Zogezegd

M.a.w.: vraag aan uw ijverige eicel, resp. spermatozoïde, of die zin heeft tot een bevruchting over te gaan.  Zo ja, stap naar de rechtbank om dit te verbieden, vermits alle niet zo ijverige eicellen, resp. spermatozoïden hierdoor voor voldongen feiten geplaatst worden, die zij niet gekozen hebben, wat in strijd is met de democratie.  Er zijn immers in aantal meer eicellen en spermatozoïden die geen kans gekregen hebben hun voorkeur te uiten.