Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Ramzi is een jonge Vlaming die veel te vroeg uit het leven gerukt is. De bijwijlen hatelijke reacties op de sociale media tonen aan dat er nog veel werk is om tot een gedeeld burgerschap en een inclusieve samenleving te komen. Mensen die dergelijke kwetsende taal hanteren, zouden maar eens in de spiegel moeten kijken.”

Geert Bourgeois, eerste burger van de Vlaamse Gemeenschap over de maakbare maatschappij. (HLN)

6 gedachten over “Zogezegd

 1. Waar het al een mooie gedeelde burgerschap is, Bourgeois, is in de gevangenissen. De verhouding is daar 50% vreemdelingen en 50% Belgen. Trek van die Belgen nog 25% genaturaliseerde af en en de mooie gedeelde burgerschap wankelt. Ze wankelt nog meer als je het aantal autochtone burgers afweegt tegen het aantal allochtone die gelogeerd zijn in Hotel De Houten Lepel. Ik kan over die gedeelde burgerschap nog een poosje doorgaan wat sociale huisvesting, leefloon, werkloosheidsvergoeding, medische verzorging en nog van dat moois betreft. Allemaal zeer mooi gedeeld.

 2. Is dit racisme? Volgens mij niet. Al wat men tegenwoordig zegt, wordt al direct met racisme gelijkgesteld, in de meeste gevallen volkomen ten onrechte. Het zijn in deze gewoon denigrerende opmerkingen, maar dat is op zich daarom nog altijd niet racistisch.

  Zijn deze opmerkingen gepast? Zeer zeker niet. Men spreekt over de dood van niemand op een dergelijke pijnlijke manier, toch niet als men een klein beetje opvoeding heeft genoten.

  Wat is de oorzaak en wie treft mede schuld? Ik denk dat al deze hatelijkheden hun oorsprong vinden in het jarenlange gepamper van vreemdelingen door de huidige racismeschreeuwers in de eerste plaats. Voeg daar de huidige aanslagen in Eurpa en in eigen land aan toe, en je krijgt dergelijke reacties. Mensen worden het hier stilaan beu met al die vele vreemdelingen, al dan niet met het Belgisch vodje papier. Dat maakt hen nog altijd niet tot Vlaming onder de Vlamingen, er is en blijft daar nog altijd die immense culturele kloof. Raar toch dat dergelijke opmerkingen nooit opduiken als het bv. om Italianen, Spanjaarden… gaat.

  Want de mensen zien en horen uiteraard ook wat er te zien en te horen valt, bv. de zoveelste generatie Turken in ons land, jonge mensen, zogezegd ook Vlamingen, die totaal ongegeneerd en openlijk op tv verklaren dat zij zich Turken in hart en nieren voelen, en ook Turk zullen blijven. Geen Belgen/Vlamingen dus. De stap naar deze 15-jarige jongen is dan ook erg klein. Er is een uitermate gespannen klimaat aan het ontstaan overal in Europa, dat wel eens zou kunnen uitmonden in een soort burgeroorlog.

  En dan heb ik het nog niet over de ‘geneugten’ van de multicul, die zoveel mensen dagelijks aan den lijve mogen ondervinden vanwege dit soort ‘Vlamingen’, over hun overbezetting in onze gevangenissen…

  Ook raar is de vaststelling dat nooit op een dergelijke opgeklopte manier wordt gereageerd door al die progressieve racismejagers, die nu moord en brand schreeuwen, Unia op kop, als het gaat om identieke reacties op feesboek vanwege zogezegde ‘Vlamingen’ etc., die hun islam-vreugde uiten telkenmale hun moorddadige broeders weer eens tientallen hier mensen hebben vermoord. Dan krijg je op tv geen bloemlezing van hun hatelijke reacties tegen hun vermoorde medeburgers te horen. Hoe zou dat komen?

  Er is een spreekwoord dat zegt: ‘wat je zaait, zal je oogsten’. Dat geldt zowel voor al die racismeroepers, als voor al die miskende ‘Vlamingen’. Deze laatsten zijn meestal slechts Vlamingen op papier. Daar wringt het schoentje. De mensen hier zijn ook niet te dom om dat in te zien.

 3. Oh, en dat was ik bijna vergeten, deze onfortuinlijke 15-jarige knaap zal meer dan waarschijnlijk ook wel een adept geweest zijn van het racismeboek bij uitstek, de koran. Hoe komt het toch dat dergelijke inhoud al bij al deze nu toch zo vreselijk geschokte ‘gutmenschen’ nooit iets doet? Nochtans het is nogal wat erger wat daar allemaal in staat dan wat die ongelikte feesboekers nu neerschrijven, het aanzetten nl. tot moord toe op wie zich niet naar de islam wil plooien. Maar aangezien dat enkel gericht is tegen christenhonden en Joden en atheïsten is er, uiteraard zou ik zeggen, blijkbaar geen sprake van enig racisme. Eenrichtingsverkeer dus, of selectieve verontwaardiging anders gezegd. Maar dat wisten we al langer.

  En tot slot, om het over wellevendheid te hebben, welk medeleven werd al betoond door het gros van deze nu gruwelijk verontwaardigden bij het overlijden van bv. een VB-mandataris? Is dat dan ook geen vorm van racisme, van uitsluiting, om hun term ‘cordon sanitaire’ niet te gebruiken? Ook een uitermate fijngevoelige term om het over uw medeburgers te hebben, of niet soms? Wat mij betreft heel wat meer racisme en discriminatie dan waar het nu om gaat.

 4. de 15-jarige Ramzi Mohamed. “Er zit serieus wat scheef in onze samenleving”, zegt Kobo… Inderdaad er zit serieus wat scheef in onze “samenleving” ..”.samen leven met vreemdelingen ” ! Het zal nooit lukken , hun cultuur heeft geen enkel raakpunt met onze cultuur … Ik denk dat niemand zich daadwerkelijk heeft verheugd op Ramzi zijn dood. Hij werd een soort ventiel om wat stoom af te laten over de bijna dagelijkse miserie die de Islam en zijn verrijkers met zich meebrengen. Hun appartsheidpolitiek en het verschil in zoveel zaken . Wijken waar je als Vlaming of Belg , niet welkom bent en je vreemdeling voelt in eigen land , waar zelfs de politie nauwelijks durft komen Ik wil zelfs nog niet verwijzen naar de aanslagen , met alle gevolgen of de zogezegde “Belgische” Turken die onlangs toonden hoezeer zij geintegreerd zijn . Ik las wat reacties in HLN … die werden traditiegetrouw serieus uitgefilterd door die krant.
  Vlamingen schamen zich Vlaming te zijn , moest dat soort “Vlamingen “, …waar ik me voor schaam…., in hun import getto’s wonen , ze zouden een heel andere toon fluiten !
  Nietemin , ook mijn deelneming aan de familie voor deze 15-jarige Marokkaan , die geen of nooit een Vlaming kon of kan zijn… ,zoals ik geen Marokkaan kan zijn . Ik heb het reeds eerder geschreven , mijn vader ,zaliger , zijn wijze woorden indachtig
  “Oordeel nooit iemand naar ras of stand , Maar oordeel naar zijn daden.!
  Als ge dat als maatstaf gebruikt voor het overgrote deel van onze import dan wordt je vanzelf “racist” …….racist = proberen te overleven in cultuur , godsdienst, folklore , levensgewoonte , opvattingen en alles wat ons dierbaar is of was

 5. Het gaat hier niet om verontwaardigde reacties van de politiek & media & bevolking maar van de verraders, collaborateurs en saboteurs en het klootjesvolk dat daar voor stemt. Verraders die verantwoordelijk zijn voor de invasies en de bloedige terreur die daarmee gepaard gaat.
  De commentaren op de dood van Ramzi op de webstek van de Vlaamse Verdedigingsliga zijn dan ook een steun aan het verzet tegen de vreemdelingenbezetting & terreur en een waarschuwing aan het adres van de voormelde verraders. Het gaat hier dus niet om hatelijkheden, maar om daden van verzet.
  Als dit verzet een weerzinwekkend racisme is, dan is dit ook het geval met het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens W O II. Een bezetting is immers een bezetting. De lat moet dan ook gelijk liggen.
  Het huidige verzet heeft dan ook nog heel wat werk voor de boeg, er werden immers nog geen duizendtal moorden gepleegd op verraders en collaborateurs zoals tijds WO II, waarvoor de daders na W O II amnestie kregen, met dikke pensioenen en medailles.
  Voor het overige zien we hier de zoveelste selectieve verontwaardiging van de verraders, of wat kan men van dit soort verwachten.
  De ganse “heisa ” kadert dan ook in de psychologische oorlogsvoering tegen de echte Vlamingen, die op één of andere manier in het verzet staan. (tegen de belgische bezetter, tegen de EUSSR en uiteindelijk tegen de NWO).
  De media, gecontroleerd door de rode en loge mafia’s, spelen hier dan ook een sleutelrol. Na W O II is José Streel voor minder tegen de muur gezet.
  Bij deze psychologische oorlogsvoering wordt het woord “racisme” eens te meer misbruikt. Zoals reeds vermeld gaat het hier om verzetsdaden. Dit heeft niets te zien met racisme, zie in dit verband de rassenleer van graaf de Gobineau.
  In dit rotland is er maar één racisme, en dat is het anti-Vlaamse racisme dat het fundament is van de belgische bezetting van Vlaanderen sinds 1830.
  Voor dit anti-Vlaams racisme wordt men gedecoreerd en in de adelstand verheven.
  Men moet er dan ook voor oppassen niet in het spel te treden van de collaborateurs via het hanteren van het begrip racisme.. men mag zich evenmin verdedigen, maar men moet de verraders aanvallen, en bevechten met hun eigen wapens.
  Recent was er in Het Nieuwsblad een artikel over de terechtstellingen na W O II.
  Neem dat mee naar het debat (cfr Sun Tzu!!!).
  Over verontwaardiging gesproken: Ik herinner mij de hatelijke commentaren na de moord op Pim Fortuyn, die geen betrekking hadden op de daders, maar wel op de Pim!!! De Pim was dan geen bezetter of verrader maar een verzetsman, weliswaar op zijn manier!! Diegenen die nu moord en brand schreeuwen, zwegen toen als vermoord!!

Reacties zijn gesloten.