Zijn na de boeren de ziekenhuizen kop-van-jut?

AZ Herentals stoot jaarlijks bijna 20.000 ton CO2 uit: “Dat is het equivalent van ongeveer duizend gezinnen” kopt HLN.

Het ziekenhuis zelf stoot slechts 5% uit. De oorzaken van de 95% zijn direct en indirect verbonden met de patiënten: de zorg, de medicatie, afvalverwerking, transport, maaltijdenbereiding, waterverbruik en het woon-werkverkeer van het personeel.

Zo stilaan beginnen de klimaatredders op een gevaarlijke sekte te lijken…