindingrijkheid geen grenzen.
  Het resultaat is een gigantisch bedrog waarbij de “officiële werkelijkheid” mijlenver verwijderd is van de “echte werkelijkheid”.
  Een dergelijk bedrog kan niet anders dan slecht aflopen.
  Enerzijds wordt het gevaar al of niet opzettelijk onderschat.
  Anderzijds wordt als gevolg van deze onderschatting het veiligheidsapparaat verwaarloosd, voor zover het al niet opzettelijk wordt gesaboteerd.
  Hierna een stem uit Oostenrijk.
  http://michael-mannheimer.net/2011/10/25/osterreichischer-polizeiprasident-europa-wird-schlachtfeld-fur-einen-grosen-kampf-werden/
  Men dient dan ook geen genie te zijn à la Einstein, om zich te kunnen aansluiten bij de stelling van Alfred Ellinger. Een beetje gezond verstand volstaat reeds.

  • We hebben een troost …PV of niet , bij aanranding , slachtoffer van diefstal of geweldpleging . Wij krijgen een plaats in de statistieken

Reacties zijn gesloten.