3 gedachten over “Zogezegd

 1. Zonder achter Wim Distelmans te staan heeft de Daily Mail de uitspraken en bedoeling wel een beetje verdraaid, maar ja dat zijn we van de Daily Liar wel wat gewoon.
  Voor al diegenen die interesse hebben : je kan je vermoedelijk ook inschrijven bij Lydia Chagoll, want die gaat mee op inspiratietocht. Zij heeft als joodse de concentratiekampen ook overleefd, maar dan de Japanse.

 2. Toch mogen wij niet uit het oog (èn geheugen) verliezen dat… de èchte, meedogenloze Jodenvervolging SLECHTS gestart is in het jaar 1942, èn dat de grootste tegenstander ervan… Heinrich Himmler was.
  Het begon slecht af te lopen aan het Oostfront, dààrom vondt Himmler dat de (toekomstige) massale Jodenvervolging véél tè véél manschappen, transporttreinen en allerlei oorlogsmateriaal zouden opslorpen… terwijl dàt-àlles broodnodig was in de strijd tegen de Russen.
  De “konsentratiekampen” BESTONDEN REEDS làng voor de oorlog, en dienden om Communisten, tegenstanders van het Nazi-regime, zwakzinnigen, zigeuners, en nog méérdere onproductieve a-socialen in te verstoppen & (eerder ongemerkt) uit te roeien: dus, ongeveer 5 jaar éérder dan men het oog liet vallen op de Joden.

 3. Een andere kijk krijgt men via een bijdrage op de webstek van Henry Makow (=een Canadese jood).
  http://henrymakow.com/2014/03/Illuminati-Jews-Responsible-for-Holocaust.html
  Door zijn commentaren werkt Distelmans dan ook mee aan de instandhouding van de leugens over wat er zich werkelijk heeft afgespeeld achter de schermen van WOII.
  (een oorlog die kaderde in de NWO).
  In plaats van Lydia Chagoll had hij beter de “diaken van bachten de kupe” meegenomen, een man die kan bogen op een rijke ervaring in de materie van de euthanasie.!!!
  In plaats van naar Auschwitz te gaan, had hij ook naar Munster kunnen gaan alwaar bisschop Graf von Galen tijdens WOII in het verzet stond tegen de “euthanasie praktijken van de nazis”. Dit zou hem heel wat meer inspiratie hebben kunnen geven.!!!
  Waar het Distelmans en zijn “broeders” werkelijk omgaat is het betaalbaar houden van de gezondheidszorgen en het invoeren van een praktijk die op een discrete manier moet toelaten “politieke vijanden” te liquideren. Dit dan samen met de crematie, zodat er geen enkel spoor wordt nagelaten.
  Al de rest is “gelul”.
  Nu als Distelmans toch in Polen is kan hij enkele km verder rijden naar Katyn en Smolensk om kennis te maken met de andere kant van de medaille(=de rode kant dan).

Reacties zijn gesloten.