AfD stelt lastige vragen

Afbeeldingsresultaat voor bei nacht und nebelOnze vakantievriendin Ute uit het Münsterland meldde ons een toename van nachtvluchten die op regionale kleine luchthavens in de buurt landen. Ze vroeg zich af in hoever dit strookt met het verbod op nachtvluchten. En wie of wat er “bei Nacht und Nebel” in Merkelland gelost wordt. Bovendien zou ze graag weten wat een Transall, duidelijk waar te nemen met een landingskoers, op een kleine burgerluchthaven te zoeken heeft.

AfD-federale volksvertegenwoordiger Brandner stelde een schriftelijke vraag in de Bundestag over het aantal zgn. ‘asielzoekers‘ of in poco taal ‘kwetsbare medemensen’ met een vliegtuig – met medewerking en toestemming van de regering – naar Merkelland vervracht werden.
Tot november van dit jaar bedraagt het aantal 16.681 – ter vergelijking voor heel het jaar 2016 ging het ‘slechts’ om 14.408 gelukkige all-in reizigers. 12.091 daarvan zouden in het raam van transporten conform het Dublin-akkoord met het vliegtuig naar Duitsland gebracht zijn.

Brandner vond het op zijn minst merkwaardig dat Duitsland omgeven is door veilige staten en slechts direct uit niet-veilige staten uitsluitend via de lucht of over de Noord- of Baltische Zee te bereiken is. Bovendien vraagt hij zich af wie de duizenden vliegtickets betaalt.
“Men zou er toch kunnen van uit gaan dat Duitsland door het Dublin-akkoord duidelijk minder en niet méér belast wordt. Dat is echter niet het geval. Wij weten dat slechts 5.321 personen van januari 2016 tot maart 2017 conform het Dublin-akkoord vanuit Duitsland naar andere EU-landen teruggestuurd werden, omdat de meeste staten gewoon weigeren hen op te nemen. Deze toestand is voor Duitsland onhoudbaar.”

Op de vraag naar de importcijfers van gezinshereniging via de lucht ‘kon” er geen antwoord gegeven worden.

Over de nachtvluchten op de luchthaven van Keulen: ga naar 1’17”.  Meer info over de Schwert Bischof Schneider.

Iemand al iets gehoord over de luchtbrug naar Merkelland?

De AfD had bovendien een voorstel in petto, nl. een terugkeerakkoord met Syrië. Immers “waar er een internationale handelsbeurs kan georganiseerd worden zonder veiligheidsproblemen is er toch geen sprake meer van een vluchtreden, toch?”

Afbeeldingsresultaat voor syria nationalismDe AfD wil dat de regering onder-handelingen opstart met de Syrische regering om de in Duitsland beschermde Syriërs terug naar hun vaderland te brengen. De Syriërs moeten echter wel in veilige gebieden ondergebracht, voldoende van spijs en drank voorzien worden en moeten kunnen rekenen op de door Assad beloofde amnestie voor eventueel begane misdrijven vooraf en/of tijdens hun vlucht en ook voor hun desertie.

De AfD wil voorrang voor “arbeidsgeschikte mannen, wiens eventueel in Duitsland logerende gezinnen – voor zover gewenst – tot de levenskwaliteit in Syrië terug op een normaal peil valt, in Duitsland mogen verwijlen.” Daar bovenop moet het Duitse consulaat in Syrië het recht op contact met hun vroegere gasten kunnen hebben om vast te stellen of de beloftes wel gehouden worden.
Schoolplichtige kinderen moeten in Merkelland goed voorbereid worden om terug in de heimat geïntegreerd te worden; zo zouden er bv. Syrische taallessen door ‘native speakers’-leraars intra of extra Duitse muros gegeven kunnen worden.

En de AfD wil eventuele terugkeerders aanmoedigen, hen een starthulp geven én  bovendien gratis – op kosten van de Duitse belastingbetaler – in samenwerking met de Syrische overheid naar hun thuisland vervoeren.

Als toemaatje wil de AfD dat de regering het federaal importbureau – het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – “de opdracht geeft bij niet vrijwillige terugkeerders na te gaan of ze volgens het paragraaf 73 ff van de asielwetgeving (AsylG), annulering van de asielaanspraak en vluchtreden, annulering van het statuut van de Genève-Conventie-beschermeling maatregelen kunnen genomen worden om hun verblijf te beëindigen.”

De Grünen zijn verontwaardigd: “Het voorstel is niet alleen harteloos, maar getuigt bovendien van een grote onwetendheid en onkunde.”

AfD-Antrag für Rückführungsabkommen mit Syrien in Bundestag eingebracht