Zogezegd

“Onze beschaving zit in een neerwaartse spiraal, omdat wij ‘moralüberfressen’ (misschien best te vertalen als “op een overdreven manier volgepropt met moraal”) zijn en geen doel meer hebben, waarvoor het nog de moeite loont te strijden. Integendeel, we zijn al tevreden als we dat behouden kunnen, wat we hebben of daarvan niet te veel moeten afgeven. Zelfs het imperialisme, onze Europese uitvinding, is lam geworden. In het centrum van imperialistische hoofdsteden heeft zich de Woke-eindetijd-religie genesteld, die er vreemd genoeg in gelooft, dat culturele zelfontbinding en lustvolle zelfmarteling op een duurzame manier efficiënte productieve krachtbronnen kunnen zijn”,

zegt Bernhard Heinzlmaier, voorzitter van het marktonderzoeksagentschap T-Factory, op het Oostenrijkse infokanaal Exxpress.at op 06/12/2023.