120 miljard euro per jaar

De EU verliest elk jaar 120 miljard aan corruptie

Helemaal van gisteren zijn ze niet bij de EU.  Ze hebben er zelfs een anti-fraude kantoortje om mogelijke fraude en corruptie op te sporen. Hun budget bedraagt 23.5 miljoen euro.  Ter vergelijking: de Europese economie  verliest zeggen en schrijven 120 miljard euro per jaar aan omkoping, bedrog, malversaties, vriendjespolitiek, ons-kent-ons, een schnabbeltje hier, een wederzijdse dienst daar, een envelopje onder de tafel…

Bedrijven geloven dat ze zelfs geen kans maken mee te kunnen spelen als ze geen politieke vriendjes benaderd hebben.  ‘Corruptie ondermijnt het vertrouwen van de burgers in democratische instellingen en de rechtsstaat, het schaadt de Europese economie en staten lopen broodnodige belastinginkomsten mis’, verklaarde Europees commissaris van Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström bij de voorstelling van het rapport. In een Zweedse krant noemde ze de omvang ‘overweldigend’.

Bouwbedrijven, die vaak meedingen naar overheidscontracten, worden het hardst getroffen. Bijna acht op de tien van de ondervraagde bouwbedrijven klaagt over corruptie. In totaal zien 43 procent van de bedrijven corruptie als een probleem.
Dat weerspiegelt de bevindingen van de corruptie-index van Transparancy International. Daarin krijgt Griekenland de slechtste cijfers van de Europese klas, terwijl Denemarken als het minst corrupte EU-land wordt gezien.  De tendens van de corruptiecijfers is stijgend.  De Europese Commissie heeft voor het eerst de  corruptie in de 28 lidstaten laten onderzoeken. Ze doet ook aanbevelingen om corruptie aan te pakken.

Dat laatste kunnen wij ook.  Vooral als de volgende miljoenen van onze betaalde belastingen naar Griekenland overgeschreven worden.
Wie deze ochtend met een rothumeur wil starten, moet het hele rapport maar eens  nalezen.  Ga naar ‘Greece’ en schiet vervolgens niet op de boodschapper.

EU-rapport

BBC