Berlijn, de verloren stad (10)

Flag Of Berlin Bear Berliner Bär Coat Of Arms Of Berlin PNG ...

In de hoofdstad van Merkelland – tevens stadsgewest – moet binnenkort een wet gestemd worden waardoor een “gemachtigde voor de politie van Berlijn” alle gegevens over politie-ambtenaren, die normaal onder de privacywetgeving vallen en tegen de welke de bevolking eventueel klacht zou willen indienen, mag raadplegen. Daartoe horen o.a. gegevens over wereldbeschouwing, overtuiging, seksuele voorkeur en lidmaatschap van een vakbond. De DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) – wordt daarmee in feite buiten werking gezet.

DSGVO = Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), (in het beter bekende Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Het zal u niet verbazen dat heel het (donker)rood-groene Berlijnse firmament de voorzet gaf om de privé gegevens van de politie openbaar te maken. De nieuw gecreëerde functie “gemachtigde voor de politie van Berlijn” – niet te verwarren met een gemachtigde vàn de politie – zal een hoogste ambtenarenetiket meekrijgen en wordt – vanzelfsprekend democratisch – verkozen door het Berlijnse parlement (Senat) en benoemd door de voorzitter van deze eerbiedwaardige instelling.

In de ontwerptekst lezen we over de bevoegdheden: „§ 5 Befugnis zur Datenverarbeitung“:

„Der oder die Bürger- und Polizeibeauftragte ist befugt, personenbezogene Daten, auch besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO), zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlich ist. Hierbei darf er oder sie insbesondere personenbezogene Daten an das Abgeordnetenhaus, die in §§ 10 und 11 genannten Stellen und den Polizeipräsidenten oder die Polizeipräsidentin in Berlin übermitteln und bei diesen Stellen erheben.“

M.a.w. de nieuwe – nog te benoemen – opperstasi van Berlijn krijgt toegang tot alle persoonlijke gegevens van politie-ambtenaren, zonder rekening te moeten houden met de DSGVO (zie verduidelijking bovenaan). Bovendien mag hij/zij/het op alle mogelijke wijzen, met alle middelen, aan deze gegevens geraken zoals mondelinge of schriftelijke informatie, akten of andere documenten raadplegen, mag hij/zij/het ook inspecties ter plaatse uitvoeren.

Je zou voorwaar gaan geloven dat men in de linkse burcht Berlijn meer bezig is de politie te onderzoeken dan de criminelen. Zo zien de linkse indieners van de nieuwe wet het niet: integendeel, zij vinden het juist hoogdringend dat illegale handelingen van politie-ambtenaren aan banden gelegd worden.

Deze wet is duidelijk een uitbreiding van de anti-racismewet, die nu al behoorlijk ver gaat. De politie moet bewijzen dat hun actie, arrestatie, niet door discriminatie uitgelokt werd. Omgekeerde bewijslast. Berlijn, en Duitsland in het algemeen, is méér besmet door de erfzondevloek dan door een of ander virus. Een gewiekste jurist moet hier toch brandhout van kunnen maken? Is het dan geen discriminatie dat de privé gegevens van politie-ambtenaren minder beschermd worden dan deze van andere burgers? Wie trekt er naar het Grondwettelijk Hof?

Art. 9, par. 1 DSGVO toont aan welke speciale bescherming “bijzondere categorieën m.b.t. privé gegevens” genieten, nl. : “Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.“

M.a.w. als de nog te benoemen “gemachtigde voor de politie van Berlijn” kan en mag alle beschermde gegevens over politie-ambtenaren – die voor alle andere burgers verboden zijn – raadplegen als tegen deze een klacht wegens wangedrag tijdens de dienst ingediend werd.

Wangedrag? Wie definieert wangedrag?

Ziet u het al gebeuren? Bij elke interventie, bij elke arrestatie, bij elke voorleiding, bij elk getuigenis… moet de politie op eieren lopen, riskeren ze vervolgd te worden omdat ze hun job doen. Wie zal er in godsnaam nog in dienst willen treden van de politie?

Omgekeerde wereld.

 • De crimineel lacht in zijn vuistje, verzint een of andere klacht en gaat vrijuit.
 • De burger wordt vrij wild verklaard.
 • De politie wordt vervolgd.

Dat de beste burgemeester van het land en de rest van de wereld dààr nog niet aan gedacht heeft!

Nvdr: Wie onze vorige bijdragen wil lezen hoe Berlijn zich vervelde tot een “shithole”, een Brussel in het kwadraat, google dan “Golfbrekers Berlijn verloren stad”. Berlijn is al lang “keine Reise mehr wert”. (…)

Eén gedachte over “Berlijn, de verloren stad (10)

 1. Berlijn, is zoals alle steden, waar de roden, van welke kleurschakering ook, aan het bewind zijn, een gigantische mesthoop en beerput. Dit is geen verrassing, want links = misdaad. Of soort zoekt soort, en soort beschermt soort. De politiek dient hier enkel als dekmantel voor de criminele activiteiten (=parasiteren en terroriseren). Dergelijke steden of staten en onderdelen ervan, kunnen alleen maar overleven mits geldinjecties van buiten uit. In Duitsland gebeurt dit o.a. via de Finanzausgleich.
  Voor de misdaad en dus ook voor links, is de grootste vijand de boodschappers met de gevaarlijke waarheden die hun ontmaskeren. Deze boodschappers zijn de politieke vijanden die met alle wettelijke en niet wettelijke middelen moeten bekampt en vernield worden. (vrij naar Lewie van Leuven).
  Of ook verwoord door een “Gulag deskundige” :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
  Alexander Solschenizyn (=einde citaat).
  Het voormelde dient men voor ogen te houden om de maatregelen van de Berlijnse overheid tegen te politie te begrijpen. De politie dient hier niet meer om de misdaad te bestrijden maar om de politieke vijanden te vernietigen.
  Daarvoor dient men te beschikken over een betrouwbaar apparaat, dat uitgezuiverd is van politieke vijanden. Vandaar ook het aanwerven onder de mom van de diversiteit, van buitenlanders, in feite huurlingen, waarvan er zelfs met moeite Duits kennen. Of een rekrutering uit de goot, die enkel goed zijn voor wraak te nemen, verblind als ze zijn door afgunst en nijd, op diegenen op wiens kosten ze ondertussen parasiteren. Dit is gewoon het systeem van Lenin.
  https://russia-insider.com/en/suppressed-history-jewish-red-terror-europe-and-russia-after-ww1/ri30073
  https://www.unz.com/article/leather-jacketed-coke-snorting-jews-in-the-soviet-secret-police-torturing-raping-and-killing-gentiles-the-evidence/
  De maatregelen om het optreden van de politie te verlammen, zijn er enkel opgericht om het eigen kies vee te beschermen. Tegen de politieke vijanden stelt er zich geen enkel probleem met politiegeweld. Al deze wetten worden dan ook selectief toegepast, volgens “la tête du client”. En bij de politieke vijanden horen ook de “blanke middenklasse”.
  We moeten hiervoor niet naar Berlijn gaan. In Brussel is deze tergende selectiviteit ook de norm geworden.
  Ook in de USA doet zich het verschijnsel van Berlijn voor, in de democratische (= communistische) staten en staten , waar men politiekorpsen gaat afschaffen of aan banden leggen, en vervangen door een nieuw systeem (sic).
  Waar het op aan komt blijkt uit de volgende analyse :
  Henry Makow Retweeted
  RAMZPAUL ✔ @ramzpaul
  The end goal is to nationalize the police and staff it with blacks and other minorities who will be loyal to the elite (mostly SJW Whites and Jews). Black crimes against Whites will be ignored. The goal of the police will be to crush any resistance to the State. (=einde citaat)
  En tot wat dit inderdaad zal leiden blijkt uit de volgende bron :
  http://aanirfan.blogspot.com/2020/06/floyd-false-flag.html
  Friday, 12 June 2020 FLOYD FALSE FLAG
  Anonymous 12 June 2020 at 06:47 writes –

  The kneeling to the rioters and their associated movements, by all sorts of political leaders, people and even police and military, is disturbing for many people, whether left or right, white or black
  This seems to be groveling and humiliation, that is encouraging aggression by the lawless
  US whites, 56% of the population and on the verge of becoming a minority – already true of USA schoolchildren – are fearing a South-Africa-style ending of bloodshed against themselves, indulged by the next government. (=einde citaat).

  We gaan hier dus naar Zuid Afrikaanse toestanden, waar de blanken uitgemoord worden. Ondanks alle info die beschikbaar is, heerst hierover een oorverdovende stilte binnen de Vlaamse beweging en partijen. Men verkiest blijkbaar mee te huilen met de wolven in het bos tegen het “racisme” (sic).
  Zoals reeds gezegd, dit zal zich nog wreken. Vanaf het ogenblik dat de 5de colonne binnen het veiligheidsapparaat voldoende sterk is, zullen de maskers vallen. Het ontwaken zal bloedig zijn. Men zegge het voort !!! (vrij naar Freddy zaliger).

Reacties zijn gesloten.