11-juli boodschap uit de Kempen

Een gunstige wind-met-regenbuien deed onderstaande 11-juli toespraak van een Vlaamsbewogen patriot in onze brievenbus belanden.

“Geachte Dames en Heren, geachte tussenpersonen*

(*…ik vind LGBTQ+ zo een moeilijk woord om uit te spreken!)

Vandaag reeds vieren we 11 juli, een feestdag, en nog wel een Vlaamse feestdag. Maar is er voor Vlaanderen wel veel te vieren? Laten we optimistisch zijn en gaan we ervan uit dat “HET” er ooit eens komt: De Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse zelfstandigheid. Het kan. Lees het boek “De ordelijke opdeling van België. Quid nunc? van Gerolf Annemans en Steven Utsi.. Dan weet je hoe het zou kunnen.

Maar is er wel een draagvlak voor, vraagt men zich af. Neen, dus. Vijf jaar Vlaamse eisen in de diepvries (in ruil voor regeringsdeelname), dat heeft de Vlaamse bewustwording inderdaad geen goed gedaan. Volgt daar nog eens een zogenaamde Vlaamse regering bovenop met een minister-president die qua uitstraling – om het met een understatement te zeggen – geen al te hoge toppen scheert. En wat deze Vlaamse regering ervan bakt, is niet overtuigend en werkt al evenmin inspirerend.

Maar, dames en heren, een draagvlak hoeft niet! Is er een draagvlak voor de kernuitstap? Neen. Voor windmolens en gascentrales? Neen. Voor het vreemdelingenbeleid? Neen. Voor de jaarlijks bijna 8 miljard euro transfers naar Wallonië? Neen. Voor onze Vivaldi-regering? Neen.

Maar eer de Vlaamse onafhankelijkheid er is, zullen er enkele andere hordes moeten genomen worden: te beginnen met België en de belgicisten.


– Vooreerst is daar: Het hof. Filip en Matil blijven alle moeite doen om met een vriendelijk mistgordijn hun overbodigheid te camoufleren, bedelend voor een beetje aandacht op de rug van voetballers, hockey-spelers en corona-helden ook “heroes” genaamd. Filip en Matil zijn zo wel de rijkste bedelaars van België. Ze evolueren onzichtbaar, langzaam maar zeker tot een levend anachronisme dat de tand des tijds niet zal weerstaan. Wat dat betreft ben ik wel optimistisch: welteverstaan niet wat betreft hun houdbaarheidsdatum, maar wel wat betreft hun obstakelwaarde.


– Horde nummer twee: waar weinig over geweten is en ook weinig over gesproken. De onzichtbare loge in België, meer bepaald de “werkplaatsen” van de Orde van het Grootoosten. Onzichtbaar dus, geïnfiltreerd in het politieke bestel, het justitieapparaat en alle geledingen van de maatschappij. Na intens opzoekingswerk heb ik drie namen van leden kunnen ontdekken: Patrick De Wael, Elio Di Rupo, en jawel Siegfried Bracke. Deze laatste via Wikipedia, Bracke als eenzame levende tussen enkele honderden overleden leden. Maar dat zijn slechts drie topjes van een immense ijsberg. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de samenwerking tussen politici en het justitie-apparaat niet te onderschatten is. Denk aan de door Gui Verhofstadt voorspelde veroordeling van het Vlaams Blok. Nog vers in ons geheugen de vier van Voorpost, slachtoffer van de intense samenwerking Somers, Bijl en …… . De Loge is een Belgisch anti-Vlaams nest. Weet dat bijna alle kopstukken van de Waalse partijen (en dan denk ik vooral aan PS en Mr) als de Vlaamse (met Vooruit en vooral de VLD) er deel van uitmaken.

Onze Belgische regeerders hoeven Orban niet te verwijten dat in Hongarije het justitie-apparaat niet onafhankelijk is en dat er banden zijn tussen regeerders en justitie. Alsof dat hier anders zou zijn en de benoemingen volgens objectieve criteria zouden gebeuren.In het verlengde daarvan etaleert ook de rijkswacht vaak diezelfde agressiviteit tegen al wat in hun ogen Vlaams of rechts is: denk aan de vier van Voorpost en recenter nog het geval Jurgen Conings. Op het erf van de Limburgse familie Boogaerts die met heel de zaak niks te maken had, werd opzettelijk de inrijpoort van het erf vernield alsook alle deuren van de stallingen. Zinloos geweld en voor duizenden euro’s vernielingen. Puur intimidatie van gefrustreerde Vlamingenhaters. De dag voordat Jurgen Conings werd gevonden heeft men zijn vriendin nog maar eens opgepakt en ze een nacht nodeloos in de cel gestopt.

– En dan een derde obstakel dat bij de gewone man het Vlaamse bewustzijn sterk hypothekeert: Het leugenpaleis, ook VRT genaamd. Dien V is al hun eerste leugen. Alleen de taal is Vlaams (of wat daar soms voor moet doorgaan) . De VRT is een Belgisch vehikel, links en volksvreemd, en al wat wordt uitgezonden passeert eerst de linkse rode filter. Geloof ze niet, betrouw ze niet. Let op hun woordkeuze: wie hoofden afhakt, mensen doodsteekt en aloe akbar roept, is psychisch gestoord; wie het noorden kwijt is en tegen Van Ranst fulmineert is een terrorist . De nieuwe wet van Orban bedoeld om de jeugd te beschermen tegen de indoctrinatie is natuurlijk een anti-homowet. Ik heb de wet niet gelezen, zoals niemand trouwens, had volgens insiders wat genuanceerder gemogen,maar ik weet dat ze zeker een reactie is tegen die moderne wereldverbeteraars zoals bij ons Sensoa en Cavaria die onze kinderen reeds van in de lagere school in de war brengen en ze de kans niet meer geven om kind te zijn. Die wet is “Achterlijk” volgens Zander DeCroo, de man met een pornoster in zijn rugzak.

En mogen de ouders nog bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden? Neen, de VRT is de norm voor jong en oud. Vroeger waren de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen, hun gedrag en hun opvoeding. Nu sluipen onze nieuwe profeten via TV de woonkamer in om hun visie op te dringen. Dat begint bij de hyperkineten van Ketnet en gaat door via een overvloed aan nieuws- en duidingsprogramma’s, waarin , zoals uit studies duidelijk is gebleken, een bepaalde Vlaamse partij nauwelijks aan bod mag komen. Oneerlijk.

De dreiging van de zonen van de geliefde profeet, waartegen Voorpost ons heeft gewaarschuwd, met de gekende gevolgen, is jullie voldoende bekend maar blijft een constant groeiend gevaar.

Maar Vlaanderen zal ook rekening moeten houden met de EUSSR, de Europese Unie dus. m.a.w. dat volksvreemde kliekje in Straatsburg van uitgebluste gearriveerde arrivisten die ons hun links-liberale ideeën willen opdringen onder de mooie naam: “Onze Europese Waarden”. Om ons te verzetten tegen de zelfvernietigende decadentie van het westen kunnen we gelukkig rekenen op zielsverwanten uit Oost-Europa, met onder meer Hongarije, Polen, Slovenië enz. die nog niet vergeten zijn hoe ze voor hun vrijheid hebben moeten vechten.

En dan op naar 2024.
We vernemen eens te meer dat De Wever eveneens eens te meer de samenwerking met het Vlaams Belang eens te meer niet ziet zitten. Helemaal niets geleerd uit het vorige fiasco kiest hij weer voor zijn alter ego Magnette om een soort confederalisme te realiseren. Magnette, die geen kant uitkan met zijn politieke rivalen, zowel ter linker als ter rechter zijde. Welke ezel stoot zich hier een tweede maal aan dezelfde steen? En pas op voor de factuur want de Walen hebben geld nodig! De Wevers ware bondgenoten zitten bij het Vlaams Belang en ik hoop dat de Vlaamse vleugel van de N-VA -mandatarissen, en ze zijn daar talrijk genoeg, voldoende druk kan zetten om het gezond verstand te doen zegevieren, want ook 85 procent van hun kiezers zijn een samenwerking genegen. Van de enkele naar N-VA overgelopen VLD-ers moet je geen Vlaamse reflex verwachten.

Maar: wanhoop niet! De Wevers uitvallen naar het VB moet je steeds met een korrel zout nemen. Ik zou daar niet te zwaar aan tillen. Hij heeft al vaker een bocht van 180 graden gemaakt. De Antwerpse sossen zitten nu als coalitiepartners in zijn gemeentebestuur. Hoe vaak had hij ze niet deskundig afgemaakt, en soms nog wel terecht ook.
Ik herinner mij toen Marie-Rose Morel zaliger van N-VA naar het VB was overgestapt, heeft hij publiekelijk over haar dingen gezegd die ik fatsoenshalve niet ga herhalen. Die uitlatingen staan haaks op de lof die hij haar tijdens haar begrafenis toedichtte, voor een volle Antwerpse kathedraal nota bene. Gepikt uit de derde strofe van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen trouwens, zei hij ditmaal plechtig: “Blijf in ‘t Vlaamse herte tronen, als de hoogste koningin.”! … Il faut le faire.

Ik hoor in de debatten De Wever vaak graag bezig. Hij is een groot politicus, in de eerste plaats voor zichzelf, in de tweede plaats voor zijn partij. Hopelijk wordt hij ooit nog een groot politicus voor zijn Vlaamse volk.

Maar wij, Vlamingen, kunnen al met grote zekerheid rekenen op een schare jonge en bekwame Vlaams- Belangmandatarissen met beloftevolle en overtuigde Vlaams-Belangjongeren in hun spoor. Dat hun overtuiging, hun vastberadenheid en geloof in een toekomstig zelfstandig Vlaanderen inspirerend mag werken op alle andere Vlaamse partijen, in de eerste plaats de N-VA.

Op hoop van zegen.”

1 gedachte op “11-juli boodschap uit de Kempen

  1. In een vorig epistel al de macht van de loge aangekaart (De elite van België van Jan Puype). Ik geef u honderd procent gelijk maar helaas is de werkende Vlaming niet altijd gezegend met gezond verstand, wat ik niet slecht bedoel.
    Misschien moet er eerst een soort van lente komen als gevolg van het niet meer verdragen van de huidige toestand in dit apenland; Dit is mijn vurigste hoop maar dan liever zonder bloed vergieten.
    De gevestigde orde is tot op de draad versleten en het is tijd om een nieuw hoofdstuk aan te snijden.

Reacties zijn gesloten.