Zogezegd

   “De Verenigde Staten zullen altijd kiezen voor onafhankelijkheid boven supranationale organisaties, controle en dominantie.

   Ik eerbiedig het recht van elke natie om zijn eigen gebruiken, geloofsovertuigingen en tradities na te streven.

   De Verenigde Staten zullen u niet vertellen hoe te leven en te werken, of wie te aanbidden. We vragen wel dat u in ruil ook onze soevereiniteit eerbiedigt.”

Donald Trump, president VSA, gisteren bij de VN, kreeg de lachers op zijn hand.

De bronafbeelding bekijken

Meer info bij: American Involvement in Wars from Colonial Times (1675) to the Present