13 gedachten over “Benieuwd hoe de nullenzender hierover gaat berichten: nog meer voetbalhooligans?

 1. De actie van de “hooligans” van gisteren 27.03.2016 is echter geen toeval.
  Cui bono??
  Wie heeft deze georganiseerd? Wie is de zichtbare hand, maar vooral de onzichtbare er achter??
  Wie heeft de internationale pers op grote schaal getipt?
  Waarom werd de “betoging tegen de angst” afgelast en kreeg iedereen de raad uit Brussel weg te blijven??
  Wist men wat er ging gebeuren??
  De politie was immers massaal aanwezig, met het zware materiaal, voor een afgelaste vreedzame actie!!
  Wat er werd tussen de “partijvoorzitters” vooraf afgesproken, en wanneer juist??
  Gewoonlijk zijn de “partijvoorzitters “minder doortastend”, dit geldt ten andere zeker voor Yves Malheur, die nu “moord en brand” schreeuwt, en voor de rest schijnheilig vals zwijgt!
  Bartje heeft de verklaring niet getekend, maar voor de rest zwijgt hij, of beter gezegd, moet hij zwijgen. Hij is hier nu in snelheid gepakt door de andere democratische partijen !!
  Waarover gaat het hier in feite ?. Door deze actie van de “voetbal hooligans”(sic), wordt de aandacht afgewend van het bloederige drama, en van de Brusselse mesthopen, naar het vertrouwde terrein van de Franstaligen, links en de loge mafia’s, en dit is :”les sales flamins, les boches, les fachos et les nazis….”. Dit is de werkelijke vijand. Al de rest verzinkt hierbij in het niet. Het doel van, en het optreden van het ganse politie & veiligheidsapparaat en het gerecht is trouwens alleen daarop gericht.
  Aan Vlaamse kant wordt nog steeds de ziekelijke haat en de razernij tegen ‘les sales flamins” onderschat van de Franstaligen en vooral van de loge mafia’s.
  Ze staan er mee op en gaan er mee slapen, en liggen ‘s nachts wakker van de obsessie : “Hoe kunnen we ze saboteren en plunderen?”.
  Want hoe verschrikkelijk ze ‘les sales flamins” ook verachten, ze hebben ze wel nodig om er schurftig te kunnen op parasiteren.(cfr de relatie tussen een pooier en zijn hoer).
  Het is dan ook een gevaarlijke illusie te denken dat de Belgische bezetter(met dan de Franstaligen, de roden en de loge mafia’s) het immigratieprobleem met daarbij dan vooral islam, zal aanpakken. Wel integendeel, het is immers één der wapens die wordt ingezet tegen ‘les sales flamins” en bij uitbreiding tegen onze ganse westerse maatschappij in de EUSSR. Of hoe de EUSSR een België in het groot is, en waarbij België als labo dient om deze vernietiging uit testen op “les sales flamins”. (= een soort die daartoe speciaal werd geconcipiëerd=enig ter wereld!!).
  Wat ook opvallend is bij de “herdenkingen” en commentaren, is dat er meer en meer een “belgicistische” richting wordt aangegeven, vanuit Franstalige, linkse, en loge middens.Het bloed was bij manier van spreken nog niet gestold, of de Belgische trommels werden al geroffeld.
  Of waar een bloederig drama al niet goed voor is!!
  Er stellen zich dan ook vragen over de rol van de Belgische overheden bij het drama, maar vooral over het optreden ervoor en erna.
  De tijd is echter nog niet rijp om daar dieper op in te gaan.

 2. Hopelijk komt er nu wel massaal volk op af ipv 450 voetbalsupporters en krijgen ze de steun van de ordediensten om samen het uitschot van de maatschappij en zij die ze vertegenwoordigen te berechten. Verdrijf diegenen die hier ons niet genegen zijn en plundert hun oogluikend toegestane criminele nachtwinkels, die nergens een meerwaarde zijn. Hun islam oorden horen hier niet thuis en moeten uit het straatbeeld verwijdert worden. Yvan Mayeur noemt de voetbalsupporters crapuul en hij weet best dat het echte crapuul in zijn PS zit. Hans Bonte nog zo een sos noemt ze extreem rechtsen, goed wetende dat het echte vaderlands gezinde driekleurige vaandeldragers zijn. Waar zijn ze dan het meeste bang voor die wegkijkende pamperaars die hier alles laten gebeuren hebben. Door haat en misschien niet voor publicatie geschikt maar moest dit van mij af schrijven.

  • als ‘t in hun kraam past,is links-rechts en vise versa.
   Den Dolf was de meest linkse zak die er bestaan heeft ! ze hebben er nen rechtse van gemaakt !!!

   • Lloyd George in de Daily Express van 17.09.1936 (op te roepen op Google) over de meest linkse zak:

    ‘I have now seen the famous German leader and also the great change he has affected…there can be no doubt that he has achieved a marvelous transformation in the spirit of the people, in their attitude towards each other, and in their social and economic outlook.
    There is for the first time since the war a general sense of SECURITY. The people are more cheerful. There is a greater sense of general gaiety of spirit throuhout the land. It is a happier Germany…One man as accomplished this miracle.

    Wat hij nog verder te vertellen heft kan je dus oproepen op Google.

  • Iedereen beseft dat we ons in een logica van oorlog bevinden. Alleen is de tendens van de salonpolitiekers en de meeheulende intelligentsia van journalistjes, artiestjes, gutmensjes en wereldkenners erop gericht zeker niet met de vinger naar de vijand te wijzen. Het gepamper en de overdreven bescherming die aan de islamgemeenschap met in haar buik de horden jihadisten gegeven wordt is de grootste politieke fout van deze eeuw.
   En inderdaad, deze stroming zit grotendeels in het Brusselse en het Waalse landsgedeelte. Zij pikken het niet dat Vlamingen de vinger op de wonde leggen.
   Tijdens de tweede Wereldoorlog had men daar een woord voor: Collaboratie.

 3. “Het is voor mij een zeer schrikwekkend beeld dat na de arrestatie van Salah Abdeslam spontaan 200 jongeren van allochtone origine samentroepten om onze politie met stenen en flessen te bekogelen. Het is jammer dat we daar op de nationale televisie om 19 uur niets over gezien hebben.” (Geert Bourgeois, 24.03.2016) Toch een onverdachte bron, die aantoont dat moslimburgers zich bijna ongestraft alles kunnen permitteren, en legitiem volksverweer onmiddellijk verketterd wordt door dezelfde poco-media.
  Trouwens, is de NOTA, die bij de arrestatie van Abdeslam uit zijn broekspijp viel (zie VTM-nieuws), nu al teruggevonden ? Misschien bevatte die nota wel informatie over de geplande aanslagen op Zaventem en het Brusselse metronet.

  • Van één ding kunnen we zeker zijn: het was zeker geen plan om de VRT op te blazen.

 4. Ze hadden er wel voor kunnen zorgen dat er een massa volk op die affiche te zien was. Niet weeral de spreekwoordelijke 5 man en een paardekop.

 5. De datum 2 april en niet 1 april is een gelukkige keuze . De meeste zouden denken dat het een grap is . Hopelijk wordt dat een grandioos succes , indien iedereen niet gelukkig is met die terreur-zonnebankers moogt je gerust 200.000 Hooligans verwachten

 6. Verre van een hooligan fan te zijn, maar als je nu het woord hooligan weg laat bij het optreden van die 450 man in Brussel, zag ik 450 man die met open gezicht, krachtdadig en MANNELIJK optraden. Weg met het terrorisme en dat doe je niet met elkaar te staan knuffelen, tekeningen te maken en kaarsjes te branden. Ik had van hen de indruk van: hier staan wij en kom nu maar af.

 7. Het zou nu toch stilaan moeten duidelijk zijn, dat de actie van de “hooligans” aan de beurs op 27.03.2016 “opgezet spel” was. Er was niet alleen de snelheid waarmee de democratische partijleiders klaar stonden voor een gemeenschappelijke verklaring(sic), maar ook de giftige commentaren van Yves Malheur nadien aan het adres van de Vlamingen. Intussen zijn er zelfs in de Franstalige pers commentaren die stellen dat Yves Malheur liegt.
  Nog enkele bemerkingen :
  -Op een paar na, zal geen enkele deelnemer geweten hebben, wat de werkelijke bedoeling was, van deze “actie”, en waarvoor ze dan ook werden misbruikt,
  -Wie was de onzichtbare hand achter deze actie?
  -Wat deden de deelnemers aan de afgelaste mars tegen de angst, daar aan de beurs, en wie waren deze deelnemers(sic)?
  -Bij de Brusselse PS mafia is Yves Malheur de loopjongen van Laurette Onckelinkx!! (=de capo van de PS mafia, waarachter ook de loge mafia’s schuil gaan), en bijgevolg moet men ook niet ver gaan zoeken om te weten van waar de wind komt,
  -Belangrijk is ook de verwijzing naar de Pegida betoging in Keulen na de exploten van de exoten. Ook daar waren er infiltranten en provocateurs actief en trad de politie toen wel manu militari op. Het gevolg was dan dat het sein werd gegeven voor de strijd tegen “extreem – rechts, de nazi’s, het racisme, het seksisme..enz”, waarbij dan iedereen werd geviseerd, uitgezonderd de daders van de aanrandingsgolf!!
  Intussen is de het doel van dit “opgezet spel” aan de beurs dan ook bereikt. De aandacht voor de aanslagen & Brusselse mesthopen, is daardoor verlegd naar de strijd tegen extreem rechts en de nazi’s. (sic).
  Hierna is er het persbericht van de “loges” . De eerste zin van dit bericht is komedie. Het is de rest dat van belang is, maar moet wel tussen te regels lezen en wat vertrouwd zijn met het “symbolische” taalgebruik van de broeders.
  Hier ziet men dan ook wie o.a. de verraders zijn.. die dan op de koop toe het aanwenden van de ziekte blijven aanprijzen als de remedie, om hun verborgen agenda(=deze van NWO) verder te blijven voeren.
  Als er dan zijn die willen acties voeren, ga da naar de tempels de donderdagavond om 20h00.. !!
  “Time: 16:55 (GMT+01:00)
  Date: 23 March 2016
  Sender: Grand Orient de Belgique

  COMMUNIQUE VAN BELGISCHE MACONNIEKE OBEDIENTIES NAAR AANLEIDING VAN DE AANSLAGEN TE BRUSSEL OP 22 MAART 2016
  De Belgische maçonnieke Obediënties veroordelen de laffe aanslagen van dinsdag en bieden de nabestaanden hun oprecht medeleven aan.
  We blijven ons inzetten om elke poging tot communautarisme te bestrijden. Daartoe zijn opvoeding en onderwijs nodig die getuigen van een cultuur die open staat voor het universele van de mens en die bijdraagt tot zelfstandige oordeelsvorming aan de hand van onpartijdige referenties.
  De tijd dringt om aan tafel te gaan zitten om met alle betrokkenen een waarachtige opvoeding voor allen te verzekeren, de enige uitweg om iedereen een kans te geven en de jongeren toe te laten hun verantwoordelijkheid op te nemen, hun keuzes te maken en zelfstandig te denken.
  Dit is de inzet van het ideaal van de Vrijmetselarij waarmee we in deze verscheurde wereld, bedreigd door individualisme, verkeerd geïnterpreteerde identiteit, het verschil kunnen maken.
  We moeten vandaag samen de toenemende gevaren van het fanatisme en de intolerantie overwinnen.
  Wij Vrijmetselaars, willen ons ideaal van respect, luisterbereidheid en diversiteit uitdragen. Meer dan ooit heeft onze samenleving nood aan gewetensvrijheid. We moeten samen, wat ook onze achtergrond of overtuiging is, ten strijde trekken tegen onbegrip en onverdraagzaamheid en zo de krachten die haat zaaien wegwerken. Om te evolueren naar een respectvolle en diverse maatschappij moeten we samen onze verantwoordelijkheden nemen.
  Het is geen utopie maar een langdurig project. Het moet een gemeenschappelijk streven zijn van ons allemaal. We zijn dat de toekomstige generaties verschuldigd.
  Het Grootoosten van België
  De Belgische Federatie van Le Droit Humain
  De Grootloge van België
  De Vrouwengrootloge van België
  Lithos Confederatie van Loges
  Personal Contacts:
  Mr. Marc Menschaert
  Phone: 02 217 69 80
  Email: gob@gob.be
  Een citaat uit de tekst :
  “die haat zaaien.. wegwerken….!!!”
  Als men de “broeders” kent dan weet men ook wie ze hiermede bedoelen, en dat zijn zeker niet de daders van de aanslagen , en nog minder hun “opdrachtgevers”.
  Een klein detail :
  In de lijst van de loges ontbreekt de “Reguliere Grootloge!!!”
  Blijkbaar is er tussen de broeders ook een probleem met de “verdraagzaamheid!!”.

Reacties zijn gesloten.