Water wordt ook ingezet als wapen tégen de Palestijnen

Vier jaar geleden werd de problematiek reeds aangekaart. 97% van het water is ongeschikt voor menselijke consumptie. Ongefilterd rioolwater stroomt in de Middellandse Zee. Ontziltings- en filterinstallaties functioneren slechts beperkt daar Israël de levering van brandstoffen en andere noodzakelijkheden controleert.

In onderstaand beeldverslag, dat intussen door talrijke YT-gebruikers geplaatst en bekeken werd, verneemt u wat er met de watervoorziening, resp. -verdeling, zoals afgesproken in de Camp David-akkoorden, in werkelijkheid gebeurt. Israël heeft de controle over het regenwater, over het grondwater op de westelijke Jordaanoever en verhindert Palestijnen bij het boren van een nieuwe waterput, bij de installatie van pompen en bestaande putten uit te diepen. Regenopvangbekkens en andere waterfaciliteiten, zoals de afvoer van vervuild water via de riolering, worden regelmatig door het IDF vernietigd. Illegale handelingen: wie maalt erom? De rest van dit verslag kan u vernemen door de ondertiteling en vervolgens de vertaling in te schakelen.