Amanpour, de CNN gifkikker, vs. Marine Le Pen

Amanpour wordt verondersteld vragen te stellen aan een gast in de tv-studio.  Zij ziet haar rol enigszins anders: als geëngageerde deelneemster van het debat, waarbij zij het hoge woord voert, haar mening de énige juiste is, daarbij het historische verleden van de Krim negerend.

Jan Leyers noteerde tijdens zijn tv-reeks (ook in boekversie) ‘De weg naar het avondland’ het opvallend verschil tussen oost en west in Oekraïne. (Jan Leyers tussen Morgenland en Avondland):

‘ Ook doorheen Oekraïne loopt de grens. De westelijke helft lonkt naar Europa, de oostelijke naar Rusland en het orthodoxe christendom. Dat is het Oosten, maar toch op een andere manier dan in de islamitische wereld.’

 

https://www.golfbrekers.be/amanpour-de-gifkikker-van-cnn/

Van enige vooringenomenheid is vanzelfsprekend geen sprake…

 

 

5 gedachten over “Amanpour, de CNN gifkikker, vs. Marine Le Pen

 1. Ik begrijp niet dat mensen zoals Le Pen zich laten verleiden voor een intervieuw
  door een stuk links krapuul

  • Maar dan mag ze bijna geen enkel interview meer doen, ze zijn toch allemaal (bijna)van links. Zonder links te zijn geraak je niet op zo een post.

 2. Je kan van Amanpour moeilijk verwachten dat ze historische gegevens respecteert of kent.
  Het mens lijkt alles op een hoop te gooien. Zo beweert ze van zichzelf: christen, moslim en joods te zijn.
  Het schijnt dat ze in de echt werd verbonden in de kerk van Santo Stefano in Bracciano, door de priester O’ Farrel, met James Rubin. Daarna werd ze met diezelfde James Rubin, tijdens een joodse dienst, nog eens in de echt verbonden door rabbi Guy Hal.

  Het mens loopt daarmee te koop, zonder besef te hebben dat haar huwelijk ongeldig is, terwijl je dat als bekwame journaliste zou moeten weten.
  Canon 1086 van het kerkelijk recht zegt: het huwelijk tussen een katholiek en een ongedoopte -dus ook jood en moslim- en in het vakjargon ‘verschil van eredienst’ genoemd is ongeldig.
  Vervolgens is het volgens canon 1127§3 verboden om na een kerkelijke canonieke viering een andere religieuze plechtigheid voor hetzelfde huwelijk te houden.

  Dispensatie kan verleend worden -met de handschoen trouwen- die aan voorwaarden verbonden is, zoals je geloof trouw blijven, je kinderen katholiek opvoeden, je partner hierover inlichten.

  Madam Amanpour lijkt me een heel betrouwbare persoonlijkheid.

 3. Die Amanpour zal zeker een orgasme gekregen hebben toen zij hoorde dat een
  (linkse) rechter het inreisverbod van Trump ongedaan maakte .Het zou indruisen tegen de grondwet . De vrijheden van dit en dat moeten beschermd worden.
  Was de beslissing indertijd toen de USA besloot om Europa mede te bevrijden van
  de nazi’s ook niet fout .Hitler had ook een ideologie , een duizendjarig rijk met alles erop en eraan. Voor die waanzin moesten zovelen sterven ,zoals die Islam ook reeds zoveel slachtoffers maakten . Allah heeft Hitler vervangen ,die hersenschim is veel gevaarlijker want ze zijn ingepompt in de hersenen van
  geestelijk minder bedeelden . Onze enige hoop onze strohalm zijn de rechtse
  politici . Alls zij falen zullen onze kleinkinderen het grootste slachtoffer worden

  • Met minder geestelijke bedeelden bedoel ik ,dat zij behoudens uitzonderingen , niet kritisch kunnen zijn . Waarom zou een varken
   onrein zijn ? Omdat een seniele oude vent dat beweerde indertijd !
   De kerken lopen leeg omdat de gelovigen de gave hadden om na te denken . Ik herinner mij , dat mijn vader zaliger niet meer naar de kerk
   ging , omdat hij van mening was , dat de kerk zich niet met politiek mocht inlaten. Tijdens een zondagviering had Mijnheer pastoor gepreekt dat het een zonde was , om voor de socialisten te stemmen . Mijn vader was socialist . Toen waren er maar twee partijen van betekenis de Katholieken en de roden . De liberalen betekenden niet veel , Verhofstadt was toen nog niet geboren .Nu helpt de Paus mee aan de vernietiging van het Christendom tel daarbij de schandalen die erbij horen , zoals de sex -uitspattingen van Monseigneur Vangeluwen . Dat alles deed bij velen de deur dicht . Dat is bij de meeste moslims niet aan de orde , trouwens
   Mohammed de rug toekeren of zelfs in twijfel trekkken , om maar te zwijgen over beledigen – staat gelijk met de doodstraf ! Dan liggen ze hier te “lullen” over mensenrechten , verdraagzaamheid
   en heel dat circus ….. Islaaam , dank U !, Ga maar verder richting
   exit

Reacties zijn gesloten.