Zomertijd, kamptijd

Kampspelen in Gaza

In de zomer gaan kinderen op kamp.  Zo ook in Gaza.  Terreurorganisatie Hamas grijpt de gelegenheid om kindjes – kleuters eigenlijk – te hersenspoelen.  Deze video was te zien bij Al Aksa TV, het televisiekanaal van Hamas.  De kinderen hebben speelgoedgeweren en scanderen dat ze Israël nooit zullen erkennen, dat het recht op terugkeer nooit zal opgegeven worden.  Een moderator verklaart onomwonden dat dit de nieuwe generatie is die het vaderland zal bevrijden, heel het vaderland, heel Palestina.

6 gedachten over “Zomertijd, kamptijd

 1. Ik heb vanavond naar een film gekeken met Bullock als hoofdspeelster. Ze vertolkte de rol van een échte Amerikaanse en die laatste heeft heel wat boeken geschreven;
  ‘Het ging om een Amerikaanse jonge moeder van een bijna vijf-jarig dochtertje, die met een Iranees getrouwd was. Op zeker dag wou die man met vrouw en kind zijn familie in Iran bezoeken, maar had er niet bij verteld dat ze nooit meer terug zouden keren. Hoe het daar aan toeging – het was toen 1986 – was vreselijk. Met de hulp van mensen die haar tóch wilden laten ontsnappen heeft zij met haar kind haar thuishaven bereikt, wel: ik houd mijn hart vast mocht het hier in de toekomst óók zo zijn, vooral voor mijn dochter en mijn kleinkinderen.
  De toestand tóen was krek dezelfde als die we nu van uit onze zetel kennen; gruwelijk.

 2. De moeite om eens helemaal door te lezen…

  Links en islam vinden elkaar perfect. Beide gaan uit van groepsdenken i.p.v. persoonlijke vrijheid van het individu, het individu mag enkel volgen. Andere meningen worden niet geduld, en deze mensen worden vervolgd en afgestoten.

  Linkse Kerk &
  Islam
  2 handen
  op 1 Buik

  Door Boris Bijster.
  Interessant artikel.

  Link: http://infohit.nl/multicul/islam07.htm

 3. ← De tien grootste anti-Israël leugensCARTOON →
  Wat links niet begrijpt over de islam
  Posted on 21 februari 2013 door E.J. Bron
  Screenshot_14

  (Door: Daniel Greenfield)

  Links heeft zich nooit aangepast aan de overgang van nationalistische oorlogen naar ideologische oorlogen. Het heeft bij links een hele poos geduurd alvorens het begreep dat het nationaalsocialisme een fundamenteel andere vijand was dan de Duitse ”Kaiser” en dat houdt tevens in dat WO II een totaal andere oorlog was dan een oorlog louter voor het profijt van kolonialisten en wapenhandelaren. Het was een oorlog geïnitieerd op basis van misleidend bedrog en ideologisch gebral van een groep waanzinnigen.

  Ondanks dat blijven veel socialisten erop staan deze oorlog te benaderen vanuit de visie dat het een extreem rechts-nationalistisch gevoerde oorlog was en als Hitler Stalin niet had aangevallen dan was het zeker op dat punt blijven steken. De Koude Oorlog die daarna loskwam, was volgens hun mening even erg.

  Links heeft nooit een realistische inschatting van het communisme gemaakt. Vanaf de politieke schijnprocessen, opgevoerd in Moskou tot de val van de Berlijnse Muur, heeft gematigd links slechts schoorvoetend de Sovjet-Unie kunnen verwerpen en weigert nog steeds openlijk in te zien dat zij veel meer was dan een onhandig uitgevoerde dictatuur. De enige manier waarop links de Sovjet-Unie kon verwerpen was door weg te kijken van de ideologie en haar gevolgen en te doen alsof zij door negatieve interne en externe omstandigheden verworden was tot een achterlijke Russische dictatuur die onnodig geprovoceerd en heen en weer geduwd werd door West-Europa en de Verenigde Staten. Met andere woorden, de mislukking zat hem niet in de ideologie maar in de uitvoering en de problemen die zij hierbij ondervond van de zogenaamde vrije westerse wereld.

  Na twee keer gefaald te hebben, is het geen wonder dat links niet in staat is geweest te komen tot een realistische definitie van de islam. Links heeft opnieuw haar toevlucht genomen, net zoals bij voormalig nationaalsocialistisch Duitsland en communistisch Rusland, dat de islamitische wereld gewoon als de twee voorgaande een soort van slachtoffer is van het imperialisme en westerse oorlogszucht en dus aanmoediging en steun behoeft van het progressieve kamp.

  Screenshot_8

  Het anti-oorlog wereldbeeld ”make love not war” is inmiddels ver over de houdbaarheidsdatum. Het is een visie die is blijven steken in een verouderde analyse van imperialistische conflicten die niet langer relevant zijn met de naderende ondergang van de natiestaat en de vervanging ervan door internationale organisaties en maatschappelijke uiteenzettingen veroorzaakt door ideologieën. Nationaalsocialisme kon men nog eventueel losjes de natie staat aanhangen. Het communisme was echter van een geheel andere orde en was een rood virus dat grote delen van de wereld overspoelde en haar ideeën penetreerde in allerlei organisaties met het doel de naties over te nemen.

  De mohammedaanse bewegingen zijn sluipender dan het communisme en volledig ongehinderd in organisatie en financiering door machtige oliestaten en zijn in staat overal ter wereld als splijtzwammen op te springen. De voorstanders en wegbereiders van de islam hebben veel minder het gebruik nodig van de natiestaat dan de communisten. Wat ze willen is een kalifaat, bestuurd onder islamitische ”sharia” wetgeving. Een menselijke eenheidsorganisatie die regio’s en landen infiltreert, overdekt en uiteindelijk de gehele wereld als een netwerk van invloed en besmetting zal omspannen.

  Links is niet in staat de radicale islam te benaderen als een ideologie, in plaats daarvan wordt het conflict gereduceerd tot een strijd tussen koloniale en antikoloniale krachten, waaruit eens te meer blijkt dat het wereldbeeld van links niet in staat is tot bijstelling en minimaal 50 jaar achterloopt op de realiteit. Toewijzen van koloniale en antikoloniale conflicten aan een kaart als die van Mali, waar antikoloniale krachten volgens links vertegenwoordigd worden door slaven houdende Toearegs en invasie uitvoerende Jihadisten uit Arabië en Pakistan heeft weinig zin, maar helaas, dit is alles wat links weet te doen.

  Screenshot_9Het antwoord van links op de ”Clash of Civilizations” is als het ware niet verder gekomen dan ook de radicale islamiet maar onder te brengen bij die groepen die zij als bescherm behoeftig bestempeld hebben. Kortom, in de globale regenboogcoalitie van allerlei minderheden. Minderheden als homo’s, gender theoretici, behoeftige boeren in arme Derde Wereld landen, transseksuelen, kunstenaars en dichters, prostituees en terroristen, waarbij deze laatsten steevast als activist of vrijheidsstrijder door het leven gaan. Dit zonder ook maar een moment in overweging te nemen wat het ware gezicht is van de radicale islamiet en hoe deze zou passen in de aandoenlijke kring van beschermelingen.

  Links ziet de Mohammedaanse fundamentalist als een van de vele voor hen bruikbare stoottroepen. Maar wat niet tot links doordringt is dat deze fundamentalisten links op dezelfde manier bezien. ”Bruikbare idioten.” Een gegeven dat we goed hebben kunnen observeren in Iran, Egypte en ook in Tunesië. Hier hebben de fundamentalisten onverbloemd een andere geschiedenis laten zien m.b.t. wie van wie beter werd. Het probleem van links is dat het niet leert van de reële geschiedenis. Het stelt zichzelf nooit vragen en/of twijfelt nooit over haar verouderde marxistische inzichten en de effecten hiervan op historische gebeurtenissen en het realiseert zich ook niet dat termen als industriële revolutie, het feodaal stelsel en de banken niet absoluut en altijd en overal bruikbaar zijn in elke strijd waar ook ter wereld. En zo verdoemt links zichzelf keer op keer in de geschiedenis. Dezelfde geschiedenis waaruit ze weigert te leren.

  In plaats dat links de confrontatie aangaat met de radicale islam, blijft ze volharden in een fantoomgevecht tegen nationalisme, kapitalisme, militarisme, kolonialisme en imperialisme. Allemaal zaken die het einde zien naderen wat betreft hun invloedsfeer. Links is te druk met het strijden van een niet nodige burgeroorlog en maatschappijomwenteling om te kunnen zien, ”wil het overleven”, dat in feite een globale oorlog gestreden moet worden tussen 2 beschavingen die niet compatible zijn. Getrouw aan haar intrinsieke aard en aan de haar ”zelf opgelegde” kerntaak is links vastbesloten het Westen met zijn joods, christelijke en humanistische waarden af te breken in kongsi met haar islamitische bondgenoten in plaats van dat het zich opmaakt hem te beschermen. Tegen de tijd dat links de westerse wereld verzwolgen heeft samen met haar islamitische bondgenoten en de oorlog ten einde loopt, komt links er op een ochtend achter dat samen met het Westen ook zij tot de verliezers zal behoren.

  Screenshot_13Links is in de war geraakt door zijn eigen opvatting van geschiedenis als een tredmolen die zich voortbeweegt door historische fases, terwijl het veeleer een chaotisch moeras van botsende krachten is. In de progressieve opvatting van de geschiedenis verslaan progressieve krachten de reactionaire krachten en gaat de mensheid over naar de volgende fase. Binnen die keurig geordende evolutie is er geen plaats voor de gewelddadige chaos van het islamisme en diens wederopstanding van tribale krachten, van etnisch ongenoegen en van religieuze intolerantie die zich ontwikkelen richting een wereldwijde beweging die net zo fanatiek en vastbesloten is om met geweld zijn eigen opvatting van een nieuwe wereldorde te vestigen [als nazisme en communisme].

  Vanuit het progressief historisch oogpunt bezien als evolutionair proces is islamitisch stam fanatisme een overblijfsel uit een vroeger stadium en derhalve geen bedreiging voor links in haar opinie. Socialisme moet als vanouds vechten tegen het zogenaamde werkelijke gevaar industrialisatie en kapitalisme en de kwalijke gevolgen hiervan zoals die verondersteld waren te zien in de eerst voorliggende fase. Elke generatie verbetert de toekomst door vernietiging van verworvenheden van vorige generaties als in een wanhopig vorm van historisch kannibalisme. Links is als de dood zo bang terug gehouden te worden door het kapitalisme, niet echter door de islam. Het kan eenvoudigweg niet geloven dat waarden uit de 6de eeuw kunnen concurreren met socialistische waarden, alleen waarden uit de 19de eeuw kunnen dat. Links heeft in het binnenste van haar hart een diepe minachting voor de waarden uit de 6de eeuw, maar dit weerhoudt haar er niet van hiervan toch gebruik te maken. Links denkt dat ze zich dat kan permitteren en ziet niet in dat ze zichzelf hierin zeer overschat.

  Links verkeert in een intellectuele zeepbel die het zelf geconstrueerd heeft. Het transformeerde deze zeepbel in een zeer gedetailleerd wereldbeeld en bemeubelde dit net zolang tot het heringericht was tot een nieuwe kunstmatig miniatuurwereld zoals die nu is. Maar de bel is niet een echte wereld en kan alleen maar een bel blijven totdat ze uit elkaar spat.

  Gevangen in deze bel kan links zich niet realiseren dat de wereld met bescherming van de radicale islam een achterwaartse beweging maakt en niet vooruitgaat. Dat de 21ste eeuw in werkelijkheid de 7de eeuw is en dat de toekomst een spiegel zal worden van het verleden.

  De Mohammedaanse fundamentalisten begrijpen dit proces daarentegen bijzonder goed.

  Links kan dit helaas niet.

  Screenshot_11

  Bron:

  http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/what-the-left-does-not-understand-about-islam/

  Auteur: Daniel Greenfield

  Vertaald uit het Engels door:

  Guus

  (voor http://www.ejbron.wordpress.com)

 4. http://youtube.com/watch?v=E_-EcnZrS0A

  Tot nu toe hoorden we altijd alleen maar van mannelijke moslims die als Jihadisten in de crisisgebieden zouden vechten. Nu trekken echter ook al de hoofddoeksoldates in de Jihad:

  Maryam schiet voor de camera met de Kalasjnikov en daarna met een pistool. Ze wil heel graag vechten om een martelaarster te worden. Maar ze is geen frontstrijdster. Ze is de vrouw van een terrorist, haar wapens heeft ze om zichzelf te verdedigen.

Reacties zijn gesloten.