Zogezegd

“De ergste ballingschap bestaat er niet in losgescheurd te zijn van zijn land, maar wel er te leven en er niets meer te vinden dat ons van ons land doet houden”,

scherpe maar juiste woorden van Edgar Quinet, geciteerd in het jongste boek van Alain de Benoist, Exil intérieur – Carnets intimes.