14 gedachten over “Boekskeswijsheid

 1. En dat voor iemand uit West-Vlaanderen, toch politiek zowel als geografisch onze meest linkse provincie…

 2. Prachtige uitspraak “”” Serieus blijven he , je kan toch geen ………
  Toch vrees ik dat mensenrechtenorganisaties , het hof van dit en het hof van dat , zich zorgen maken , wanneer een stelletje van dat krapuul in handen valt van niet sympathisanten die helemaal niet hoog oplopen met IS . Worden zij menselijk behandeld , worden hun rechten gerespecteerd , worden zij behoorlijk en met de nodige voorzieningen , opgesloten in afwachting van een pro deo advocaat , die gaat pleiten dat onthoofdingen , levend verbranden , enz helemaal niet zo bedoeld was. Gaan ze dat krapuul geen pijn doen . Handelden zij niet in naam van godsdienstvrijheid enz enz ……
  Wat mij betreft Mogen ze die godsdienststrijders …….CENSUUR …ingevolge art 007 van de wet op verdraagzaamheid , godsdienstvrijheid en racisme

 3. De meest opmerkelijke verandering van een opinie vond ik in het officiële Franse orgaan ‘Le Moniteur’. In 1815 was het verbeten anti Napoleon toen die verbannen werd naar Elba. Toen hij daar ontsnapte blokletterde het ‘Het monster is ontsnapt’ om even later te vervolgen ‘de boeman landt in Marseilles’ enkele dagen later ‘Bonaparte rukt op’ gevolgd door ‘Napoleon nadert Parijs’ en als finale ‘Zijne Majesteit de Keizer in Fontainebleu’.

   • ALS BART DE WEVER, MET TRAM DRIE, DE OVERWIINING NIET HAD BEHAALD IN DE ROEMRIJKE, OUDE KOOPMANSTAD ANTWERPEN
    en de tegenstrever niet verslagen had, met de hulp van correct denkende lieden, dan zouden wij afgescheurd van vorst en het dappere land b, de trieste weg gegaan zijn van zelfstandige staten.
    Ik geloof vast dat wij zonder die grote overwinning, met tram drie, verstoken zouden zijn van de quota’s bij het stadsbestuur waardoor wij geen afspiegeling van de maatschappij hadden gekend. Bovendien geloof ik, dat zonder die grote overwinning, de Albanese commissaris-inspecteur het goud, geld en de diamanten niet had kunnen afpakken van perverse lieden bij de diamant maffia.
    Verder geloof ik als de heer Bart De Wever ons niet wijselijk had beschermd, als dan zeg ik, liederlijke lieden van Pegida langs de straten hadden gelopen, hun mening verkondigend en daarbij vuile liedjes zingend zoals daar zijn ‘Voor vrijheid en recht’.
    Ook geloof ik dat zonder de grote overwinning van Bart De Wever wij nog altijd onder het erfgoed van Jan van Rijswijck zouden gebukt gaan, die de verderfelijke gewoonte had geen vreemden als heersers in het land te dulden en om die reden verstoken bleef van die verrijking.
    Het is vervolgens mijn vaste overtuiging dat indien Bart De Wever met tram drie, de overwinning niet had behaald, de inwoners van het Hertogdom Brabant nog altijd even ongelukkig zouden zijn als die van het Graafschap Vlaanderen en het Land van Loon.
    Wijselijk geloof ik dat zonder die grote overwinning, met de hulp van correct denkende mensen, dat de fascistische geweldenaar en cafévechter hier de ronde hoeden zou hebben ingevoerd om de hoofddoek te verdrijven. Plagen en gruwelen waarvan, dank zij de heer Bart De Wever, wij bevrijd zijn gebleven.
    Nog meer overtuigd denk ik, dat de heer Bart De Wever, door zijn overwinning met tram drie, voorkomen heeft dat in ons dierbaar vaderland onbeduidende lieden zich meester hebben gemaakt van het gezag, en dat misschien nu en dan narren zouden belast geworden zijn met belangrijke functies in de staat, terwijl nu, dank zij die overwinning, alleen ware verdienste wordt erkend.
    Opnieuw geloof ik dat wij, zonder de verlossing van die fascistische geweldenaar, door de heer Bart De Wever,ons niet zouden kunnen verheugen in een zo billijk belastingstelsel en een gemakkelijk te dragen Nationale schuld.
    In ons dierbaar vaderland zou, als die gruwelijke fascistische geweldenaar niet zou overwonnen geweest zijn door de heer Bart De Wever, er een allerverderfelijkste geldregering zou ontstaan zijn, die het volk had uitgezogen in de gedaante van kredietverenigingen, maatschappijen, banken, sociëteiten en allerlei genootschappen en dat nu, omdat correct denkende mensen de heer Bart De Wever mede heeft laten overwinnen, dat thans zeg ik, alleen soliede ondernemingen worden aangemoedigd en beschermd zodat slechts weinig afzetterij gebeurd, en het volk door het ruime aanbod van bankiers, zijn geld niet langer onder de matras moet steken.
    Wat als de fascistische overweldiger niet, met de hulp van correct denkende mensen, overwonnen zou zijn geworden, dan zou allicht het Vlaamse volk, ruw, laag en gemeen zijn geworden, dan zou dat volk na zoveel onderdrukking, zedeloos zijn, terwijl het nu vrome liederen zingt die de fijnste kunstsmaak strelen. Dan zou het, in plaats van naar de open deur dag in het Stadhuis te gaan, met blikken bussen rondgaan om centen af te persen van de voorbijgangers, die dan dienen moeten om sterke drank te kopen, waarmee zij – ik bedoel niet de voorbijgangers, maar de lieden die zouden rondgaan met blikken bussen tot afpersing van centen – zich zouden bedwelmen om de ellende te vergeten waaraan zij zouden zijn overgeleverd geworden, indien niet Bart De Wever de fascistische geweldenaar verslagen had.
    Dit is de strekking van mijn schrijven, om mijn zeer waarde landgenoten op te wekken tot rechtmatige dankbaarheid aan de heer Bart De Wever die door het schenken van de overwinning in de roemrijke, oude koopmanstad Antwerpen, ons volk heeft bewaard.

 4. Zou Phaedra ergens een negatieve ervaring gehad hebben met een “exotisch geval”!!
  “Alle serieuze mannen haken af….”= een hart verscheurende kreet.
  Positief hieraan is wel dat ze toegeeft dat er nog serieuze mannen zijn.. en dus niet alleen maar slechteriken die er alleen maar op uit zijn om “het” te willen doen met haar.
  Een kleine tip : Is de Frank(uit Brugge en ex- van ….) niet beschikbaar .. die heeft toch ervaring met dat soort vrouwen.

  • Ik denk dat deze Frank met alle vrouwen ervaring heeft en op dat gebied een specialist is

   • Wij kunnen ons daar geen mening over vormen, Roger, we zijn geen West-Vlamingen!

 5. Als Phaedra echt een serieuse man wil , ben ik bereid haar kandidatuur in overweging te nemen !

Reacties zijn gesloten.