Als de staatsvijand niet de volksvijand is

Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror by Robert Young Pelton

De Belgische regering die het Duits leger de toestemming geeft om in ons land een onderdaan te komen afschieten, ik vraag me af wat een rechtbank daarvan denkt. De jaren ’30 zijn terug. Deze regering sleurde ze zopas de grens over.

Decennialang hebben de architecten van het cordon sanitair de kiesstem van de burger genegeerd en naast zich neergelegd. De huidige regering bestaat uit verliezers en, omdat de kwaliteit in eigen partij ontbrak en nog steeds ontbreekt, personen die niet eens op een kieslijst stonden. Dat dit fout kan uitdraaien, ontdekken ze nu: de stem van de kiezer kan je dan wel compleet negeren, bij de kogel die een scherpschutter zou kunnen afschieten, ligt dat iets anders.

Lees verder…