Voorzitterswissel bij de rode kameraden

«Bij de sp.a zijn ze nu van plan niet boven de 20 maar onder de 10 procent te duiken. Daartoe gaan ze, na de vuilste voorzitterscampagne ooit, Frank Vandenbroucke terughalen. Fiasco verzekerd.»

Spottekening van “Kop” door Stef, ‘t Pallieterke

Weet u wie ook een heel empathische voorzitter van de socialistische partij was en ook op een warme manier met de mensen omging? Kop Van Eynde. Ook hij was goed voor de interne cohesie, zorgde voor dynamisme in de cockpit en was een radicaal socialist die op het centrum mikte. Vloekte nooit, riep niet, debatteerde altijd hoffelijk, nooit cynisch. Had Baby Back aan hem maar een voorbeeld genomen, in plaats van aan zijn vader. Ook Kop was tegen bedrijfswagens, behalve voor leiders van de socialistische partij en hoofdredacteurs van rode gazetten, alweer een gelijkenis met het eitje dat nu de barak op de Grasmarkt leidt.

Volg het bruggetje naar Kaaiman, Koen Meulenaere, voor het zinderende artikel dat hij met zijn gebruikelijke satirische pen geschreven heeft.  Een aanrader!
FVE

Eén gedachte over “Voorzitterswissel bij de rode kameraden

 1. Zelfs Koen Meulenaere durft het blijkbaar nog niet aan te schrijven wie er de werkelijke macht in handen heeft bij de SP-a., en dat is de loge. Via deze loge is de SP-A een aanhangsel van de PS mafia. Dezelfde loge die ook de groenen, PVDA en de VLD controleert. Dit geldt ook voor de CV&V waar deze controle wordt uitgeoefend via het ACV.
  Bij de N-BA valt er niets te “controleren” gezien deze partij door de loge zelf werd opgericht, en fungeert als gecontroleerde oppositie.
  Wat de resultaten van de SP-a ook zijn, doet niets ter zake. Zij is een instrument in handen van de loge, en wordt gebruikt waar het nuttig dan wel noodzakelijk is.
  Dit geldt ook voor de VLD… Samen zitten ze ook schouder aan schouder in de werkplaats en vooral in de natte kamer.
  Hoop dan ook nooit op een Vlaamse SP-a.. die voor de Vlaamse belangen opkomt.
  (=een dergelijke hoop geeft alleen maar blijk van een totale onwetendheid en een tergende lichtgelovigheid).
  Men mag zich dan ook niet laten misleiden door de zo gezegde tegenstelling tussen de linkse en rechtse partijen.. dit is maar schijn.
  In de tempel wordt er beslist.. wie wat moet doen.
  Hierbij dient men dan te weten dat de loge, Vlaams vreemd en vijandig is, en sinds 1830 oorlog voert tegen de Vlamingen, en dit in dienst van Parijs.
  Het is diezelfde loge die ook één der drijvende krachten is achter de NWO, en mee de wapens hanteert in de strijd tegen onze westerse beschaving. Ik verwijs naar de vreemdelingeninvasies, drugs, afbraak van het onderwijs, verstikkende fiscale en parafiscale lasten, misdaad & corruptie.. het promoten van alle vormen van decadentie en parasitisme, censuur…. enz…..enz…en dit o.a. via de “rechten van de mens”.!!!
  Frank Vandenbroucke is bovendien een trotskist!!
  Over Trotsky en zijn sponsors, de banksters van Wall street en de gruwelijke boljsewistische terreur : zie bruggetje :
  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf
  Het feit dat men een dergelijk individu opnieuw bij de SP-a binnenhaalt zegt veel om niet te zeggen alles over die partij.
  Bij het Vlaams Blok zijn er heel wat meer die voor oneindig veel minder problemen gehad hebben.
  Het illustreert dan ook de tergende selectiviteit in de media, maar ook de “braafheid” bij de rechtse en nationalistische partijen!!!

Reacties zijn gesloten.