Zwart Blok, redders van de Duitse democratie?

Afbeeldingsresultaat voor schwarzer blockDe gebeurtenissen beschreven in het vorige artikel mogen niet verbazen. De in Zürich wonende schrijfster Sybille Berg, een Kristien Hemmerechts-kloon afkomstig uit de DDR, wil de democratie in Duitsland redden met de hulp van het Zwart Blok, een straatvechters-bende, die menigeen aan de SS-reputatie herinnert. Voor linkse cultuurbono’s wordt de vrije meningsuiting niet aan banden gelegd, geldt geen censuur of – Stalin behoede – vervolging wegens opruiing.

Zij stelt: “We moeten de posities duidelijk maken. De ongelooflijke slapheid der linkse posities, het thee drinken en knuffelen, de strijd voor sojaburgers en veldbloemen gaan aan alles voorbij wat er zich buiten afspeelt: fascistische bewegingen waarmee niet te spreken valt, omdat men het geschreeuw niet kan overstemmen.”

Met als conclusie: “Misschien is het Zwarte Blok, de jonge mensen van Antifa, die zich tegenover fascisten weren met het énige argument dat rechtsen verstaan, de énige beweging naast een digitaal georganiseerde weerstand, het énige dat resultaat heeft. Niets komt nog vanzelf in orde. De regering zal ons niet redden. Alleen een nieuwe definitie van het begrip ‘links activisme’ kan de waanzin van haat en mensenverachting doen stoppen.”

Als we het goed begrepen hebben, pleit de linkse madam, die op veilige afstand in het neutrale Zwitserland haar pen in vitriool doopt, voor een carte blanche, mét geïnstitutionaliseerd geweld, voor Antifa en consoorten.

“Es gilt, Position zu beziehen. Die unglaubliche Schlaffheit linker Positionen, dieses Tee trinken und kuscheln, der Kampf für Sojaburger und Wiesenblumen gehen an dem vorbei, was sich draußen formiert: faschistische Bewegungen, mit denen nicht zu reden ist, weil man nicht gegen Schreien anreden kann.

 

Vielleicht ist der Schwarze Block, die jungen Menschen der Antifa, die Faschisten mit dem einzigen Argument begegnen, das Rechte verstehen, die einzige Bewegung neben einem digital organisierten Widerstand, die eine Wirkung hat. Es wird nichts mehr von alleine gut. Die Regierung wird uns nicht retten. Allein eine Neudefinition des Begriffs linker Aktivismus kann den Schwachsinn des Hasses und der Menschenverachtung stoppen.”

Originele tekst uit Mit Rechten reden Unendlich öde! 

Dit is ze, Sybille Berg, een gekoesterd links icoon.  Men kan zich afvragen waarom ze per se de DDR wou verlaten… zoals men zich ook de vraag kan stellen waarom moslims hun thuislanden ontvluchten om in het westen opnieuw net dezelfde islamstaten te willen oprichten.